Нові надходження до відділу читальної зали.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за лютий 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження лютий 2010


28.903
Ф53
Филимонов, Владимир Иванович.
	Физиология человека в вопросах и ответах [Текст] : пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. И. Филимонов. - Винница : Нова книга, 2009. - 488 с. : іл, табл.

28.903
Ф53
Филимонов, Владимир Иванович.
Физиология человека в вопросах и ответах [Текст] : пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. И. Филимонов. - Винница : Нова книга, 2009. - 488 с. : іл, табл.

Даний посібник написаний ще в мало звичному для вітчизняної навчальної літератури стилі - у вигляді запитань і відповідей на них. Його можна використовувати як самостійний підручник, так як в ньому матеріал повністю охоплює всі розділи навчальної програми з нормальної фізіології медичних вузів усіх факультетів. Але його можна використовувати разом зі с тандартними підручниками, оскільки конкретні запитання і такі ж конкретні відповіді допоможуть як викладачу при проведенні опитування, так і студенту. Особливо він актуальний в звязку з переходом на Болонську систему підготовки, де більше уваги приділяється самостійній роботі студента.
92(4УКР)
У-45
Україна від А до Я [Текст] : сучас. енциклопед. слов. / уклад. О. М. Кожушко. - Х. : Ранок, 2009. - 624 с. : іл.

Енциклопедичний словник містить відомості, що розкривають усю багатогранність життя України - її історію, науку та культуру, географію, археологію, природні особливості, рослинний і тваринний світ та багато іншого. Окрему увагу приділено найважливішим битвам, історичним, культурним, архітектурним скарбам, видатним українцям від часів Київської Русі до наших днів, а також основним моментам становлення Незалежної України.

92(4УКР)
У-45
	Україна від А до Я [Текст] : сучас. енциклопед. слов. / уклад. О. М. Кожушко. - Х. : Ранок, 2009. - 624 с. : іл.67.9(4УКР)300.1
Т56
Томенко, Микола Володимирович.
	Історія української Конституції  [Текст] : навч. посіб. / М. В. Томенко. - К. : Освіта, 2009. - 464 с.

67.9(4УКР)300.1
Т56
Томенко, Микола Володимирович.
Історія української Конституції [Текст] : навч. посіб. / М. В. Томенко. - К. : Освіта, 2009. - 464 с.

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення.
Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розвязання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей стане в пригоді у процесі пошуків подільших шляхів розбудови України як правової, демократичної держави.