Нові надходження до відділу читальної зали.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за березень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження березень 2010


63.3(5ГРУ)
Т65
Трагедия Южной Осетии [Текст] : события августа 2008 года: факты, свидетельства геноцида, комментарии / [сост.] : А. Касаев ; : Э. Таранова, О. Серова. - М. : [б. и.], 2008. - 164 с. : цв.ил.

Дана книтга описує події 2008 року , що відбулись у Південній Осетії. Книга складається з 6 розділів:
"Грузинсько-осетинський конфлікт. Історія протистояння", "Хроніка 5-ти денної війни", "Від першої особи.Свідчення очевидціа, коментарі експертів", "Указ"Про призначення Респубіки Південна Осетія", "Д.Мєдвєдєв: світ після серпня змінився", "Список загиблих", "Журналісти, які загинули в зоні південноосетнського конфлікту".

63.3(5ГРУ)
Т65
	Трагедия Южной Осетии [Текст] : события августа 2008 года: факты, свидетельства геноцида, комментарии / [сост.] : А. Касаев ; : Э. Таранова, О. Серова. - М. : [б. и.], 2008. - 164 с. : цв.ил.Г44
	Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : всеукр. наук. конф. 19 - 20 трав. 2008 р. / О. Д. Бойко [та ін.] ; відп. за вип. В. Ф. Верстюк ; вступ. ст. В. А. Смолій ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Ін-т історії України Нац. акад. наук України. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. - 320 с.

Г44
Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : всеукр. наук. конф. 19 - 20 трав. 2008 р. / О. Д. Бойко [та ін.] ; відп. за вип. В. Ф. Верстюк ; вступ. ст. В. А. Смолій ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Ін-т історії України Нац. акад. наук України. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. - 320 с.

В основу збірника покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії" (м.Київ, 19-20 травня 2008р.), присвяченої 90-річчю утворення Української Держави та 135-річчю від дня народження П.Скоропадського.
22.2
Т33
Теоретична механіка [Текст] : посіб. для практ. занять / В. М. Булгаков, В. В. Бурлака [та ін.] ; за ред. С. І. Кучеренко. - Ніжин : Міланік, 2009. - 640 с. : іл.

Посібник охоплює основні теми навчальної програми з теоретичної механіки, містить задачі з статики, кінематики, динаміки матеріальної точки та механічної системи. Добір задач різноманітний як за формою, так і за змістом.
Кожна тема містить короткі теоретичні зведення, рекомендації по розвязуванню задач, самі задачі та їх розвязування.

22.2
Т33
	Теоретична механіка [Текст] : посіб. для практ. занять / В. М. Булгаков, В. В. Бурлака [та ін.] ; за ред. С. І. Кучеренко. - Ніжин : Міланік, 2009. - 640 с. : іл.72
К56
Ковтун, Юрій Іванович.
	Рівністика [Текст] / Ю. І. Ковтун. - Х. : КП Друкарня № 13, 2009. - 184 с. : іл, табл.

72
К56
Ковтун, Юрій Іванович.
Рівністика [Текст] / Ю. І. Ковтун. - Х. : КП Друкарня № 13, 2009. - 184 с. : іл, табл.

В книзі зроблена спроба викласти можливий новий напрямок в науці, загальна суть якого полягає в тому, що світ завжди і всюди однаково рівний у своїй всеосяжній нерівності, а соціально-економічна нерівність в суспільстві розглядається як закономірність. В передмові, в основних розділах та післямові розповідається коли і яким чином виникла ідея рівністики, про еволюційні рівні Космосу, планети Земля, всього живого, включаючи людство, про культурологічні, технолого-технічні і соціально-економічні рівні людської діяльності, а також викладена теоретична і практична значимість основних положень рівністики.
Книга розрахована, як на фахівців науки і виробництва, так і на широке коло читачів, яким не байдужі проблеми і закономірності різнорівневого характеру і є необхідність в застосуванні методології рівністики за різних життєво важливих ситуацій.