Нові надходження до відділу читальної зали.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за травень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження травень 2010


88.5
В58
Власова, Олена Іванівна.
	Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підручник / О. І. Власова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с. : рис., табл.

88.5
В58
Власова, Олена Іванівна.
Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підручник / О. І. Власова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с. : рис., табл.

У підручнику, написаному з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно- дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов'язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальної психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар'єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар'єрних орієнтацій.
63.5(4УКР)
Т27
Твоя країна - Україна [Текст] : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. - Х. : Школа, 2009. - 496 с. : іл.

Ця книга не тільки розповідає про народну культуру українців, їхні звичаї і традиції, свята й одяг, а й містить повір'я, прислів'я, приказки, знайомить із символікою кольорів та квітів, писанокі народних вишщивок.

63.5(4УКР)
Т27
	Твоя країна - Україна [Текст] : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. - Х. : Школа, 2009. - 496 с. : іл.85.32
З-17
Зайцев, Євген Васильович.
	Основи народно-сценічного танцю [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко ; М-во культури і туризму України, Наук.-метод. Рада з питань освіти Мін-ва освіти та науки України. - Вид. 3-тє. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 416 с. : рис.

85.32
З-17
Зайцев, Євген Васильович.
Основи народно-сценічного танцю [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко ; М-во культури і туризму України, Наук.-метод. Рада з питань освіти Мін-ва освіти та науки України. - Вид. 3-тє. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 416 с. : рис.

Посібник складається з декількох розділів, кожен з яких присвячений певній частині занять з народно- сценічного танцю( вправи біля станка і вправи на середині залу) з наданням малюнків, зразків побудови уроків і танцювальних етюдів. Запропоноване видання доповнене прикладами танцювальних компиозицій.
СМузичний супровід до вправ і танцювальних композицій видається окремим нотним додатком.
87.66
К43
Кирилюк, Федір Михайлович.
Філософія політичної ідеології [Текст] : [навч. посіб.] / Ф. М. Кирилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 520 с. : іл.

В навчально- науковому виданні досліджуються філософські проблеми політичної ідеології. Зокрема, широко висвітлюються її базові засади та закономірності формування і розвитку. Також викладено авторське бачення структури та складових частин кожної із існуючих ідеологічних концепцій. В книзі широко висвітлюється спільне і особливе політичних ідеологій та перспективи їх розвитку. Автором всебічно проаналізовано та використано широке коло праць вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем становлення та формування політичної ідеології.

87.66
К43
Кирилюк, Федір Михайлович.
	Філософія політичної ідеології [Текст] : [навч. посіб.] / Ф. М. Кирилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 520 с. : іл.63.3(0)3
Б20
Балух, Василь Олексійович.
	Історія античної цивілізації [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т. / Василь Олексійович Балух. - Чернівці : Наші книги, 2007 - 2008
	Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух. - 2007. - 656 с. : іл.

63.3(0)3
Б20
Балух, Василь Олексійович.
Історія античної цивілізації [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т. / Василь Олексійович Балух. - Чернівці : Наші книги, 2007 - 2008
Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух. - 2007. - 656 с. : іл.

Підручник містить систематичний виклад історії античної цивілізації . Перший том "Стародавня Греція" висвітлює процес зародження, формування, розквіту і падіння давньогрецької цивілізації, починаючи з ранньодержавних об'єднань на Криті і закінчуючи елліністичним Єгиптом, завовойованим наприкінці 1 ст. до н. е. Римом. Матеріал підручнгика поданий з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. У додатках вміщено хронологічну таблицю, термінологічний словник, перелік географічних назв, найважливіші грецькі божества, грецький календар, найважливіші грецькі свята, основні одиниці мір і ваг, список видатних державних, військових і культурних діячів, предметний, географічний і іменний покажчики, бібліографію.
63.5(4УКР)
С42
Скарбниця українських народних премудростей [Текст] : научно-популярная литература / авт.-уклад. М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2009. - 800 с. : іл.

Ця унікальна книга - справжня скарбниця народної мудрості. Протягом століть наші пращури, спостерігаючи за навколишнім світом, зібрали багато цікавої і корисної інформації. Увазі читача пропонується народ ний календар - тисячолітній документ життя й культури українського народу.
Також на сторінкаж видання містяться рекомендації щодо ведення господарства, кулінарні рецепти, розкриваються секрети краси та здоров'я тощо.

63.5(4УКР)
С42
	Скарбниця українських народних премудростей [Текст] : научно-популярная литература / авт.-уклад. М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2009. - 800 с. : іл.