Нові надходження до відділу читальної зали.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за грудень 2011

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження грудень 2011


 26.8
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. 
	Сучасна Україна: портрет з натури [Текст] / С. Д. Федака. - Ужгород : Ліра, 2011. - 296 с. - Бібліогр.: с. 295.

26.8
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович.
Сучасна Україна: портрет з натури [Текст] / С. Д. Федака. - Ужгород : Ліра, 2011. - 296 с. - Бібліогр.: с. 295.

Видвння містить універсальну інформацію з ключових питань фізичної, економічної і частково соціально-політичної географії України. Дано систематизовані основні відомості про найважливіші географічні об’єкти, природні явища, особливості соціально-економічного розвитку і державно-політичного устрою.
Розрахований на масового читача.
83.3(4УКР)
М 71
Мишанич, Степан Васильович.
Фольклористичні та літературознавчі праці [Текст]. Т. 1 / С. В. Мишанич. - Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2003. - 558 с.

Дана книжка містить фольклористичні та літературознавчі праці. Більшість із них опубліковані як передмови до фольклористичних видань, статті та розділи в українських та зарубіжних виданнях.

83.3(4УКР)
М 71
Мишанич, Степан Васильович. 
	Фольклористичні та літературознавчі праці [Текст]. Т. 1 / С. В. Мишанич. - Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2003. - 558 с.83.3
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. 
	Петро Карманський: життя і творчість [Текст] : [монографія] / Л. Г. Голомб. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 248 с.

83.3
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна.
Петро Карманський: життя і творчість [Текст] : [монографія] / Л. Г. Голомб. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 248 с.

Пропоноване видання є монографічним дослідженням життя і творчості одного з визначних майстрів українського слова першої половини ХХ ст. Петра Сільвестровича Карманського - поета, прозаїка, літературного критика, публіциста, громадського діяча років боротьби за українську державність.
71.03(0)
Р 49
Рижкова, Світлана Анатоліївна.
Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури [Текст] : монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т післядиплом. освіти. - К. : НАКККіМ, 2010. - 476 с.

У монографії узагальнені, розроблені у класичних, модерних і постмодерних теоріях підстави і методи вивчення, збереженя, трансляції, споживання культури, методи інтерпретації розмаїття естетичних і етичних форм, норм, ідеалів, взірців діяльності і поведінки, вірувань, соціальних і особистих ціннісних орієнтацій тощо.

71.03(0)
Р 49
Рижкова, Світлана Анатоліївна. 
	Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури [Текст] : монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т післядиплом. освіти. - К. : НАКККіМ, 2010. - 476 с.86.3
Г 80
Гренц, Стенли. 
	Богословие и богословы ХХ века [Текст] / С. Гренц, Р. Олсон ; пер. с англ. О. Розенберг. - Черкассы : Коллоквиум, 2011. - 520 с.

86.3
Г 80
Гренц, Стенли.
Богословие и богословы ХХ века [Текст] / С. Гренц, Р. Олсон ; пер. с англ. О. Розенберг. - Черкассы : Коллоквиум, 2011. - 520 с.

В книзі представлено огляд основних богословських течій двадцятого століття. Зокрема в книзі йде мова про відомих богословів, таких як Карл Барт, Еміль Брунер, Рудольф Бультман, Юрген Мольтман, Карл Ранер та багато других.