Квітень 2006 р.

88
Ш23
Шапкар, Віктор Борисович
Психологічний тлумачний словник: Близько 2 500 термінів/ В.Шапар. -Х.: Прапор, 2004. -640 с.

Психологічний словник містить близько 2500 термінів, які відбивають сучасний стан психологічної науки. У ньому представлені понятійний, методологічний і концептуальний апарати основних галузей психології. У словнику значну увагу приділено термінам психоаналізу та інших напрямків психології, а також методикам, що дозволяють досліджувати глибинні характеристики людської особистості.


26.890(4УКР)
З-14
Загальногеографічний атлас України / Директор: Р. Сосса, Відпов. ред. Л. Марченко, Худ. оформ. О. Андрющенко, Фото: В. Бисов, М. Іващенко, І. Кропивницький. -К.: ДНВП "Картографія", 2004. -112 с.


85.313(4УКР)
М92
Муха А.
Композитори України та української діаспори/ А.Муха : Довідник.- К.: Муз. Україна, 2004. - 352 с.

Довідник містить понад 1000 статей. В яких подано стислі відомості про життя та творчий доробок українських композиторів від найдавніших часів до наших днів, включаючи тих митців, які працювали і працюють поза межами України. До більшості статей додається бібліографія. Видання розраховане на фахівців та широке коло читачів.


81.411.1
У45
Українська мова : Енциклопедія/ Редкол.: В.М. Русанівський, О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін.. -2-е вид., випр. і доп.. -К.: Українська енциклопедія, 2004. -824 с.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. Видання друге, виправлене і доповнене. Книга містить 1935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.


78.37
У59
Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (1998 - 2000 рр.)/ Видання підгот. М.Й. Ахвердова, Н.О. Петренко, Н.М. Чунакова, Н.М. Якимова, Відпов. за вид. Н.О. Петренко. -К., 2003. -144 с.