Грудень 2006 р.

67.9(4УКР)301
У 90
Участь громадян у прийнятті державних рішень: Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості/ Упоряд. Н.В. Окша, Д.В. Войтенко, Т.О. Бабенко; Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, Український незалежний центр політичних досліджень. -К., 2006. -172 с.

У цьому виданні міститься нормативно-правова інформація, яка регулює взаємини в сферах інформації та комунікацій влади і громадськості.
Посібник буде корисним співробітникам структурних підрозділів органів виконавчої влади, що забезпечують взаємодію із засобами масової інформації та зв'язки з громадськістю, членам громадських колегій, активістам громадських організацій, представникам засобів масової інформації.


91.9:67.9(4УКР)304
П68
Права і свободи людини та громадянина. Матеріали до бібліографії: Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина/ Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування. -Львів, 200 -
Серія ІІ: Коментарі прав і законодавства. Вип. 5/ Редкол.: П.М. Рабінович та ін.. -2006. -264 с.

У пропонованій збірці вперше в Україні представлено матеріали до бібліографії друкованих праць, присвячених загальнотеоретичним та галузевим проблемам прав і свобод людини та громадянина.
Збірка може стати у пригоді науковцям, викладачам, студентам навчальних закладів гуманітарного профілю, правозахисникам та й, мабуть, усім хто цікавиться питаннями здійснення, охорони та захисту таких прав і свобод.


46.8
П87
Птахівництво України 2005 : Адресно-телефонний довідник. -К., 2005. -140 с.: кол.іл.


1.9:76.12
Р15
"Радянська література" : Сист. покажчик змісту (1933-1945)/ Авт.-уклад. Н.В. Лощинська, Відп. за вип. В.О. Кононенко; Нац. парламентська б-ка України, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. -К., 2006. -108 с.

Систематичний бібліографічний покажчик змісту журналу "Радянська література" за 1933-1945 роки містить 1794 записи, в яких зафіксовано публікації художніх творів, літературно-критичних статей, матеріалів з питань культури, мистецтва, політики, історії тощо.
Видання адресується літературознавцям, письменникам, журналістам, викладачам вузів, учителям, студентам і аспірантам, бібліотечним працівникам.


67.9(4УКР)302
Р32
Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України/ О. Величко та ін.; За наук. ред. С.Ф. Голов; Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права. -Київ, 2005. -584 с.: табл. + Додатки. -ISBN 966-95634-7-Х (в опр.): 23, грн.

Порівняльно-правове дослідження регулювання правовідносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та в Україні проведено фахівцями Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів (ФПБАУ) на замовлення Центру європейського та порівняльного права.


66.4(4УКР)
М65
Місце України в НАТО: Матеріали опитування експертів/ Гол. ред. І. Кучерів, Відп. за вип. О. Дишлевий; Фонд "Демократичні ініціативи". -К.: Центр "Демократичні ініціативи", 2006. -252 с. -(Громадська думка). -ISBN 966-96606-2-9: 10, грн.

Книжка містить матеріали опитування експертів, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" восени 2005 року. Загалом було опитано 69 експертів, які компетентні у питаннях, що стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, безпеки та масових комунікацій. Мета опитування - зробити аргументований внесок у публічні дискусії щодо реалізації національних інтересів України, пошуку оптимальних шляхів її розвитку. Книга стане у нагоді політикам, журналістам, військовикам, представникам неурядових організацій, які займаються питаннями євроатлантичної інтеграції України.


67.9(4УКР)304.1
І 74
Інформаційне законодавство України : Наук.-практ. комент./ За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж, Авт.кол. В.О. Горобцов та ін.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України. -К.: Юридична думка, 2006. -232 с.

У цьому Коментарі, яки є одним із перших в Україні, здійснюється доктринальне (наукове) тлумачення більшості основних законодавчих актів у галузі інформаційного законодавства. Необхідність у такому виданні зумовлена новизною і розмаїтістю інформаційного законодавства України.
Для практичних і наукових працівників, студентів і аспірантів.