Травень 2006 р.

91.9: 55.148
М 75
Молодь і СНІД: серйозний погляд: Бібліогр. покажчик/ Уклад. Є. Кулик, Н. Мельник, О. Сьомка, Відп. за вип. Г. Саприкін; М-во культури і туризму України, Держ. б-ка України для юнацтва, Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. -2-е вид., перероб. і доп.. -К., 2005. -48 с. + Додаток с. 27- 47. -(Несекретна інформація).

Бібліографічний покажчик є черговим випуском серії "Несекретна інформація". У ньому подано бібліографію та вебліографію з проблем ВІЛ-інфекції та Сніду в молодіжному середовищі: темпи, шляхи поширення хвороби, можливі способи запобігання. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні та фактографічні матеріали, розміщені в додатках. Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам вузів. Учням. Студентам та іншим категоріям читачів. Працівникам українських державних і недержавних організацій. Які працюють у сфері епідемії ВІЛ/Сніду.


81.432.1
А 64
Англо-український фразеологічний словник = English- Ukrainian phrase- book: Близько 30 000 фразеологічних виразів/ Уклад. К.Т. Баранцев. -2-е вид., випр.. -К.: Знання, 2005. -1056 с. -Англ., укр. мовами.

Словник містить близько 30 000 англійських сталих словосполучень. Серед яких є ідіоматичні вирази, прислів'я і приказки, "крилаті вислови" та інші фразеологічні одиниці. Словник призначений для студентів, аспірантів, учителів, перекладачів, журналістів, наукових працівників, усіх, хто вивчає англійську мову і працює над перекладами, текстами та ін.


78.5(4УКР)
У 44
Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (ХVІІІ- початок ХХ ст.) із фондів бібліотек України: Метод. посіб./ Уклад. Р.С. Жданова, Відп. ред. В.О. Кононенко, С. Басенко, Відп. за вип. Т. Вилегжаніна; Академія педагогічних наук України, М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України. -К., 2005. -126 с. + Додатки с. 64- 93.

Методичний посібник підготовлено на допомогу укладанню друкованих каталогів книг гражданського друку ХVІІІ - початку ХХ ст.. із фондів бібліотек України. Видання адресоване бібліографам-практикам, які працюють у цариці загальної бібліографії, а також всім тим, хто створює галузеві, тематичні, персональні та інші бібліографічні покажчики.


66.4(4)6
І-74
Інформаційні джерела про Європейський Союз: Посіб. для бібліотекарів. -К., 2005. -40 с.

Посібник має на меті сприяти розширенню вільного доступу громадськості України до загальної та спеціалізованої інформації як про ЄС, так і про відносини між Україною та ЄС, Він мітить практичні рекомендації щодо організації роботи з інформаційними джерелами та матеріалами ЄС. Зокрема, посібник пропонує перелік основних друкованих та електронних джерел інформації про ЄС, бази даних матеріалів з проблематики ЄС, умови доступу до них тощо.


91.9:72.3(4УКР)
Н34
Наукові записки Ужгородського державного університету: Бібліогр. покажчик змісту (1947-1963 рр.)/ Уклад. Т.В. Туренко, Л.О. Мельник, Відпов. за вип. О.І. Почекутова; М-во освіти і науки України, УжНУ. -Ужгород, 2005. -88 с.

Бібліографічний покажчик підготовлений до 60-річчя з дня заснування Ужгородського державного університету і охоплює праці вчених за період з 1947 року по 1963 рік. Для науковців, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників.