Вересень 2006 р.

М91
Мусієнко, Микола Миколайович.
Екологія = Экология: Тлумачний словник/ М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. -К.: Либідь, 2004. -376 с. -Укр., рос. мовами.

Уміщено тлумачення українського та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами екології


81.411.1
Ж21
Жайворонок, Віталій Вікторович
Велика чи мала літера?: Словник-довідник: Близько 10 000 номінацій/ В.В. Жайворонок; Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. -2-е вид., стер.. -К.: Наукова думка, 2005. -204 с. + Додатки с. 170-201. -(Словники України).

Це перший в українській лексикографії словник-довідник. Присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії - написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Словник укладено згідно з правилами чинного "Українського правопису" (1993).
Словник призначено для фахівців та широкого коло читачів.


81.411.2
С91
Сучасний російсько-український українсько-російський словник : 60 000 слів/ Упоряд. І.М. Забіяка, Відп. за вип. О. Шевчук. -К.: "А.С.К.", 2006. -624 с. -(Новітні словники).

Словник містить понад 60 тисяч найуживаніших слів і словосполучень сучасної лексики - від офіційно-ділової до розмовно-побутової у перекладі українською і російською мовами.
Розрахований на широке коло читачів - ділових людей, службовців, студентів і викладачів вищих та спеціальних навчальних закладів, учнів шкіл, ліцеїв і гімназій.


67.9(4УКР)304
Н34
Науково практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4-х т.]. -Київ: А.С.К; Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2004 - Ярема та ін., Анатолій Григорович
Т. 1: Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права/ А.Г. Ярема та ін.; Академія суддів України. -2004. -928 с. -(Нормативні документи та коментарі).

Ця книга є першим томом чотирьохтомного видання, в якому коментується вся система цивільного законодавства України
Розрахована на суддів, адвокатів, юристів, що працюють в правоохоронних органах, на підприємствах, в установах, організаціях.


67.9(4УКР)304
Н34
Науково практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4-х т.]. -Київ: А.С.К; Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2004 - Ярема та ін., Анатолій Григорович
Т. 2: Право інтелектуальної власності. Зобов'язальне право/ А.Г. Ярема та ін.; Академія суддів України. -2004. -864 с. -(Нормативні документи та коментарі).

У другому томі цього видання наводиться коментар до законодавства України про інтелектуальну власність та до загальних положень зобов'язального права.
Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях і установах.


67.9(4УКР)304
Н34
Науково практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4-х т.]. -Київ: А.С.К.; Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2004 - Ярема та ін., Анатолій Григорович
Т. 3: Договірні зобовя'зання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право/ А.Г. Ярема та ін.; Академія суддів України. -2006. -928 с. -(Нормативні документи та коментарі).

У третьому томі цього видання наведено коментар до законодавства україни про договірні зобов'язання, спадкове право.
Книга призначена для суддів, адвокатів, юристів, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах. Буде корисною для тих, хто цікавиться проблемами застосування цивільного права України.