Грудень 2007 р.

91.9:76.1
К 53
Книга в Україні 1861 - 1917 : Матеріали до репертуару української книги [Текст] : библиография. Вип. 8, ч. 2. Ко - Кя. [Текст] / Уклад. С.Й. Петров, С.С. Петров, Наук. ред. В.Ю. Омельчук. - 2006. - 492 с

Восьмий випуск, частина друга покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "Ко - Кя"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 4482 позиції.

Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.
91.9:63.3(4УКР)-8
К53
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : матеріали до бібліографії (середина ХІХ-ХХ ст.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; Авт.-уклад. Т.В. Куриленко, Н.І. Мельник, О.М. Яценко. - К. : [б. и.], 2004. - 366 с. - (Джерела української біографістики ; вип. 1).

У другому випуску систематизовано широке коло джерел, що містять біографічну інформацію про діячів історії та культури України. У книгу увійшло понад чотирьохсот книжкових видань, які вийшли у світ на території України за період 2001-2003 рр. й знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Для науковців, бібліографів, усіх, хто цікавиться розвитком української біографістики.
78.34(4УКР)
З32
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 / Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; редкол. О.В. Антоник [та ін.]. - Львів : [б. и.], 2004. - 512 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У черговому випуску "Записок…" розкривається зміст унікальних рукописних фондів бібліотеки, публікуються статті з книгознавства, бібліографознавства та бібліотекознавства. На основі бібліотечних фондів досліджується становлення і розвиток української періодики.

Для науковців, бібліотечних працівників, літераторів та журналістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
72.4(4УКР)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : зб. Вип. 16 / Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоціація бібліотек України ; Редкол.: О.С. Онищенко [та ін.]. - К. : [б. и.], 2006. - 606 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник містить статті, в яких висвітлюються проблеми інформаційних технологій у системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки; бібліотечно-інформаційних технологій обробляння знань та інтелектуалізації пошукових систем; технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки; технології формування і використання ресурсів електронного українського біографічного словника; інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів.

Для бібліотечних працівників, істориків, філологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх. хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.

63.3(4УКР)
М34
Матеріали до українського біографічного словника. Короткі біографічні довідки / редкол. В. С. Чишко; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. - 2006
Вип. 1 : А. - 2006. - 260 с

Книга являє собою збірник коротких біографічних довідок на літеру "А", підготовлених Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського для електронної версії Українського біографічного словника, що формується на інформаційному веб-порталі НБУВ. Збірник вміщає понад 330 біографій українців і осіб іншого етнічного походження та іноземців, чия діяльність була пов'язана зукраїною. Розраховано на вчених, викладачів та студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників музейних та архівних установ, краєзнавців.