Червень 2007 р.

81.411.1
Б59
Бибик С.П.
Словник іншомовних слів: Тлумачення, словотворення та слововживання: Близько 35 000 слів і словосполучень / С.П. Бибик, Г.М. Сюта; За ред. С.Я. Єрмоленко. - Х.: Фоліо, 2006. - 624 с.

Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Новизну пропонованої лексикографічної праці визначає подання словотвірних можливостей кожного із запозичень, прикладів уживання слова.
Словник розрахований на широке коло читачів.
81.411.1
В27
Великий тлумачний словник української мови: Близько 40 000 слів / Упоряд. Т.В. Ковальова. - Х.: Фоліо, 2005. -768 с.

Словник налічує близько тисячі слів і словосполучень, містить активну лексику української літературної мови, слова-терміни, що широко використовуються в писемному та усному мовленні, назви, пов'язані з релігійними поняттями, а також новітню лексику.
Словник є довідковим виданням, яке буде корисним для учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладів будь-якого профілю, а також для всіх, хто вивчає українську мову.


92
Г93
Губарев В. К.
Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента / В.К. Губарев, З.В. Трофимова; Пер. з рос. І.Г. Данилюк, Б.М. Губарева. - Донецьк: БАО, 2007. - 1248 с.

Довідник являє собою найбільш повний збірник матеріалів із суспільних та економічних дисциплін.
Видання адресоване учням та їх батькам, викладачам, а також абітурієнтам.
65.26
К56
Ковальчук А. Т.
Фінансовий словник/ А.Т.Ковальчук. - 2-е вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 288 с.

Словник фінансово-правових термінів і понять - єдине видання в Україні, в якому системно і концентровано представлена категоріальна база фондового ринку.
Словник буде корисний фахівцям з фінансового права, спеціалістам у галузі законодавства, викладачам і студентам вищих навчальних закладів відповідного фахового спрямування.
Кушнаренко Н. М.
Наукова обробка документів: Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 336 с.

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документальної комунікації, керівників підприємств, установ, організацій, широкого кола читачів.
82.3(0)
М68
Міфи і легенди народів світу/ [Уклад.] М.О. Хаткіна , О.В. Зав'язкін. -Донецьк: БАО, 2006. - 656 с.

До ілюстрованого збірника ввійшли міфи, що оповідають про створення світу, про богів та героїв.
Видання розраховане на дітей 5-12 років, їхніх дбайливих батьків, учителів шкіл, ліцеїв, гімназій.
81.411.2
Р75
Російсько-український і українсько-російський словник : 50 000 слів / Упоряд. Т.В. Ковальова. - Х.: Фоліо, 2006. - 800 с.

Словник охоплює лексику всіх стилів і літературних жанрів сучасних української і російської мов. Розрахований на широке коло читачів, а також на філологів, перекладачів, працівників видавництв.
83.3(0)6
Ш66
Шкляр Л.Є.
Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-2006 : / Л.Є.Шкляр, А.Г.Шпиталь. - К.: Грамота, 2006. - 504 с.: іл.

Видання містить більше сотні статей про видатних письменників світу - лауреатів Нобелівської премії з літератури. Крім статей з літературознавчим аналізом і розширеною бібліографічною інформацією, до книги вміщено нобелівські промови лауреатів, виголошені ними при отриманні премій.
Для широкого читацького загалу.