Березень 2007 р.

91.9:28.5(4УКР)
Г62
Михайло Голубець : Бібліогр. покажч./ Уклад. Н.І. Кошик, Передм.: М.П. Козловський, О.Г. Марискевич, О.О. Кагало, Від ред. М.М. Романюк; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. -Львів, 2000. -150 с.: портр. -Покаж.: с. 122-146.
До70-річчя від дня народження і 45-річчя наукової, педагогічноїх та громадської діяльності.

Покажчик літератури висвітлює життєвий і творчий шлях відомого вченого в галузі ботаніки, екології та лісознавства академіка НАН України Михайла Голубця. В покажчику зібрані друковані праці вченого за 1958-2000 роки та література про його наукову та громадську діяльність.
91.9: 63.3(4УКР)
І 90
Історія України : Наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2002 рік/ Упоряд. Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук'яненко та ін., Відп. за вип. О. Виноградова; М-во культури і туризму України, Держ. історична бібліотека України. -К.: Авокадо, 2005. -616 с.

Черговий тридцять сьомий випуск науково-допоміжного посібника "Історія України" за 2004 рік, забезпечує найбільш повне використання облікових знань. У даному виданні знайшли відображення найважливіші суспільно-політичні, соціально-економічні та культурно-духовні процеси України з давніх часів до сьогодення в хронологічній послідовності.
Пропонований покажчик збагатить інформаційне забезпечення дослідників, науковців, викладачів, аспірантів, музеєзнавців, бібліотекарів, краєзнавців, студентів, учнів та широкий читацький загал.


91.9: 83.3(4УКР)6
К 84
Антін Крушельницький - письменник, публіцист, педагог: Матеріали до бібліогр. та епістолярної спадщини/ Уклад. О.В. Канчалаба, Передм. М.І. Гнатюк; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. -Львів, 2002. -296 с.

Матеріали до бібліографії Антона Крушельницького охоплюють видання його творів від першого (1899 р.) і до 1992 р. включно; переклади з німецької, польської, російської, французької мов, публіцистичну та педагогічну діяльність, літературу про життєвий і творчий шлях письменника.
Книга розрахована на філологів, літературних критиків, бібліотечних працівників, студентську молодь.
91.9: 83.3(4УКР)6
П 48
Поклик душі : До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф. покажчик/ Уклад. Л.А. Костильова, Відп. за вип. В.П. Ярощук; Рівненська держ. обласна бібліотека. -Рівне: Волинські обереги, 2006. -30 с. -(Славетні земляки). -Алф. покаж.: с.28 . -Покаж.: с. 29-30.

Біобібліографічний покажчик присвячено Олені Іванівні Телізі, відомій українській поетесі, громадському діячу та приурочено до 100-річчя від дня її народження. До видання включено твори друку, які висвітлюють творчу спадщину Олени Теліги, літературу про її життя і діяльність.
Покажчик стане в нагоді літературознавцям, педагогам, історикам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентській молоді та всім, хто звертається до вивчення життєвого і творчого шляху Олени Теліги.
91.9: 83.3(4УКР)6
Т21
Людмила Тарнашинська : Наук. - допом. біобібліогр. покажчик/ Бібліогр.-уклад. Г.В. Волянська, Відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна; Національна парламентська бібліотека України. -К., 2006. -120 с.

Бібліографічний покажчик присвячено життю і творчості Людмили Броніславівні Тарнашинської - літературознавця, критика, прозаїка і поета, лауреата багатьох літературних премій.
Видання адресовано, насамперед, вченим-філологам, літературознавцям, учителям-словесникам, працівникам бібліотечних та інформаційних служб. Воно стане у пригоді всім читачам, яких цікавить історія української літератури.
91.9: 83.3(4УКР9)
У45
Українські письменники діаспори : Матеріали до біобібліографічного словника. Ч. 1: (А - К)/ Авт.-уклад. О. Білик, Г.І. Гамалій, Ф. Погребенник; Національна парламентська бібліотека України. -К., 2006. -196 с.

Посібник охоплює імена певною мірою відомих, так і невідомих в Україні літераторів. Пропонована інформація допоможе широкій громадськості глибше ознайомитися з життям і творчістю письменників у США, Канаді, Німеччині, Аргентині та інших країнах, розширить їхні знання про культурні надбання наших співвітчизників, які через різні обставини опинилися за межами рідної землі, але ніколи не забували, жили нею і для неї.
83.3(4УКР)
П35
Письменники України : Біобібліографічний довідник/ Упоряд. В. Павловська, Л. Бубнова, Л. Сіренко. -К.: Укр. письменник, 2006. -516 с.: фото.

У довіднику подаються творчі біографії сучасних письменників України - членів НСПУ. Кожна стаття містить стислі відомості про час і місце народження літератора, його освіту, трудовий шлях, а також про твори, що вийшли окремими виданнями.
63.3(4УКР)
Ш26
Шаров, Ігор Федорович
Вчені України: 100 видатних імен/ І.Ф. Шаров; Відп. за випуск. В.М. Вакулич. -К.: АртЕк, 2006. -488 с.: портр.

Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто видатних вчених України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.