Листопад 2007 р.

К 91.9: 63.3
Н20
Найпавер Каміл Степанович [Текст] : бібліогр. покажчик (1955-2007) / Київ. славіст. ун-т, Закарпатська філія, ЗОУНБ ; Уклад. К.С. Найпавер. - Ужгород - Будапешт : [б. и.], 2007. - 68 с. : кол.іл.

Бібліографічний покажчик, підготовлений до 70-річчя від дня народження відомого вченого і педагога К.С. Найпавера, висвітлює багаторічну наукову і громадську діяльність ювіляра. У межах розділів зібрані матеріали (1955-2007 рр.) розміщено за хронологією.

Видання адресоване студентам-історикам, науковцям, краєзнавцям та всім, кого цікавить історія краю.
67
В27
Великий енциклопедичний юридичний словник [Текст] : справочное издание / за ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2007. - 992 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник є першим в Україні такого роду виданням, спрямованим на підвищення правової культури і правосвідомості громадян та посадових осіб. У словнику подані та витлумачені основні поняття і терміни Конституціїі чинного законодавства України, міжнародного та європейського права.

Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться правовою системою України.
81.432.1
А 64
Англо-український фразеологічний словник [Текст] = English- Ukrainian phrase- book : близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. - 2-е вид., випр. - К. : Знання, 2005. - 1056 с. - Англ., укр. мовами.

Словник містить близько 30 000 англійських сталих словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів'я і приказки, "крилаті вислови" та інші фразеологічні одиниці.

Словник призначений для студентів, аспірантів, учителів, перекладачів, журналістів, наукових працівників, усіх, хто вивчає англійську мову і працює над перекладами, текстами та ін.
83.3(0)
З-35
Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник: У 2-х т. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. - 2005 Т. 1 : А - К / За ред. Н. Михальська, Б. Щавурський. - 2005. - 824 с. : іл

Двотомний енциклопедичний довідник "Зарубіжні письменники" - видання, що знайомить читача з доволі широким колом неперебутніх постатей і явищ світової літератури. У Довідник включено понад 700 статей про письменників різних країн і епох - від літератури європейської античності та класичних літератур Азії до сьогодення. У статтях довідника біографічні дані поєднуються з літературознавчим аналізом та бібліографічною інформацією.

Для широкого загалу читачів.