Вересень 2007 р.

67.9(4УКР)300
В36
Верховна Рада України : Інформаційний довідник. Вип. 3/ Авт.-упоряд. В.О. Зайчук та ін.; Апарат Верховної Ради України. - Київ: Парламентське вид-во, 2006. - 264 с.

Інформаційний довідник містить відомості про роботу Верховної Ради України четвертого скликання (2002-2006 роки), загальну характеристику становлення українського парламентаризму, розвитку законодавства, основних форм реалізації конституційних повноважень парламенту та передумов забезпечення його ефективної діяльності.
Видання розраховане на народних депутатів України, політологів, науковців, державних службовців, усіх, хто цікавиться роботою Верховної Ради України.
91.9:63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомор 1932- 1933 рр. на Україні (До 70- річчя): Бібліогр. покажчик/ УжНУ; Наукова б- ка УжНУ; Закарпатський ін- т ім. А. Волошина Міжрегіональної Академії управління персоналом; Кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін; Укладачі: О.Г. Люта, Л.О. Смочко; Наук. ред. М. Вегеш; За заг. ред. О. Люта; Передм. С.Д. Федака. - Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ управління у справах преси та інформації, 2004. - 148 с.

Бібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя голодомору 1932-1933 років в Україні. Це друге. Доповнене видання. У ньому систематизована література з 1933 року по січень 2006 року (1153 позиції).
Бібліографічний покажчик стане в пригоді вчителям. Учням, студентам. Викладачам вузів, бібліотечним працівникам, усім тим, хто цікавиться історією українського народу.
92.5
З72
Знаменні і пам`ятні дати 2007 року : Хронологічний список/ Уклад. Г. Авраменко; Вінниц. держ. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва. - Вінниця, 2006. - 64 с.

В даному хронологічному списку вміщена стисла інформація про знаменні і пам'ятні дати державного та світового значення, великі народно-релігійні свята.
Мета цього видання - допомогти бібліотекарям, вчителям, викладачам, журналістам, всім зацікавленим зорієнтуватися в датах 2007 року і використати при потребі дану інформацію в своїй практичній діяльності.
КО
К17
Календар краєзнавчих пам`ятних дат на 2008 рік: Реком. бібліогр. посібник/ Уклад. М.І. Івашко, Г.В. Бобонич, Відп. за вип. Л.З. Григаш; ЗОУНБ, Відділ краєзнавчої літератури. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2007. - 220 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам'ятних дот у 2008 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.
91.9: 84(4УКР)
У45
Українська художня книга ХІХ - поч. ХХ ст. : (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва) : Бібліогр. покажч./ Вступ.ст. А. Подолинний, Уклад. Л. Сеник, С.І. Мумро; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва. - Вінниця, 2007. - 48 с.: іл.

Покажчик розпочинає серію бібліографічних посібників, яка розкриватиме фонд рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.