Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
бесплатное скачивание,проигрыватель windows media player 12 скачать бесплатно без регистрации | соковыжималки в киеве


Жовтень 2008

72.4(4УКР)
А 87
Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт.-упоряд. Л. М. Яременко [та ін.]. - К., 2008. - 448 c.

Видання є першим путівником по архівних фондах установ НАН України. До Путівника включені описові статті на 168 фондів. Для широкого загалу дослідників - науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.
72.4(4УКР)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського/ Редкол.: О.С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоціація бібліотек України. - К., 1998. -
Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. - К. - 2008. - 224 c.

У статтях збірника представлено результати багатогранної дослідницької діяльності науковців інституту бібліотекознавства НБУВ з поглибленого аналізу складників системи інноваційної діяльності наукової бібліотеки. Для науковців і практиків бібліотечної справи, спеціалістів з програмного забезпечення, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи, зокрема інноваційним її складником.
65.9(4УКР)42
У90
Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості / Міжнародний центр перспективних досліджень; готували Н. Шаповалова [та ін.] ; ред. О. Шумило. - К., 2008.- 336 c.

Цей документ підготовлено в рамках проекту "Угода про віртуальну торгівлю між Україною та ЄС: аналітична, методологічна та інформаційна підтримка переговорів", що здійснюється міжнародним центром перспективних досліджень за фінансової підтримки Шведської агенції з міжнародного розвитку (SІDA).66.4(4ПОЛ)6
Щ15
Щавінська-Камельська К.
Розвиваємо ЦЄІ. З досвіду польських Центрів європейської інформації / К. Щавінська-Камельська, К. Валюх, Д. Шульга; пер. з пол. І. Козловський; Міжнародний фонд Відродження, Фонд імені Стефана Баторія. - К., 2007. - 56 c.

Пропонована Вашій увазі публікація, має на меті показати досвід діяльності польських ЦЄІ. Мета даного видання дати поштовх розвиткові центрів євроінформації та інших про європейських організацій в Україні.
67.5
В41
Вибрані справи європейського суду з прав людини : зб., Вип. V/ уклад. О. Павліченко. - К. : Фенікс, 2007. - 656 c.

До збірника справ Європейського суду з прав людини вміщено переклади українською мовою справ, які свідчать про широкий спектр проблемних питань, що перебувають на розгляді в Суді.
78.36
Р85
Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів, Вип. 12/ Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису; Редкол.: Л.А. Дубровіна, Г. Боряк, Н.М. Зубкова та ін. - К. , 2007. - 436 c.

На основі вивчення архівних та книжкових фондів автори збірника репрезентують наукові студії з історико-краєзнавчої проблематики, зокрема, стосовно досліджень сербських видань ХІХ ст. - періоду зародження славістики як науки про спільні корені фольклору, мови, історії слов'янських народів; стародруків ХVІІІ ст. Почаївської друкарні, що є частиною спільного українсько-російського проекту про кириличні видання ХVІІІ- першої половини ХІХ ст.
72.4(4УКР)
Н35
Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір : [монографія]/ Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; за ред.: О. С. Онищенко. - К. , 2007.- 680 c.

У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення й досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень.