Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Листопад 2008

67.5
Г64
Гом'єн Д.
Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини : [довідник] / Д. Гом'єн ; пер. С. Ткачук. - Вид. 3-тє. - К. : Фенікс, 2006. - 192 c.

В цьому виданні представлено загальний огляд основних прав, які забезпечуються Європейською конвенцією з прав людини, та практика конвенційних органів, пов'язана із застосуванням цього документа, процедури Європейського суду з прав людини щодо заяв, які були подані відповідно до зазначеної Конвенції, а також роль Комітету міністрів ради Європи.
66.44(4УКР)
Ш70
Шлях до Європи : матеріали для проведення тренінгів для службовців системи освіти України / Регіональний благодійний фонд "Резонанс"; упоряд. О. Грабовська. - Б.м.: Регіональний благодійний фонд "Резонанс", 2007. - 52 c. : a-іл. + CD-ROM.

У збірнику опубліковано методичні розробки та допоміжні матеріали для проведення тренінгу з питань європейської інтеграції та впровадження курсів європейської освіти для службовців системи освіти в Україні. Для тренерів, педагогів, громадських лідерів, а також усіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.
91.9: 78.34(4УКР)
Л 89
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльність (2001-2005)/ НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; уклад. В. М. Мартинович ; авт. втсуп. ст. М. М. Романюк . - Львів, 2007. - 300 c.

Покажчик містить відомості про видання бібліотеки, окремі публікації її працівників та літературу про її діяльність за 5 років. Для дослідників у галузі бібліотекознавства, історії видавничої справи,працівників бібліотек тощо.
91.9:83.3(4УКР)5
Т 28
Творчість Івана Франка в музиці : нотографічний покажч. / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; упоряд. О. П. Осадця ; авт.вступ. ст. Р. Горак. - Львів, 2007. - 118 c.

Це перша спроба зібрати нотні видання, за їх відсутності - нотні рукописи чи звукозаписи, музичні твори, написані на тексти, сюжети і за мотивами творів видатного письменника. Для музикознавців - дослідників історії української музики, виконавців з метою популяризації цих творів з концертних підмостків, джерелознавцям, філологам.
91.9: 85.31(4УКР)
Г 74
Володимир Гошовський ( 1922-1996) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; уклад. та авт. передм. В. Пасічник. - Львів, 2007. - 124 c. : портр.

Книга присвячена 85-річчю від дня народження відомого українського фольклориста-музикознавця, засновника кібернетичної етномузикології В. Гошовського. Для науковців, фольклористів, етномузикологів, всіх, хто цікавиться творчість В. Гошовського та українською етномузикологією загалом.
91.9:83.3(4УКР)
В 43
Дарія Віконська (1893-1945 рр.) : біобібліогр. покажч./ НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; уклад., авт. передм. і прим. В. Габор. - Львів, 2007. - 162 c. : портр.

Покажчик присвячено Дарії Віконській - самобутній українській письменниці, літературознавцеві, однак мало знаній сучасним читачам. Для літературознавців і мистецтвознавців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених читачів.