Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Липень 2008

67.9(4УКР)301
Д36
Державна політика України в сфері реформування системи правоохоронних органів у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. А. Ященко [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Нац. акад. служби безпеки України. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 188 с. - (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). - Бібліогр. в кінці розд.

Посібник висвітлює актуальні, зокрема правові проблеми реформування та розвитку структур безпеки і оборони України, що виникають в процесі реалізації одного із стратегічних пріоритетів зовнішньої політики - курсу на євроатлантичну інтеграцію. Видання розраховане на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і управління, широке коло громадськості.
66.4(4УКР)
Д36
Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : навч. посіб. / В. В. Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.]. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 200 с. - (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). - Бібліогр.: с. 187-194.

Запропоноване видання - один з перших вітчизняних посібників з питань державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. Навчальний посібник розрахований на викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також працівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, які займаються проблематикою державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України.
91.9:74.58
І 66
Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти [Текст] : бібліогр. покажч. (1995-2006) / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр інноваційних методик правничої освіти ; уклад. Н. В. Артикуца. - К. : Стилос, 2007. - 618 с.

Пропонований тематичний покажчик являє собою спробу повного зібрання вітчизняних і зарубіжних праць з інноваційно-освітніх проблем вищої школи за період 1995-2006 рр. Розрахований на представників вищої школи та усіх, кого цікавлять нові тенденції і перспективи розвитку сучасних освітніх технологій.
67.9(4УКР)6
М55
Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. А. Ященко [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Нац. акад. служби безпеки України. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 268 с. : табл. - (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). - Бібліогр. в кінці розд.

До посібника увійшли матеріали наукових досліджень, присвячених аналізу стану і тенденцій розвитку політичної, економічної та криміногенної ситуації в Україні та світі, аналізу законодавства України, яке регулює питання протидії тероризму та злочинності у сфері економіки і фінансів.
Видання розраховане на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і управління, широке коло громадськості.
66.4(4УКР)
О-75
Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.]. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 416 с. : табл. - (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). - Бібліогр.: с.401-415 . - Бібліогр. в кінці розд.

Запропоноване видання - один із перших вітчизняних посібників, який присвячений історії та аналізу сучасного стану європейської та євроатлантичної інтеграції України. Навчальний посібник розрахований на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і управління, які займаються проблематикою європейської та євроатлантичної інтеграції України.
66.3(4УКР)
П46
Поживанов, Михаил Александрович.
Возвращение на континент европейской цивилизации [Текст] / М. А. Поживанов. - К. : Альтерпрес, 2006. - 352 с.

Нова книга - логічне продовження попереднього публіцистичного твору автора "Українські вектори місцевого самоврядування". Проблеми становлення демократичної держави у широкому спектрі - ось основні мотиви сучасної публіцистики автора. Книга, безперечно, знайде шанувальників серед широкого кола політиків, студентів, зацікавлених бурхливим сьогоденням читачів.
65.9(4УКР)
С83
Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. С. Власюк [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : Євроатлантикінформ , 2006. - 116 с. - (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). - Бібліогр.: с. 112-113.

До посібника увійшли матеріали наукових досліджень, присвячених застосуванню методів стратегічного планування суспільного розвитку, а також приділено увагу певним проблемним питанням, щодо впровадження стратегічного програмно-цільового методу планування процесів соціально-економічного розвитку. Видання розраховане на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і управління, широке коло громадськості.
85.143(4УКР)
Ш26
Шаров, Ігор Федорович.
Художники України: 100 видатних імен [Текст] / І. Ф. Шаров, А. В. Толстоухов. - К. : АртЕк, 2007. - 480 с. : іл.

Книга продовжує розпочату 1999 року серію, яка стала популярною серед читачів. Автори пропонують ознайомитися з біографіями та творчістю відомих українських художників ХІХ - ХХ століть, роботи яких правомірно вважаються національним надбанням України. Книга розрахована на широке коло читачів.
Бази НАТО в Україні: реалії і домисли [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Для чого Україні вступ до НАТО? [Текст] / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Контури європейської безпеки: процес створення [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру [Текст] / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 20 с.
НАТО і Україна [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Операції НАТО [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
План дій Україна - НАТО [Текст] / , В. М. Фурашев ; підгот.: О. В. Семіков ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.]. Ч. 1 : План дій Україна - НАТО та його імплементація у 2007 році, 2007. - 28 с.
План дій Україна - НАТО [Текст] / , В. М. Фурашев ; підгот.: О. В. Семіков ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.]. Ч. 2 : Результати імплементації Плану дій Україна - НАТО у першому півріччі 2007 року / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 36 с.
Україна в міжнародних організаціях [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Український ОПК в умовах НАТО [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 16 с.
Умови вступу України до НАТО [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 20 с.
Що загрожує Україні? [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.
Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан [Текст] / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.], 2007. - 24 с.