Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Распродажа Сервизов - посуда оптом.


Серпень 2008

66.4(4УКР)
В40
Взаємодія України з НАТО: соціологічний та експертний аналіз [Текст] : зб. наук. праць / Державне підприємство "Науково- виробничий центр "Євроатлантикінформ" ; за заг. ред. В. П. Горбулін. - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2007. - 284 с. : іл, табл. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; вип. 3). - Бібліогр. : С. 147-150.

У збірнику наведені інформаційно-аналітичні матеріали щодо проблем, наслідків і перспектив реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
78.34(4УКР)
Б59
Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність [Текст] : зб. статей / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоціація б-к України ; редкол. : О.С. Онищенко та ін.; відп. за вип.: А. А. Свобода. - К. : [б. и.], 2007. - 256 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщені матеріали, які висвітлюють історію становлення та розвитку найбільших бібліотек України як головних бібліотечно-інформаційних структур багатьох міністерств і відомств, важливу складову культурного будівництва держави. Видання адресоване працівникам бібліотек, архівів, музеїв, студентам і викладачам бібліотечних закладів, усім тим, хто цікавиться історією національної культури.
78.36
Р85
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 12 / Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г. Боряк, Н.М. Зубкова та ін. - К. : [б. и.], 2007. - 436 с. - Бібліогр. в кінці ст.

На основі вивчення архівних та книжкових фондів автори збірника репрезентують наукові студії з історико-книгознавчої проблематики. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
72.4(4УКР)
Н35
Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; за ред.: О. С. Онищенко. - К. : [б. и.], 2007. - 680 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.

У монографії розглядаються досвід функціонування НАГН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення й досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень.
78.37
Т12
Таблиця етнічних типових поділів [Текст] / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; авт.-укладачі : А. Г. Бровкін; гол. ред. О. С. Онищенко. - К. : [б. и.], 2007. - 284 с. : табл. - (Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського). - Бібліогр. : С. 278-280.

Таблиця етнічних типових поділів - це допоміжна таблиця, яка входить до складу "Рубрикатора НБУВ", призначена для розкриття етнічного аспекту змісту документів із метою забезпечення тематичного пошуку за етнічними ознаками. Складається з трьох частин : систематичної, алфавітної, довідкової. Для бібліотекарів, бібліографів НБУВ. Може бути корисним працівникам інших бібліотек, видавництв,інформаційно-аналітичних служб, а також усім, хто користується довідково-пошуковим апаратом НБУВ.