Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Серпень 2008

91.9: 92
П15
Пам'ятаймо! [Текст] : знаменні та пам`ятні дати Буковини в 2008 р. : бібліогр. покажчик / Управління культури Чернівецької облдержадміністрації, Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка ; авт.-уклад.: О. О. Гаврилюк ; відп. за вип. А. С. Іваницька. -Чернівці : Рута, 2008. - 296 с. - Імен. покаж.: С. 284-285.

Календар містить інформацію про ювілейні знаменні і пам'ятні дати Буковини (Чернівецької області) в 2008 році, а також довідки та списки рекомендованої літератури до них. Адресовано працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу користувачів.
78.5(4УКР)
Л86
Лутовинова, Валентина Іванівна.
Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ - ХХ ст.) [Текст] / В. І. Лутовинова. - К. : Кн. палата України, 2002. - 148 с. - Бібліогр.: С. 133-146. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Бібліографічний покажчик присвячено ювілею відомого українського історика, доктора історичних наук,професора, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора Дніпропетровського національного університету В.В. Іваненка. Видання розраховане на науково-педагогічних працівників вищої школи, науковців академічних установ, співробітників наукових бібліотек, може бути корисним докторантам, аспірантам та студентам.
76.0(4УКР)
Р64
Розвиток медіа в Європі та Україні: орієнтири для порядку денного [Текст] : матер. міжнар. семінару, 3 березня 2008 року / МГО "Інтерньюз-Україна", Рада Європи, Най. комісія з утвердження свободи та розвитку інформ. галузі при Президентові України ; упорядник О. Сушицька. - К. : [б. и.], 2008. - 68 с. : іл.

Збірка є підсумком останнього в рамках Плану дій міжнародного семінару "Розвиток медіа в Європі та Україні : орієнтири для порядку денного", що відбувся 3 березня 2008 року.
78.34(4УКР)
Б59
Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2007 р. Вип. 75 / Нац. парламент. б-ка України ; упоряд. Г. І. Гамалій. - К : НПБУ, 2007. - 80 с. - Імен. покаж.: С. 63-72. - Алф. покаж.: С. 73-74.

Покажчик розрахзовано на наукових працівн иків у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх видів і форм власності.
20.1
В42
Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України [Текст] = Odpowiedzialnosc za Stworzenie i zrownowazony rozwoj w Europie Srodkowej i Wschodniej: doswiadczenie Polski a Ukrainy : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 7-9 грудня 2007 р. / Вроцлавська Архідієцезія Римсько-католицької церкви Польщі [та ін.] ; уклад. О. М. Бокотей ; пер. Р. Д. Дашко-Шпрингвальд.- Вроцлав : [б. и.], 2008. - 116 с. : кол.іл. - Текст укр., польськ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної екуменічної конференції. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО та широких верств церковної і світської громадськості.
65.9(4УКР)
У-45
Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу [Текст] : матеріали. Повідомлення. Реферати : [міжнар. конф., Київ, травень 2007] / Центр європейських та трансатлантичних студій [та ін.] ; редкол.: П. С. Смертенко ; упорядники: П. С. Смертенко ; відп. за вип. Т. А. Кінько. - К. : Видавець ФОП Т.А. Кінько, 2007. - 64 с. : іл, табл.

У цьому збірнику вміщено матеріали про сучасні тенденції та механізми інноваційної економіки Європейського Союзу.
66.75(0)
У67
Управління міжнародними молодіжними проектами [Текст] : метод. посіб. / Ресурсний центр для країн Східної Європи та Кавказу SALTO EECA, Міжнародний фонд Відродження, Донецький молодіжний дебатний центр ; упорядники А. Донець. - Донецьк : [б. и.], 2007 (ТОВ "Цифрова типографія") . - 110 с. : табл.

Сподіваємось, що цей посібник допоможе Вам реалізувати свої ідеї та залучитись до процесу європейської інтеграції України.