Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
кровавое воскресенье 1905 года | Доставка строительного материала на объекты благоустройство территории прейскурант цен.


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за січень 2009

66.4(4УКР)
Є24
	Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграційних досліджень ; редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.] ; упоряд. і відп. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород : Поліграфцентр ``Ліра``, 2008. – 374 с. : табл. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 10).

66.4(4УКР)
Є24
Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграційних досліджень ; редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.] ; упоряд. і відп. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 374 с. : табл. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 10).

У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, представників органів державної влади, присвячені актуальним проблемам реалізації євроатлантичних прагнень України. Видання розраховане на науковців, студентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які займаються проблемами реалізації завдань євро інтеграційного та євроатлантичного вибору України.




91.9: 83.3(4УКР)
М35
Матяш І.Б.
Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : Історіографічний нарис : бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш ; Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документонавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2008. – 240 c.

Видання містить нарис з історії вивчення й видання українських народних дум і бібліографічний покажчик, що охоплює відомості про дослідження та дослідників українських народних дум і кобзарського мистецтва, публікації текстів дум , персоналії найвідоміших кобзарів та бандуристів та їх музичні інструменти. Адресовано історикам, літературознавцям, фольклористам, краєзнавцям, викладачам вищої та середньої школи, а також всім, хто цікавиться історією української культури та народною творчістю.

91.9: 83.3(4УКР) 
М35
Матяш І.Б.
Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : Історіографічний нарис : бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш ; Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документонавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2008. – 240 c.



76.01 
С48
Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / Ю. М. Бідзіля [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Закарпаття, 2007. –224 c.

76.01
С48
Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / Ю. М. Бідзіля [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Закарпаття, 2007. –224 c.

У словнику-довіднику розтлумачено понад 800 медійних термінів, уведено нові поняття,які останнім часом використовуються у ЗМІ, подано інформацію про важливі періодичні видання України в минулому й тепер, представлені впливові часописи, інформаційні агенції, радіо- й телеканали. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів журналістики, для всіх, хто цікавиться історією, теорією та практикою медіа.




78.34(4УКР)
П75
Прикнижкова бібліографія : додаток до бібліогр. покажч. "Бібліотекознавство і бібліографія України". Вип. 74-76/ М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; упоряд. Л. А. Білинець. – К., 2008. – 140 c.

Покажчик містить інформацію про прикнижкові списки літератури обсягом більше 100 назв, вміщені в літературі, що надійшла до Національної парламентської бібліотеки України протягом 2004-2007 років. Даний посібник адресовано науковим працівникам різних галузей знань і практичної діяльності, для задоволення запитів різних категорій читачів.

78.34(4УКР) 
П75
Прикнижкова бібліографія : додаток до бібліогр. покажч. ``Бібліотекознавство і бібліографія України``. Вип. 74-76/ М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; упоряд. Л. А. Білинець. – К., 2008. – 140 c.