Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за лютий 2009

66.4(4УКР) 
І-71
Інституційний і адміністративний потенціал забезпечення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України : наук.-інформ. зб./ В. В. Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; відп. за вип. Є. В. Мокрецов; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України. – К. : ДП ``НВЦ ``Євроатлантикінформ``, 2006. – 192 c. : a-іл. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; Вип. 31).

66.4(4УКР)
І-71
Інституційний і адміністративний потенціал забезпечення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України : наук.-інформ. зб./ В. В. Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; відп. за вип. Є. В. Мокрецов; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 192 c. : a-іл. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; Вип. 31).

У збірнику наведені результати наукових досліджень з актуальних проблем інституційного та адміністративного забезпечення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України. Видання розраховане на працівників органів державної влади, політичних діячів, науковців, студентів, журналістів та широке коло громадськості.
66.4(4УКР)
П84
Процес трансформації НАТО та можливості для України : матер. міжнар. круглого столу / М-во освіти та науки України, Всеукр. гром. орг. "Демократична дія"; за заг. ред. С. Ф. Джердж ; гол. ред. В. М. Фурашев. – К. : Синопсис, 2007. – 158 c.

Збірник склали статті та виступи учасників міжнародного “круглого столу”, який організувала та провела ВГО “Демократична дія” за підтримки Міністерства освіти та науки України за тематикою євроатлантична інтеграція України. Для державних службовців, науковців, викладачів і студентів, громадських та політичних діячів, широкого кола громадян.

66.4(4УКР) 
П84
Процес трансформації НАТО та можливості для України : матер. міжнар. круглого столу / М-во освіти та науки України, Всеукр. гром. орг. ``Демократична дія``; за заг. ред. С. Ф. Джердж ; гол. ред. В. М. Фурашев. – К. : Синопсис, 2007. – 158 c.91.9:74 
С91
Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч./ Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманітар. ун-т. – К. : Педагогічна думка. 
Ч. 2 : Сучасні технології виховання / упоряд. І. П. Моісєєва ; Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко. – 2007.– 196 c. – Імен. покажч. : с. 145-159.

91.9:74
С91
Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч./ Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманітар. ун-т. – К. : Педагогічна думка.
Ч. 2 : Сучасні технології виховання / упоряд. І. П. Моісєєва ; Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко. – 2007.– 196 c. – Імен. покажч. : с. 145-159.

Частина ІІ рекомендаційного бібліографічного покажчика “Сучасні технології в освіті” представляє сучасні виховні технології, перелік яких розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей та специфіки діяльності різних напрямів системи виховання особистості. Покажчик адресований учителям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек освітянської галузі, всім, кого цікавить питання сучасних технологій в освіті.
78.5
Ф75
Фокеев В.А.
Библиографическая наука и практика : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Спб. : Профессия, 2008. – 272 c.

В словаре представлен понятийный аппарат библиографической науки и практики в самом широком понимании этой сферы деятельности. Словарь предназначен для библиографов и библиографоведов, студентов и аспирантов вузов культуры, занимающихся изучением дисциплин библиографического цикла.

78.5 
Ф75
Фокеев В.А.
Библиографическая наука и практика : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Спб. : Профессия, 2008. – 272 c.78.5 
П16
Панкова Е.В.
Электронное библиографическое пособие : практич. руководство для биб. работников/ Е. В. Панкова, Л. С. Беркутова. – М. : ФОРУМ, 2008. – 128 c. : a-рис. – Библиогр. : с. 112-113.

78.5
П16
Панкова Е.В.
Электронное библиографическое пособие : практич. руководство для биб. работников/ Е. В. Панкова, Л. С. Беркутова. – М. : ФОРУМ, 2008. – 128 c. : a-рис. – Библиогр. : с. 112-113.

Создание электронного библиографического пособия – это трудоемкое, но очень увлекательное занятие. Сделав первый шаг с помощью этой книги, вы сможете освоить иные программы и технологии. Предлагаемое практическое пособие позволит работникам библиотек самостоятельно создавать электронные библиографические ресурсы стандартными средствами Word.