Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Первосортный качественный телефон lg цена в Киеве комплектация по требованию. | недвижимость дубай | документальный фильм великая война


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за березень 2009

66.4(4УКР)
А43
Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграційних досліджень; редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.] ; відп. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 390 c.

У збірнику вміщено наукові статті вчених, представників органів державної влади, студентів-магістрів, присвячені актуальним проблемам реалізації євроатлантичних прагнень України. Видання розраховане на викладачів, науковців, аспірантів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які займаються проблемами реалізації завдань євро інтеграційного та євроатлантичного вибору України.

66.4(4УКР) 
А43
Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграційних досліджень; редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.] ; відп. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород : Поліграфцентр ``Ліра``, 2008. – 390 c.66.4(4УКР) 
В40
Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України : доп. наук.-практ. конф./ М-во освіти та науки України, Всеукр. гром. орг. ``Демократична дія``; за заг. ред. С. Ф. Джердж ; гол. ред. В. М. Фурашев. – К. : Синопсис, 2007. – 128 c. – (Україна-НАТО).

66.4(4УКР)
В40
Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України : доп. наук.-практ. конф./ М-во освіти та науки України, Всеукр. гром. орг. "Демократична дія"; за заг. ред. С. Ф. Джердж ; гол. ред. В. М. Фурашев. – К. : Синопсис, 2007. – 128 c. – (Україна-НАТО).

Збірник склали доповіді та виступи учасників науково-практичних конференцій, які організувала та провела у регіонах України ВГО “Демократична дія” за підтримки Міністерства освіти та науки України за тематикою євроатлантична інтеграція України. Для державних службовців, науковців, викладачів і студентів, громадських та політичних діячів, широкого кола громадян.
81.411.1 П77
Приходченко К.І.
Універсальний словник-довідник : 30 000 слів і виразів сучасної української мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2008. – 320 c. –(Школярам і студентам).

Зміст і структура словника-довідника підпорядковані важливому завданню – зробити мовлення кожного користувача більш образним, багатшим, емоційним, виразнішим. Словник-довідник розрахований на школярів, абітурієнтів, студентів, тих, хто прагне удосконалити знання з української мови.

81.411.1 
П77
Приходченко К.І.
Універсальний словник-довідник : 30 000 слів і виразів сучасної української мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2008. – 320 c. –(Школярам і студентам).78.5д 
У-45
Українські бібліографи : Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія, Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад ``Нац. парлам. б-ка України``; авт.-уклад.: Р. С. Жданова [та ін.] ; наук. ред. В. О. Кононенко ; Н. Я. Зайченко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2008. – 232 c. – Бібліогр. наприкінці ст.

78.5д У-45
Українські бібліографи : Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія, Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; авт.-уклад.: Р. С. Жданова [та ін.] ; наук. ред. В. О. Кононенко ; Н. Я. Зайченко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2008. – 232 c. – Бібліогр. наприкінці ст.

Бібліографічний довідник знайомить з творчими біографіями українських бібліографів — теоретиків і практиків. Видання розраховано на наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів. студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек.
67.9(4УКР)304.1 С 48
Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швець ; відп. за вип. Г. В. Трач. – К. : КНТ, 2008. – 184 c.

Розкрито зміст основних термінів та понять, які застосовуються у науці інформаційного права та інформаційному законодавстві.
Укладено для широкого кола читачів, зокрема для студентів, які навчаються за правовими та іншими гуманітарними напрямами підготовки, а також аспірантів, науковців та практиків.

67.9(4УКР)304.1 
С 48
Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швець ; відп. за вип. Г. В. Трач. – К. : КНТ, 2008. – 184 c.