Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Безопасности при монтаже металлоконструкций. | Экструзионный пенополистирол цена на стеродур, Бонус, Собраизол.


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за травень 2009

91.1 Д76
Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України. –Х. : Фоліо. – 2003. – (Національна бібліографія України). Вип. 4 : 1917-1919/ уклад. І.О. Негрейчук. – 2008. – 288 c.

Універсальний за змістом каталог дає відомості про книжки українською мовою за період з 1917-1919 р. Видання розраховане на науковців різних галузей знання, аспірантів, студентів, книгознавців, працівників бібліотек, інформаційних служб, видавництв. Воно стане у пригоді усім, хто цікавиться історією України та її культурою.

91.1 
Д76
Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України. –Х. : Фоліо. – 2003. – (Національна бібліографія України). Вип. 4 : 1917-1919/ уклад. І.О. Негрейчук. – 2008. – 288 c.91.9:63.3(4УКР) 
П15
Пам'ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500 років : наук.-допом. покажч. / Рівненська держ. обл. б-ка ; уклад. Н.М. Кожан ; П.І. Демчук ; відп. за вип. В.П. Ярощук. – Рівне, 2008. – 142 c.

91.9:63.3(4УКР) П15
Пам'ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500 років : наук.-допом. покажч. / Рівненська держ. обл. б-ка ; уклад. Н.М. Кожан ; П.І. Демчук ; відп. за вип. В.П. Ярощук. – Рівне, 2008. – 142 c.

Науково-допоміжний покажчик підготовлений до 500-річчя надання м. Дубну Магдебурзького права. У виданні представлено документи, що в комплексі розкривають історію та сучасне становище древнього міста. Покажчик адресований науковцям та краєзнавцям на допомогу у пошуковій роботі та дослідженнях. Також стане в нагоді музейним працівникам, викладачам, студентам вузів, всім, хто зацікавлений історією України.
91.9:85.31(4УКР) Л63
Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України, Мемор. музей М.В. Лисенка ; упоряд. : І. О. Негрейчук ; Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. – Х. : Фоліо, 2009. – 224 c.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, присвячений видатному українському композитору М.В. Лисенку, містить біографічну довідку, бібліографію творів та літератури про життя і діяльність митця.
Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів творчих вузів, працівників бібліотек, інформаційних служб, усіх читачів, кого цікавить постать Миколи Лисенка та історія українського мистецтва.

91.9:85.31(4УКР) 
Л63
Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України, Мемор. музей М.В. Лисенка ; упоряд. : І. О. Негрейчук ; Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. – Х. : Фоліо, 2009. – 224 c.91.9:63.3(4УКР)6 
Х69
``Ходіть, поки маєте світло...`` : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В.Є. Рожка / Рівненська держ. обл. б-ка, Волинська держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки ; уклад. А.А. Понагайба  ; Л. А. Степанюк. – Рівне, 2009. – 112 c.

91.9:63.3(4УКР)6 Х69
"Ходіть, поки маєте світло..." : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В.Є. Рожка / Рівненська держ. обл. б-ка, Волинська держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки ; уклад. А.А. Понагайба ; Л. А. Степанюк. – Рівне, 2009. – 112 c.

Бібліографічний покажчик присвячений Володимиру Євтуховичу Рожку, історику, архівісту, теологу, мистецтвознавцю та краєзнавцю, Почесному професору Волинського національного університету ім. Лесі Українки, дійсному члену Інституту дослідів Волині.
Посібник адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться історією України, рідної церкви, Волинського краю.
78.38
З91
Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка (З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. М. Зубкова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2008. – 180 c.

У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця ХІХ-початку ХХ ст. Б.Д. Грінченка. Розраховано на істориків, бібліотекознавців, архівознавців, джерелознавців, культурологів, філологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

78.38
З91
Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка (З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. М. Зубкова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2008. – 180 c.