Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Фильтры очистки воды фильтры для воды в магазине med-magazin. | Sir-j из миски я даю сосиски киски .


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за червень 2009

91.1
Ф 83
Франкомавні довідкові та бібліографічні видання ХVІІІ-початку ХХ ст. у фондах національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : каталог. – К., 2008. – 270 с.

91.1
Ф 83
Франкомавні довідкові та бібліографічні видання ХVІІІ-початку ХХ ст. у фондах національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : каталог. – К., 2008. – 270 с.

У каталозі представлені видання з найбільшої в Україні колекції зарубіжних видань ХVІІІ початку ХХ ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Розраховано на істориків, філологів, бібліографів, дослідників у галузі гуманітарних наук.
91.1 Н35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918 - 2008) : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; авт.-уклад. Н.Ф. Самохіна [та ін.] ; редкол. О.С. Онищенко [та ін.]. – К., 2008. – 344 c.

Покажчик містить 3195 бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлюється багатогранна діяльність Бібліотеки з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень, обслуговування читачів за період від її створення до сьогоднішнього дня. Бібліографічний покажчик адресовано дослідникам історії бібліотечної справи, працівникам бібліотек та інформаційних служб, викладачам, усім, хто цікавиться українською культурою.

91.1 
Н35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918 - 2008) : бібліогр. покажч. /  Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; авт.-уклад. Н.Ф. Самохіна [та ін.] ; редкол. О.С. Онищенко [та ін.]. – К., 2008. – 344 c.91.9:63.3(4УКР)622 
Г61
Голодомор в Україні 1932-1933 рр. = The genocide by famine in Ukraine 1932-1933 : бібліогр. покажч., Вип. 2 / Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М.Горького, Ін-т історії України НАН України ; упоряд. Л.М. Бур`ян ; І.Е. Рікун ; редкол. С.В. Кульчицький. – Одеса : Студія `` Негоціант``, 2008. – 576 c.

91.9:63.3(4УКР)622 Г61
Голодомор в Україні 1932-1933 рр. = The genocide by famine in Ukraine 1932-1933 : бібліогр. покажч., Вип. 2 / Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М.Горького, Ін-т історії України НАН України ; упоряд. Л.М. Бур`ян ; І.Е. Рікун ; редкол. С.В. Кульчицький. – Одеса : Студія " Негоціант", 2008. – 576 c.

Другий випуск покажчика охоплює понад шість тисяч назв публікацій за 2001-2006 рр., які всебічно висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії України. Посібник буде корисний науковцям, викладачам вузів і шкіл, студентам, краєзнавцям, широкому загалу читачів.
91.9:83.3(4УКР)5 В42
Видання Миколи Гоголя в Україні (1831-1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; уклад. І.О. Негрейчук ; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2009. – 56 c. – Імен. покажч. : с. 44-46.

Даний посібник подає відомості про видання М. Гоголя 1831-1923 років російською та українською мовами, котрі знаходяться у фондах провідних бібліотек та ряду музеїв України. Видання розраховане на науковців, літературознавців, істориків, книгознавців, аспірантів, студентів, працівників бібліотек, інформаційних служб, видавництв. Воно стане в пригоді всім, хто цікавиться історією України та її культурою, хто прагне глибше ознайомитися з творчою спадщиною видатного земляка.

91.9:83.3(4УКР)5 
В42
Видання Миколи Гоголя в Україні (1831-1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; уклад. І.О. Негрейчук ; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2009. – 56 c. – Імен. покажч. : с. 44-46.78.3 
Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб., Вып. 6 / Междунар. ассоциация акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; междунар. редкол. А.С. Онищенко [и др.].  – К., 2008. –  480 c.

78.3 Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб., Вып. 6 / Междунар. ассоциация акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; междунар. редкол. А.С. Онищенко [и др.]. – К., 2008. – 480 c.

В сборнике помещены работы, в которых определяется роль современной библиотеки как одно из основных элементов инфраструктуры информационного общества, рассматривается процесс усиления ценностно-ориентировочной функции библиотеки в условиях глобализации информационного пространства, приводятся результаты проводимых в библиотеках многоаспектных исследований.
Адресован работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и студентам вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.