Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за липень 2009

91.9:76.12(4УКР)
У45
Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. Вип. 7 / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; за ред. М. М. Романюка.  – Львів, 2000. – 488 c. – Імен. покажч.: с. 439-486.

91.9:76.12(4УКР) У45
Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. Вип. 7 / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2000. – 488 c. – Імен. покажч.: с. 439-486.

До збірника увійшли біобібліографічні статті про багатьох відомих, малознаних і “забутих” українських журналістів, редакторів та видавців.
Для наукових працівників, викладачів, політологів, культурологів, журналістів, політичних та громадських діячів.
91.9:63.3(4УКР)6 К79
Іван Кревецький (1883-1940) : біобібліогр. П окажч. / уклад. У. Яворська ; авт. вступ. ст. Ф. Стеблій. – Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України, 2008. – 76 c.

Біобібліографічний покажчик містить відомості про наукову діяльність і видавничий доробок Івана Кревецького – видатного українського історика, книгознавця, бібліографа, публіциста, редактора, довголітнього директора бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
Видання адресоване науковцям, фахівцям бібліотечної справи, викладачам і студентам вищих навчальних закладів.

91.9:63.3(4УКР)6
К79
Іван Кревецький (1883-1940) : біобібліогр. П окажч. / уклад. У. Яворська ; авт. вступ. ст. Ф. Стеблій.  – Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України, 2008. – 76 c.91.9:72.4(4УКР)
В42
Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 2003-2008 : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол. В.М. Литвин [та ін.] ; упоряд. В.Ю. Омельчук [та ін.].  – К., 2008. – 568 c.

91.9:72.4(4УКР) В42
Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 2003-2008 : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол. В.М. Литвин [та ін.] ; упоряд. В.Ю. Омельчук [та ін.]. – К., 2008. – 568 c.

Видання містить бібліографічні описи монографій, брошур, збірників наукових праць, навчальних посібників, довідкових видань, словників, бібліографічних покажчиків, авторефератів, дисертацій, виданих установами Секції суспільних і гуманітарних наук у 2003-2008 роках.
78.34(4УКР) З32
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць, Вип. 11 / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. О.В. Антоник [та ін.]. – Львів, 2003. – 428 c. – Бібліогр. в кінці ст.

У черговому випуску “Записок..” розкривається зміст унікальних рукописних фондів бібліотеки, публікуються статті з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів. На основі бібліотечних фондів досліджується становлення і розвиток української періодики.
Для науковців, бібліотечних працівників, літераторів та журналістів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

78.34(4УКР)
З32
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць, Вип. 11 / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. О.В. Антоник [та ін.]. – Львів, 2003. – 428 c. – Бібліогр. в кінці ст.