Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи 
за вересень 2009

91.9: 83.3 + 91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Ш67

Юрій Шкробинець - поет та перекладач : до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. = Jurij Skrobinec - A kolto es mufordito: szuletese 80. evfordulojara : bibliografiai mutato/ Управління культури Зак. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. М. Б. Бадида ; Т. Г. Балаж [та ін.] ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; ред. Л. О. Ільченко ; передм. В. П. Густі ; пер. угор. Ш. Горват. -Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2008.-100 c. :a-іл. -(Корифеї Закарпаття : бібліографія).

91.9: 83.3 + 91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Ш67
Юрій Шкробинець - поет та перекладач : до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. = Jurij Skrobinec - A kolto es mufordito: szuletese 80. evfordulojara : bibliografiai mutato/ Управління культури Зак. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. М. Б. Бадида ; Т. Г. Балаж [та ін.] ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; ред. Л. О. Ільченко ; передм. В. П. Густі ; пер. угор. Ш. Горват. -Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2008.-100 c. :a-іл. -(Корифеї Закарпаття : бібліографія).

У бібліографічному покажчику, що продовжує серію видань "Корифеї Закарпаття: бібліографія", широким колам шанувальників літератури та фахівцям-літературознавцям представлено найповнішу бібліографію творчості видатного майстра перекладу, журналіста та поета. Видання адресоване краєзнавцям, викладачам та студентам філологічних дисциплін, бібліотечним і культосвітнім працівникам та усім, хто цікавиться доробком і багатогранною особистістю цього майстра слова.
91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Т56
Михайло Томчаній : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народження/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2009.-62 c. :a-іл. -(Корифеї Закарпаття : бібліографія). -Абет. покажч.: с. 57-59.

Бібліографічний покажчик "Михайло Томчаній", підготовлений до 95-річчя вд дня народження визнаного майстра художньої прози, продовжує серію "Корифеї Закарпаття: бібліографія", що акумулює творчість найбільш відомих письменників Закарпаття. Видання стане в нагоді літературознавцям, викладачам та студентам-філологам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить творчісь письменника.

91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Т56

Михайло Томчаній : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народження/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2009.-62 c. :a-іл. -(Корифеї Закарпаття : бібліографія). -Абет. покажч.: с. 57-59.91.9: 63.3(4УКР)6
П50
Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч./ М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко ; : О. Марченко, З. Мусіна ; вступ. ст. Ю. І. Шаповал. -К.: Арістей, 2008.-684 c..

91.9: 63.3(4УКР)6
П50
Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч./ М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко ; : О. Марченко, З. Мусіна ; вступ. ст. Ю. І. Шаповал. -К.: Арістей, 2008.-684 c..

Практичне значення проекту - створення бібліографічної бази даних для подальшого вивчення політичної історії УРСР, реєстру злочинів комуністичного тоталітаризму в Україні та доповнення електронного масиву книжкової спадщини "Пам’ять України". Бібліографічний посібник стане у нагоді науковцям, дослідникам, краєзнавцям, викладачам, аспірантам, студентам, працівникам інформаційної сфери.
63.3(4УКР)
Е64
Енциклопедія історії України : в 8-ми т./ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; ред. рада: В. М. Литвин [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. -К. : Наукова думка. -2003. -ISBN 966-00-0632-2
Т. 5 : Кон-Кю/ В. Г. Абліцов, Т. Г. Андрусяк, Б. М. Аркуша [та ін.]. -2008.-568 c. :a-іл. -Бібліогр. наприкінці ст..

63.3(4УКР)
Е64

Енциклопедія історії України : в 8-ми т./ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; ред. рада: В. М. Литвин [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. -К. : Наукова думка. -2003. -ISBN 966-00-0632-2
Т. 5 : Кон-Кю/ В. Г. Абліцов, Т. Г. Андрусяк, Б. М. Аркуша [та ін.]. -2008.-568 c. :a-іл. -Бібліогр. наприкінці ст..