Серпень 2005 р.

Більше ніж сусід. Пропозиції щодо майбутньої політики ЄС стосовно України/ Пер. укр. О. Врадій. -К., 2003. -28 с.

Ця доповідь була вперше представлена в Центрі європейських та політичних досліджень (Брюсель) 17 лютого 2003 року.

Хто є хто на Івано-Франківщині./ Редкол.: В.В. Болгов, В. М. Дорошенко та ін.. -К., 2002 - Т. 1: Видатні земляки. -2002. -271 с.

Представлена у книзі інформація буде цікава для читачів, допоможе в налагодженні нових ділових контактів та форм співпраці.

Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України. Вип. 1/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов. -К., 2004. -159 с.

Унікальне іміджеві видання, започатковане Українським видавничим консорціумом. Це видання є даниною скромним і працьовитим освітянам, які зберігають і продовжують розвивати надбання української освіти – навчати і виховувати молоде покоління.

Енциклопедія банківської справи України / Нац. банк України; Ін-т незалежних експертів. -К.: Молодь; К.: Ін Юре, 2001. -680 с.: іл; Додатки: с.573-663 + вкл. 88 с.

Перше в Україні наукове довідкове видання про банківську діяльність та банки, побудоване за принципами національної галузевої енциклопедії. Близько 1500 статей енциклопедії становлять цілісне коло систематизованих різнобічних знань про банківську справу в її становленні й розвитку загалом та в конкретно-історичних умовах України зокрема. Розрахована як на фахівців банківської справи, фінансистів, так і на широкий загал читачів.

Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства: Збірник матеріалів" круглого столу". Засідання №1. -К.: Альтерпрес, 2003. –160с.

Збірник містить матеріали першого засідання “круглого столу” “Державна інформаційна політика – проблеми законодавчого забезпечення” на тему “Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства”, а також наукові статті з проблематики, що обговорювалася. Призначений для державних службовців, відповідальних за розробку та впровадження державної інформаційної політики, науковців та інших фахівців з питань інформаційної політики та інших зацікавлених осіб.

Що треба знати про пільги та субсидії/ Відпов. за вип.М. Дворак. -Ужгород: Ліра, 2003. -71 с.

Видання висвітлює практичні аспекти реалізації свого права на пільги та субсидії в оплаті за житлово-комунальні послуги. Видання також містить таблиці, з відповідними категоріями населення які мають право на ті чи інші пільги. При написання видання використовувалась нормативна база станом на 01 серпня 2003 р.

Волохін, Олег Михайлович.

Каталогізація цифрових ресурсів Інтернет. Дублінське ядро метаданих: Посібник/ О.М. Волохін. -Кіровоград, 2003. -72 с.

Книга надає розширений опис формату для опису цифрових ресурсів. Інтернет – Дублінське ядро мета даних версії 1.1. Подаються теоретичні основи конверсії Дублінське ядро – UNIMARC.

Світова доповідь з питань державного сектору 2003: Е-уряд на перехресті/ Департамент економічних та соціальних відносин. -К.: СПД Гошка Ніна Іванівна, 2004. -246 с.: іл + Додатки с. 185-235.

Доповідь відкриває нові горизонти та вказує напрямки розбудови мережного суспільства, в основу якого покладені інтереси людського розвитку, а державне врядування виконує роль творця соціальних цінностей. Демонструє світовий досвід подолання “цифрового розриву” та приклади використання ІКТ для демократизації суспільства.

Земсков, Андрей Ильич

Электронные библиотеки:Учеб. для вузов/ А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. -М.: Либерея, 2003. -352 с.

Вперше розроблене учбовий посібник по курсу “Електронні бібліотеки”. Учбовий план курсу розрахований на два семестри та включає увесь спектр учбових форм: від лекцій до контрольних, курсових та дипломних робіт.