Липень 2005 р.

Гнатенко Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Каталог/ Л.А. Гнатенко. -К., 2003. -354 с. -Бібліогр.: с.174-185 . -Покаж.: с. 153-173.

У каталозі представлено археографічні описи 57 слов’янських рукописних кодексів та уривків ХVст. кириличного письма з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, здійснені з урахуванням сучасних досягнень археографії, палеографії, кодикології та кодикографії. Каталог розрахований на археологів, істориків, літературознавців, мовознавців, бібліотечних та архівних працівників, на викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Дончик Віталій Григорович. З потоку літ і літпотоку/ В.Г. Дончик; НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. -К.: Стилос, 2003. -556 с. -Покаж.: с. 543-555.

У книжці українського критика й літературознавця Віталія Дончика подається бібліографічний покажчик праць автора та зібрано окремі статті від кінця 50-х до найновіших.

Стратегічна концепція Альянсу : Затверджена главами держав і урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради у Вашингтоні (федеральний округ Колумбія) 23-24 квітня 1999 року. -К., 1999. -22 с.

Стус Василь Семенович : Біобібліографічний покажчик/ Уклад. Т.М. Дрьомова, Л.М. Мочалова, Автор вступ. ст. В.В. Оліфіренко, Відп. за вип. Л.О. Новакова; Донецька обл. універсальна наукова б-ка ім. Н.К. Крупської. -Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. -88 с. -Покаж.: с. 70-83.

У біобібліографічному покажчику відображені основні твори та література про відомого українського поета та правозахисника Василя Стуса. Видання адресоване викладачам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам та спеціалістам у галузі літературознавства. Покажчик укладено до 65-річчя від дня народження поета.

Україна - НАТО = NATO-Ukraine: Особливе партнерство. -К., 2004, кол.іл + Проспект. -(NATO).

Відносини між Україною та НАТО мають вагоме значення для гарантування миру і стабільності на євроатлантичному просторі. Хоча контакти між Україною та НАТО розпочалися ще у 1991 році, на формальну основу їх було переведено у 1997 році внаслідок підписання Хартії про особливе партнерство, яка відкрила шлях для проведення консультацій та співпраці з питань євроатлантичної безпеки.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажчик/ НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. -К., 1996. -(Нац. бібліогр. України)

Т. 1: 1798-1911/ Авторський кол.: М.Д. Бойченко, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова та ін.. -2003. -674 с.
До тому 1 включені книги українською мовою, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім.. В.І.Вернадського. що вийшли друком з 1798 по 1911 роки. Праця виконується в межах програми “Репертуар української книги” й містить 9770 бібліографічних записів. Для фахівців різних галузей знань, бібліографів, бібліотекознавців, істориків, всіх, хто цікавиться історією української культури.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажчик/ НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. -К., 1996. - (Нац. бібліогр. України)
Т. 2: 1912-1923/ Авторський кол.: М.Д. Бойченко, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова та ін.. -2003. -690 с.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажчик/ НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. -К., 1996. - (Нац. бібліогр. України)
Т. 3: Науково-допоміжний апарат/ Авторський кол.: М.Д. Бойченко, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова та ін.. -2003. -668 с.