Травень 2005 р.

До фонду інформаційно-бібліографічного відділу (тел. 2-39-82) надійшли цікаві видання.
Пропонуємо ознайомитись з ними.

Корені трави : Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку/ Уклад. І. Підлуська, В. Єшкілев, В. Кампо та ін.. -К.: Фонд "Європа ХХІ", 2003. -285 с. + Додатки (с.190- 282).

У книзі “ Корені трави: Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку” представлене дослідження стану громадянського суспільства сучасної України в оцінках експертів “третього сектору”, представників політичних осередків та ЗМІ у контексті головних чинників розвитку демократії – місцевого самоврядування, ЗМІ, НУО, середнього класу та просвіти і культури. Розрахована на політологів, журналістів, політиків, вчителів, студентів та всіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами сучасної України.

Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посібник/ М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. -К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. -336 с.

Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету, етикету різних країн. Розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних службовців, а також стане в пригоді тим, хто прагне вдосконалитись у мовній майстерності в аспекті професійного спілкування.

Політична наука : Словник: категорії, поняття і терміни/ Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька, Л.Угрина та ін.; За ред. Б.Кухта. -Львів: Кальварія, 2003. -500 с.

Словник містить понад 900 категорій, понять, термінів і явищ, які лаконічно відтворюють зміст основ політичної науки, досить широко викладеної авторами у виданнях 1991-1999 рр. Розраховано на студентів та викладачів політології, а також усіх, хто цікавиться політичною історією та теорією.

І сценарист, і режисер: (Зб. сценаріїв)/ Вінницька обл. універсальна наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; Авт. проекту: В.Ф. Циганюк; Упоряд.: М.Б. Ревенко; Вступ. ст. В.Ф. Циганюк; Заг. ред. М.Г. Спиця. -Вінниця: ДП "ДКФ", 2004. -256 с.

Дане видання відкриває серію збірок кращих сценп9аріїв масових заходів, підготовлених і проведених бібліотечними працівниками Вінниччини. Збірка стане в нагоді не лише бібліотекарям, а й широкому загалу працівників культосвітніх установ та навчальних закладів, які організовують культурно-масові заходи серед різних категорій населення.

Правова система України : видатні особистості та провідні спеціалісти: Зб. Вип. 1/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов, Відпов. за вип. І. Болгов, Редкол.: В.В. Болгов, М.В. Курко, В.В. Онопенко, В.М. Руденко. -К., 2002. -256 с.: фото.кол., кол.іл.

Іміджевий збірник “Правова система України” – спроба ознайомити всіх бажаючих з функціонуванням правової системи, а також представити провідних фахівців у галузі права. Видання, в якому подано інформацію про учасників побудови правової системи в нашій державі, буде не тільки цікавим для читачів, а й корисним в їх практичній діяльності.

Соціологія: Терміни, поняття, персонал: Навч. словник-довідник/ Уклад. В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома. -Львів: "Новий Світ - 2000", 2004. -480 с.

Цей навчальний соціологічний словник-довідник з урахуванням досягнень світової та української соціологічної думки розкриває зміст близько 1200 термінів і понять, які найчастіше вживаються в підручниках та посібниках з соціології. Для широкого кола читачів. Які цікавляться сучасними соціологічними знаннями.

Українські приказки, прислів'я і таке інше: Збірники О.В. Марковича та інших. Уклав М. Номис/ Упоряд., прим. та вступна ст. М.М. Пазяк. -Передрук. з вид. 1864. -К.: Либідь, 2003. -352 с. + Додатки (с. 326- 334). -(Пам'ятки історичної думки України).

Українські приказки, прислів’я та загадки, вміщені в книжці, охоплюють найрізноманітніші сфери життя українського народу, його звичаї та вірування. Для всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою. Джерелами духовності українського народу.