Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Где купить шаровые опоры со склада в Одессе. Стойки стабилизатора для иномарок оптом. | Мега популярный Zelmer 919.0 ST отличается высочайшим качеством сборки!


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.  
за лютий 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ інформаційно-бібліографічної роботи > Нові надходження лютий 2010


91.9:76.1
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К.. - 1999. - (Національна бібліографія України)
Вип. 12, Ч. 1 : О-От / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд., допов., підгот. до друку: В. С. Гоїнець [та ін.].  - 2009. - 672 c.

91.9:76.1
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К.. - 1999. - (Національна бібліографія України)
Вип. 12, Ч. 1 : О-От / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд., допов., підгот. до друку: В. С. Гоїнець [та ін.]. - 2009. - 672 c.

Частина перша дванадцятого випуску покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "О-От"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4278 позицій. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.
32.97
П73
Пресс Б.
Ремонт и модернизация ПК : Библия пользователя : [учеб. пособ.] / Б. Пресс, М. Пресс. - 3-е изд. - М. [и др.] : Диалектика, 2000. - 1120 c. : a-ил.

Ця книга - унікальна енциклопедія сучасних комп’ютерних технологій. Для кожної технології наведені рекомендації з вибору конкретних засобів. Книга розрахована на користувачів середньої та високої кваліфікації.

32.97
П73
Пресс Б.
Ремонт и модернизация ПК : Библия пользователя : [учеб. пособ.] / Б. Пресс, М. Пресс. - 3-е изд. - М. [и др.] : Диалектика, 2000. - 1120 c. : a-ил.65.9(4УКР)26
Е 64
Енциклопедія банківської справи України / редкол. В. С. Стельмах ; В. Б. Альошин [та ін.] ; відпов. за вип. Ю. Г. Попсуєнко. - К. : Молодь: Ін Юре, 2001.- 680 с.

65.9(4УКР)26
Е 64
Енциклопедія банківської справи України / редкол. В. С. Стельмах ; В. Б. Альошин [та ін.] ; відпов. за вип. Ю. Г. Попсуєнко. - К. : Молодь: Ін Юре, 2001.- 680 с.

Енциклопедія банківської справи - перше в Україні наукове довідкове видання про банківську діяльність та банки, побудоване за принципами національної галузевої енциклопедії. Видання містить низку додатків. Розрахована як на фахівців банківської справи, фінансистів, так і на широкий загал читачів.
66.4(4)6
С92
Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / І. Ф. Ґазізуллін, М. М. Гончар [та ін.] ; за ред. В. Мартинюк; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : Агентство "Україна", 2009.- 84 c.

Книга є аналітичною публікацією, яка висвітлює аналіз нового формату політики ЄС на Сході, погляди на можливості його використання для подальшого процесу європейськоїінтеграції до структур ЄС. Видання буде корисним українським органам влади, відповідальним за європейську інтеграційну політику України, українському громадянському суспільству.

66.4(4)6
С92
Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / І. Ф. Ґазізуллін, М. М. Гончар [та ін.] ; за ред. В. Мартинюк; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : Агентство ``Україна``, 2009.- 84 c.66.3(4УКР)
А14
Абетка української політики 2001-2002 : довідник / керівник авт. кол.: М. Томенко [та ін.]. - К. : Смолоскип, 2002.- 368 c.

66.3(4УКР)
А14
Абетка української політики 2001-2002 : довідник / керівник авт. кол.: М. Томенко [та ін.]. - К. : Смолоскип, 2002.- 368 c.

Щорічний довідник містить детальну інформацію про інститути державної влади та місцевого самоврядування в Україні, політичні партії та громадські організації, міжнародні структури. Видання розраховане на політиків, науковців, державних службовців, студентів. Довідник стане у пригоді й тим, хто цікавиться питаннями новітньої історії та політології.
78.34(4УКР)
Д79
Дубровіна Л.А.
Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.- 532 c.

У монографії висвітлюються основні тенденції розвитку й доля бібліотек та бібліотечної справи в Україні в ХХ ст.Значна увага приділена розвитку бібліотечної науки - книгознавства, бібліотекознавства, бібіографознавства, теорії та практиці бібліотечної справи. Розрахована на фахівців, а також на широке коло читачів.

78.34(4УКР)
Д79
Дубровіна Л.А.
Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.- 532 c.