Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.  
за березень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ інформаційно-бібліографічної роботи > Нові надходження березень 2010


63.3(4УКР)
Г57
Гісем О. В.
Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. - Х. : Ранок, 2009. - 480 c.

63.3(4УКР)
Г57
Гісем О. В.
Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. - Х. : Ранок, 2009. - 480 c.

Довідник містить докладний огляд подій історії України від найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділяється висвітленню історії ХХ-ХХІ ст.. та характеристиці особливостей політичного, економічного та культурного розвитку України.
Призначений для вчителів історії, школярів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією.
92(4УКР)
У-45
Україна від А до Я : сучас. енциклопед. слов. / уклад. О.М. Кожушко. - Х. : Ранок, 2009. - 624 c.

Енциклопедичний словник містить відомості, що розкривають усю багатогранність життя України. Окрему увагу приділено найважливішим битвам. Історичним, культурним, архітектурним скарбам , видатним українцям від часів Київської русі до наших днів, а також основним моментам становлення Незалежної України.
Книга розрахована на широке коло читачів.

92(4УКР)
У-45
Україна від А до Я : сучас. енциклопед. слов. / уклад. О.М. Кожушко. - Х. : Ранок, 2009. - 624 c.91.9:74.58(4УКР)
В 55
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр. [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти ; упоряд. Л. О. Пономаренко ; І. П. Моісеєва [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 488 с. - Текст укр., рос. мовами.

91.9:74.58(4УКР)
В 55
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр. [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти ; упоряд. Л. О. Пономаренко ; І. П. Моісеєва [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 488 с. - Текст укр., рос. мовами.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, який складається з 9 розділів, присвячений формуванню національної системи вищої освіти України впродовж 1991-2006 рр. У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу.
Для науковців, докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.