Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Нові надходження до відділу інформаційно-бібліографічної роботи.  
за квітень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ інформаційно-бібліографічної роботи > Нові надходження квітень 2010


74.2(4)
Т 33
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу [Текст] : [монографія] : у 2 ч. Ч. 1 / Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Лавриченко ; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 148 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

74.2(4)
Т 33
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу [Текст] : [монографія] : у 2 ч. Ч. 1 / Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Лавриченко ; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 148 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

У монографії проаналізовано цілі та зміст сучасних шкільних реформ у країнах Європейського союзу. Перебіг цих реформ розглянуто в контексті розбудови європейського освітнього простору. Надано рекомендації щодо перспективного реформування вітчизняної шкільної освіти з урахуванням європейського досвіду .
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів управління освітою, керівників шкіл, учителів, аспірантів і студентів педагогічних навчальних закладів.
91.9:76.17(4УКР)
Ч-49
Наталія Черниш [Текст] : бібліогр. покажч. : наукові праці, навч. посіб., навч.-метод. вид. 1981-2007 / відп. ред. Н. Зелінська ; уклад. Л. Дячишин. - Львів : Українська академія друкарства, 2007. - 80 с. : фото.кол. - (Серія бібліографічних покажчиків).

Бібліографічний покажчик містить інформацію про науково-педагогічну діяльність і видавничий доробок кандидата філологічних наук, професора кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства Наталії Іванівни Черниш.
Призначений для науковців, викладачів, що здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності "Видавнича справа та редагування", аспірантів і студентів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться проблемами українознавства та книжкової справи.

91.9:76.17(4УКР)
Ч-49
Наталія Черниш [Текст] : бібліогр. покажч. : наукові праці, навч. посіб., навч.-метод. вид. 1981-2007 / відп. ред. Н. Зелінська ; уклад. Л. Дячишин. - Львів : Українська академія друкарства, 2007. - 80 с. : фото.кол. - (Серія бібліографічних покажчиків).91.9:85.33(4УКР)
Р32
Валеріян Ревуцький [Текст] : бібліогр. покажч. : [1941-2006] / уклад. В. Л. Ревуцька, авт. вступ. ст., наук. ред. Р. Я. Пилипчук. - К. : Твім інтер, 2007. - 156 с. : портр. - Покажч. : с. 133-150.

91.9:85.33(4УКР)
Р32
Валеріян Ревуцький [Текст] : бібліогр. покажч. : [1941-2006] / уклад. В. Л. Ревуцька, авт. вступ. ст., наук. ред. Р. Я. Пилипчук. - К. : Твім інтер, 2007. - 156 с. : портр. - Покажч. : с. 133-150.

Бібліографічний покажчик охоплює 65-річний період наукової та публіцистичної діяльності видатного українського театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України, іноземного академіка Академії мистецтв України, професора валеріана Дмитровича Ревуцького, автора багатьох монографічних досліджень з історії українського театру від давнини до ХХ ст.., статей у наукових збірниках, енциклопедичних виданнях та в періодичній пресі України і головним чином діяспори - українською та англійською мовами.