Листопад 2005 р.

050.9 З-72
Знаменні дати і події 2005 року/ Відп. за вип. В.М. Іващенко; М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України, Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. -К., 2005. -68 с.. -(Культура і мистецтво).

Інформаційний центр з питань культури та мистецтва продовжує випуск календаря “Знаменні дати і події. Культура і мистецтво”, де подаються бібліографічні й історичні довідки про діячів культури і мистецтва та установи на 2005 рік. Розраховано на працівників мистецьких і культурно-освітніх закладів.

91.9:76.113(4УКР) В 42
"Видання друкарні Києво-Печерської лаври в фондах відділу рідкісних і цінних документів Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського": Каталог/ Уклад. Н.М. Зеленська, Відпов. за вип. В.А. Козлова; Управління культури Кіровоградської облдержадміністрації, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. -Кіровоград, 2005. -32 с.

Пропонуємо Вашій увазі каталог книг друкарні Києво-Печерської лаври, які знаходяться в фондах відділу рідкісних і цінних документів кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.. Д.І.Чижевського. Описи в каталозі розміщенні в хронологічному порядку.

050.9 К 17
Календар знаменних і пам'ятних дат 2005. IV кв./ Авт.-уклад. О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар та ін.; Відпов. за вип. В.О. Кононенко. -К.: Нац. парламентська б-ка України; Книжкова палата України, 2005. -140 с.

Щоквартальне видання містить довідки та рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат. Рекомендується бібліотечним працівникам, учителям та іншим категоріям читачів на допомогу в підготовці й відзначенні цих подій.

67.9(4УКР)300.6 І 74
Інформаційна відкритість органів державної влади України/ І.Л. Білан, О.Ю. Винников, С.А. Горобчишина та ін; За заг. ред. М.В. Лациба. -К.: Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2005. -156 с.

У книзі розміщено аналітичні матеріали, які стосуються проблем правового регулювання доступу до публічної інформації, результати моніторингів за дотриманням центральними органами державної влади права громадян на одержання інформації на основі процедури інформаційного запиту та за функціонуванням веб-сторінок центральних органів державної влади. Видання буде корисним керівникам органів державної влади, експертам з питань інформаційної політики, фахівцям у галузі державного управління, активістам громадських організацій.

Є- 30
Європейський Союз - Україна. -К.: ТОВ "Компанія Лік", 2005. -11 с.: кол.іл.

Шановний читачу! Цей буклет розроблений для громадян України. Пропонуємо вашій увазі погляд на Європейський Союз та відносини між Європейським Союзом та Україною.

81.411.1 В 68
Волощак, Марія Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації/ М. Волощак. -2-е вид., доп. -К.: Просвіта: Укр. Видавнича Спілка, 2004. -160 с.

У книжці Марії Волощак представлено, по суті, дві мови, дві ментальності, два суспільні світи, її можна розглядати як перекладний словник. Ця книжка є перекладом з мови рабства на мову свободи. Від тебе. Читачу, залежить, як скоро цей словник стане тлумачником малозрозумілих і дивних архаїзмів, посібник знадобиться практикам і теоретикам журналістики. А також політологам, учителям, працівникам культури духовної сфери.

66.4(4УКР) П 37
План дій Україна - Європейський Союз: Європейська політика сусідства. -К.: ТОВ "Компанія Лік", 2005. -40 с.

Через розширену політичну та економічну співпрацю з ЄС, реформи, передбачені Планом дій, допоможуть Україні рухатися вперед на її шляху до процвітання, демократії та стабільності. Як друг і сусід, Європейський Союз готовий підтримувати Україну у здійсненні нею своїх задумів.

66.4(0) Б 40
Безпека через партнерство . -К., 2005. -36 с.

Брошура присвячена засадничим принципам та основним механізмам євроатлантичного партнерства, в ній також розглядаються п’ять головних напрямків діяльності – діалог та співпраця в галузі безпеки, операції з підтримання миру, оборонна реформа, забезпечення готовності до реагування на катастрофи, співпраця через партнерство і важливість та практичну користь цієї діяльності для країн-партнерів.

67.9(4УКР)301 І-74
Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства: Збірник матеріалів" круглого столу". Засідання №1. -К.: Альтерпрес, 2003. -160 с.

Збірник містить матеріали першого засідання “круглого столу2 “Державна інформаційна політика – проблеми законодавчого забезпечення” на тему “Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства”. Призначений для державних службовців, відповідальних за розробку та впровадження державної інформаційної політики, науковців та інших фахівців з питань інформаційної політики, представників вищих навчальних закладів тв інших зацікавлених осіб.

65.9(4УКР)42 Т 60
Торгово-промислова Україна=Торгово-промышленная Украина=Ukraine: commerce and industry. -К., 2002 CD-ROM.

Видання про Торгово-промислову палату України, яка представляє інтереси більш як чотирьох тисяч своїх членів – господарюючих суб’єктів усіх форм власності. Інформація про діяльність підприємств-членів ТПП України розміщена у 22 розділах, усередині яких зроблено розподіл по регіонам.

91.9:76.11(4УКР) І- 90
Історія Півдня України в книгах: Бібліогр. покажч. л-ри Всеукраїнського державного видавництва "Маяк" 1945-1990 рр./ Вступ. ст. Д. Буханенко. -Одеса: Маяк, 2004. -352 с.

З книг, виданих “Маяком” більш як за півстоліття, склалася історія Півдня України. Цей бібліографічний покажчик включає відомості про такі видання. Розрахований він на працівників видавництв, бібліотек, книготорговельних організацій. Може бути використаний викладачами і студентами гуманітарних факультетів та університетів, краєзнавцями.