Нові надходження до відділу краєзначої літератури.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Нові надходження до відділу краєзначої літератури.  
за липень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ краєзначої літератури > Нові надходження липень 2010


К 63.3
Б 91
Буркут, І. Г. Русинство: минуле і сучасність [Текст] / Ігор Григорович Буркут. - Чернівці : Прут, 2009. - 384 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.3
Б 91
Буркут, І. Г. Русинство: минуле і сучасність [Текст] / Ігор Григорович Буркут. - Чернівці : Прут, 2009. - 384 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці розд.

Монографія присвячена актуальній проблемі етнонаціональних відносин в Україні. Автор досліджує історію етноніма русин і його поступову зміну новою самоназвою - українець. Основна увага дослідника приділена особливостям боротьби різних етнонаціональних орієнтацій серед корінного східнослов'янського населення Галичини, Буковини і Закарпаття у ХІХ-ХХ ст., а також становленню політичного русинства у наш час. У дослідженні чітко розмежовується плідна робота активістів русинських організацій Закарпаття зі збереження великих духовних скарбів автохтонного населення краю і діяльність заполітизованих структур, які ставлять вимогу незалежності "Республіки Підкарпатська Русь". Багато місця у монографії відведено висвітленню історії формування та сучасному становищу русинських громад у зарубіжних європейських державах.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів - політологів, етнологів, істориків і філологів, а також на всіх, хто цікавиться етнополітичною проблематикою, минулим і сучасним автохтонного населення Карпат, етнічною історією Центральної та Східної Європи.
К 63.3
К 50
Клочурак, С. С. До волі [Текст] : [спомини] / Степан Степанович Клочурак ; передм. : М. І. Мушинка ; В. Шандор. - Ужгород : Ліра, 2009. - 184 с. : портр.

Книжка споминів Президента Гуцульської республіки та Міністра Народної оборони Карпатської України Степана Клочурака "До волі" - єдина книжкова публікація С. Клочурака, видана понад тридцять років тому в Нью-Йорку з передмовою Вікентія Шандора. Текст подається зі збереженням усіх мовностилістичних особливостей, однак усунуто численні друкарські огріхи. Історія написання спогадів - у передмові Миколи Мушинки "До волі - з вінком терновим".

К 63.3
К 50
Клочурак, С. С. До волі [Текст] : [спомини] / Степан Степанович Клочурак ; передм. : М. І. Мушинка ; В. Шандор. - Ужгород : Ліра, 2009. - 184 с. : портр.К 63.312.1
Ф 27
Фатула, А. В. Подкарпатская Русь [Текст] : краткий ист. очерк / Андрей Васильевич Фатула. - М. : [б. и.], 2009. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-142.

К 63.312.1
Ф 27
Фатула, А. В. Подкарпатская Русь [Текст] : краткий ист. очерк / Андрей Васильевич Фатула. - М. : [б. и.], 2009. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-142.

Автор в сжатой популярной форме знакомит читателя с историей подкарпатских русинов (ныне Закарпатская область), четвертым по численности восточнословянским народом, признанным во многих странах мира, в том числе, в США, Канаде, Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии и др. Славяне-русины через тьму веков, неимоверный гнет и страдания сохранили и передали своим потомкам родной материнский язык, который сегодня, как и етнос русин, всеми силами и средствами старается уничтожить Украина.
Автор говорит о тесных связях Подкарпатской Руси и Великой России, одним из примеров которой являлся первый ректор С-П. Университета русин М. А. Балудянский.
К 67.61
О-64
Організація та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку [Текст] : навч.-метод. посіб. для голів ОСББ, ЖБК, всіх власників житла / Ужгород. міськрада, Виконком [та ін.] ; упоряд. : В. В. Марадик ; М. Ю. Куберка. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 108 с. - Бібліогр.: с. 37.

У даному посібнику проаналізовано сучасний стан управління житловими будинками в Україні, вміщено огляд загальних вимог чинного законодавства, яке регулює сферу управління житловими будинками, описано досвід інших країн, де вже розвинувся ринок управління нерухомістю, згадано нормативно-правові акти, що їх обговорюють усі зацікавлені сторони.

К 67.61
О-64
Організація та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку [Текст] : навч.-метод. посіб. для голів ОСББ, ЖБК, всіх власників житла / Ужгород. міськрада, Виконком [та ін.] ; упоряд. : В. В. Марадик ; М. Ю. Куберка. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 108 с. - Бібліогр.: с. 37.К 82.3
Н 30
Народні пісні українців Банату (Румунія) [Текст] / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. центр культури ; запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та словник І. В. Хланта ; мелодії розшифрував І. Лібер. - Ужгород : Патент, 2009. - 744 с.

К 82.3
Н 30
Народні пісні українців Банату (Румунія) [Текст] / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. центр культури ; запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та словник І. В. Хланта ; мелодії розшифрував І. Лібер. - Ужгород : Патент, 2009. - 744 с.

До книги ввійшли кращі зразки народних пісень, записаних у 1999 році переважно у п'яти селах - Копачеле, Зоріле, Корнуцел, Кричево, Падурен, де компактно проживають українці, зокрема бойки та незначна частина гуцулів у Банатському краю на територіїї Румунії. Вони переселилися туди на початку ХХ століття (1907-1918 рр.) з Мараморощини (сучасних Міжгірського, Хустського, Тячівського Рахівського та частини Іршавського районів Закарпатської області). Отже, у збірнику представлені пісні Закарпаття сторічної давності, які зберегли в пам'яті наші земляки-переселенці.
Книга стане в пригоді науковцям, учителям, учням, студентам, працівникам культури та всім шанувальникам народної пісенності.
К 82
Ч-75
Чорі, Ю. С. З глибин спогадів [Текст] : (бувальщина про людей та природу рідного краю; додаток до 6-ти томного видання легенд про Закарпаття) / Юрій Семенович Чорі. - Ужгород, 2010 (ПП "Інвазор"). - 258 с. : портр.

Збірник "З глибини спогадів" є творчим доробком - доповненням до вже виданих шести томів аналогічних записів. А саме:
том № 1 - "Рослинно-тваринний дивосвіт";
том № 2 - "Землі до лиця її околиця";
том № 3 - "Що не сільце - своє лице";
том № 4 - "Хоч не рай, зате свій край";
том № 5 - "Все од Бога";
том № 6 - "Не без лукавого".
Хто ознайомиться із зібраними у збірнику легендами, переказами та оповіданнями, значно збагатить свої історико-краєзнавчі знання про рідну землю та її людей - своїх співвітчизників.

К 82
Ч-75
Чорі, Ю. С. З глибин спогадів [Текст] : (бувальщина про людей та природу рідного краю; додаток до 6-ти томного видання легенд про Закарпаття) / Юрій Семенович Чорі. - Ужгород, 2010 (ПП ``Інвазор``). - 258 с. : портр.К 83.3
Р 81
Рошко, М. М. Розкодування [Текст] : літ. розвідки / Михайло Михайлович Рошко ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герм. філол. [та ін.]. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. - 84 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

К 83.3
Р 81
Рошко, М. М. Розкодування [Текст] : літ. розвідки / Михайло Михайлович Рошко ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герм. філол. [та ін.]. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. - 84 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

Книгу закарпатського письменника, журналіста, літературознавця Михайла Рошка складають статті про кращі твори світової літератури, яким властива загальна риса - невичерпність смислу. Основну увагу дослідник приділяє входженню читача в художній світ творів О. Пушкіна, Ф. Достоєвського, М. Булгакова, О. Забужко, В. Голдінга, Кена Кізі, світу індивідуально-неповторного, багатого естетично-художніми та філософськими знахідками.
Для фахівців-філологів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасним станом та історією розвитку літературного процесу, проблемами художньої літератури.
К 84
Б 12
Бабічин, Ю. Дефект генерації [Текст] / Юрій Бабічин. - Ужгород : Патент, 2010. - 128 с.

"Дефект генерації" - це захоплюючі пригоди студента Германа і його друзів, які, подорожуючи Карпатськими горами, потрапляють у полон до таємного ордену, що сповідує ідеали небезпечної течії сатанізму.
Небезпека і випробування, перемоги і поразки, пригоди і жахи нічного лісу, ненависть і помста, палке кохання і незрадлива дружба - усім цим твір пройнятий наскрізь.
До книжки також увійшли кращі оповідання автора, герої яких - люди, різні за віком, долею і поглядами. Але головним об'єктом дослідження письменника є їхній стан душі, мислення та вчинки, що проявляються під впливом особистих переживань чи соціальних обставин.

К 84
Б 12
Бабічин, Ю. Дефект генерації [Текст] / Юрій Бабічин. - Ужгород : Патент, 2010. - 128 с.К 84
Г 51
Гірський кришталь [Текст] : альм. творчості молодих / упоряд. : Б. Г. Кушнір ; Н. М. Панчук ; редкол. : Н. П. Бедзір [та ін.] ; вступ. ст. Н. М. Панчук. - Ужгород : Карпати, 2010. - 104 с. : іл, мал., портр.

К 84
Г 51
Гірський кришталь [Текст] : альм. творчості молодих / упоряд. : Б. Г. Кушнір ; Н. М. Панчук ; редкол. : Н. П. Бедзір [та ін.] ; вступ. ст. Н. М. Панчук. - Ужгород : Карпати, 2010. - 104 с. : іл, мал., портр.

Альманахи творчості молодих завжди були традиційними для видавництва "Карпати", яке прагнуло підтримати молоді голоси, чи то йдеться про поезію, прозу, драматургію, чи про критику й аналітику літературного процесу у нашому краї, фольклор, музику, образотворче мистецтво.
"Гірський кришталь" - підсумок проведеного видавництвом літературного конкурсу. До збірника увійшли також твори, представлені учасниками творчих нарад і творчих виставок молодих митців.
К 84
Д 84
Дурунда, А. І. Художник і бунтар, або Вічний Дон Кіхот [Текст] : докум. повість-монолог / Андрій Ілліч Дурунда ; худ. оформ. М. М. Дем'ян. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 328 с. : кол. іл, портр.

Ця книга про художника Михайла Баника, заслуженого майстра народної творчості України, почесного жителя м.Ужгорода, почесного професора Малої академії літератури і журналістики.
Але всі ці почесті прийшли до нього лише на старості літ, а замолоду...
Йому йде, нівроку, дев'ятий десяток. Михайло Іванович немало прожив і пережив на своєму віку, як і його рідне Закарпаття, Україна, яку він любить, і якій незрадно служить.
...Стрункий, сивий і гордий стоїть митець серед своїх картин - своєї радості, болю, своєї тяжкої і в той же час такої прекрасної долі...
Він і досі не удостоєний честі бути членом Національної спілки художників України.

К 84
Д 84
Дурунда, А. І. Художник і бунтар, або Вічний Дон Кіхот [Текст] : докум. повість-монолог / Андрій Ілліч Дурунда ; худ. оформ. М. М. Дем'ян. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 328 с. : кол. іл, портр.К 84
К 59
Козак, І. Ю. Гомін Срібної Землі [Текст] : драм. твори / Іван Юрійович Козак ; передм. Д. М. Федака. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 240 с.

К 84
К 59
Козак, І. Ю. Гомін Срібної Землі [Текст] : драм. твори / Іван Юрійович Козак ; передм. Д. М. Федака. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 240 с.

У колі сучасних письменників Закарпаття голос Івана Козака звучить неповторно. Він автор багатьох різножанрових творів, у тому числі п'єс.
До книги "Гомін Срібної Землі" увійшли драматичні твори автора. Їх героїв не довелося вигадувати, вони жили, а частина з них і досі живе на Турянщині.
К 84
Р 57
Рішко, М. В. Терновий букет [Текст] : сатира і гумор / Микола Васильович Рішко. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 112 с. : іл., портр.

Нова книга закарпатського публіциста Миколи Рішка - оригінальний букет. Її розділи поєднали всі жанри сатири і гумору - гуморески та усмішки, пікантні бувальщини, міні-і мікроусмішки-фіґлі. Все, як у кущі терну, - дошкульні колючки, ніжний цвіт і плоди кисло-терпкого присмаку. Тому й назва книги відповідна: "Терновий букет". Яка її основна мета? Задуматися над проблемами: чи не марно життя прожите? Чи не соромно споживати крадене добро? Які сліди залишив на землі після себе? Чи не мучить совість за аморальні вчинки?

К 84
Р 57
Рішко, М. В. Терновий букет [Текст] : сатира і гумор / Микола Васильович Рішко. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 112 с. : іл., портр.К 85.11
С 40
Сирохман, М. П'ятдесят п'ять дерев'яних храмів Закарпаття [Текст] : [путівник] / Михайло Сирохман ; відп. ред. О. Мовчан. - К. : Грані-Т, 2008. - 88 с. : кол.іл. - Назва обкл. : 55 дерев'яних храмів Закарпаття.

К 85.11
С 40
Сирохман, М. П'ятдесят п'ять дерев'яних храмів Закарпаття [Текст] : [путівник] / Михайло Сирохман ; відп. ред. О. Мовчан. - К. : Грані-Т, 2008. - 88 с. : кол.іл. - Назва обкл. : 55 дерев'яних храмів Закарпаття.

"55 дерев'яних храмів Закарпаття" - вже другий путівник, присвячений винятково пам'яткам дерев'яної архітектури. Автор пропонованого путівника ужгородець Михайло Сирохман переконаний, що дерев'яна церква є символом українського народу, адже жодна інша християнська країна не мала і не має такої кількості й розмаїття дерев'яних храмів.
Автор до путівника склав п'ять маршрутів, які доповнено сучасними картосхемами. Малюнками та великою кількістю фотографій, що, сподіваємось, полегшать мандрівникам захоплюючі подорожі мальовничим краєм.
К 85.9
Д 13
Давні співанки [Ноти] : з репертуару нар. фольклор.-етнограф. Закарпат. колективу ГУ МВС "Закарпатські візерунки" / вступ. сл. : П. П. Матій ; А. Сурнін ; худ. кер. М. М. Керецман. - Ужгород, [2009] (ПП "Інвазор"). - 60 с. : іл.

Ця збірка Михайла Керецмана із репертуару ансамблю УМВС "Закарпатські візерунки" - для поціновувача прекрасних мелодій пісень нашого краю. Він від щирого серця працює, одягає слова в чарівний одяг музичних прикрас. Це вдається не завжди і не всім, а йому підвладно, бо це наш Маестро, котрого народила співуча Перечинщина в благословенній красі неповторних Карпат.

К 85.9
Д 13
Давні співанки [Ноти] : з репертуару нар. фольклор.-етнограф. Закарпат. колективу ГУ МВС ``Закарпатські візерунки`` / вступ. сл. : П. П. Матій ; А. Сурнін ; худ. кер. М. М. Керецман. - Ужгород, [2009] (ПП ``Інвазор``). - 60 с. : іл.К 85.9
К 36
Керецман, М. М. Збірка репертуару народного ансамблю Розмарія [Ноти] / Михайло Михайлович Керецман. - Ужгород, 2009. - 30 с. : іл.

К 85.9
К 36
Керецман, М. М. Збірка репертуару народного ансамблю Розмарія [Ноти] / Михайло Михайлович Керецман. - Ужгород, 2009. - 30 с. : іл.

З метою посадити в душу зерня любові до народної пісні кожному, хто її слухає, у 1986 році при обласному центрі народної творчості був створений ансамбль народної пісні з прегарною назвою "Розмарія". Керує ансамблем з дня його створення професійний диригент і композитор, фольклорист, заслужений працівник культури України Михайло Михайлович Керецман. На сьогодні рішеням Міністерства культури України ансамблю присвоєно звання народного. В основу творчих досягнень колективу ліг цікавий репертуар "Розмарії", підібраний у професійному ключі М. Керецманом та братами Антоном і Василем Кобалями, а також висока виконавська майстерність аматорів.
К 85.9
П 32
Пинзеник, П. П. Грає фольклорний ансамбль [Ноти] : обробки нар. мелодій Закарпаття з репертуару фольклор. Ужгород. коледжу культури і мистецтв : [партитури] / Павло Павлович Пинзеник ; вступ. сл. М. М. Митровка. - Ужгород : Ліра, 2009. - 72 с.

Видання містить дев'ять інструментальних партитур з репертуару фольклорного ансамблю, які написані на основі зібраних автором мелодій та від носіїв фольклору: Ігора Прокопіва, Василя Мельничука, Михайла Гренджі, Мирослава Плитана з Міжгірщини та Олександра Матрина з Воловеччини. Є серед них і фольклорні матеріали студентів коледжу Івана Мадяра та Володимира Марковича.
Посібник сприятиме формуванню художнього смаку студентської та шкільної молоді, стане добрим помічником молодим фахівцям у подальшій самостійній роботі з аматорськими інструментами ансамблями.

К 85.9
П 32
Пинзеник, П. П. Грає фольклорний ансамбль [Ноти] : обробки нар. мелодій Закарпаття з репертуару фольклор. Ужгород. коледжу культури і мистецтв : [партитури] / Павло Павлович Пинзеник ; вступ. сл. М. М. Митровка. - Ужгород : Ліра, 2009. - 72 с.К 85.9
Р 41
Репертуарна збірка зразкового дитячого ансамблю народної пісні ``Дзвіночки Карпат`` (Ужгородської ДШМ) [Ноти] / Упр. у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгород. міськради, The city council of Uzhhorod department of the culture, sport, family and youth ; кер. : М. М. Керецман ; Є. М. Ясинський ; Т. Ясинська ; вступ. сл. П. Федака. - Ужгород, 2009. - 44 с. : іл.

К 85.9
Р 41
Репертуарна збірка зразкового дитячого ансамблю народної пісні "Дзвіночки Карпат" (Ужгородської ДШМ) [Ноти] / Упр. у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгород. міськради, The city council of Uzhhorod department of the culture, sport, family and youth ; кер. : М. М. Керецман ; Є. М. Ясинський ; Т. Ясинська ; вступ. сл. П. Федака. - Ужгород, 2009. - 44 с. : іл.

"Дзвіночки Карпат" своїм репертуаром засвідчують пошану до минувшини, до рідної землі, що зростила і викохала патріотичне почуття і бажання оспівувати духовне багатство людей, які живуть і трудяться у цьому благословенному краї.
Безперечно, що народні скарби збагатить і ця збірочка, яка стане в пригоді дитячим колективам і знайде прихильників, а запропоновані пісні збагатять репертуар дитячих колективів, ансамблів та окремих виконавців.
"Дзвіночки Карпат" дуже вигідно вирізняються серед інших колективів дитячим фольклором, вони не співали тематику дорослих колективів.
К 85.9
С 81
Сто перлин [Ноти] : закарпат. нар. пісні / упоряд. : Т. Раховська ; С. Раховський ; вступ. ст. : М. Я Попенко ; Ю. Ф. Глеба. - Ужгород : Карпати, 2009. - 208. с. : іл + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (в опр.).

Новий збірник "Сто перлин" увібрв, на думку упорядників, кращі взірці народнопісенної скарбниці Закарпаття. Пісні подані так, як вони сьогодні звучать в радості і журбі, у будні і свята, у родині і зі сцени, безпосередньо у селах і містах нашого краю.
Упорядники - знані виконавці пісенного фольклору, учасники самобутнього народного вокального дуєту "Рідна пісня" подружжя Тетяна і Сергій Раховські, лауреати численних міжнародних фестивалів і конкурсів.
Разом із нотами та текстами до читачів ідуть також записи народних пісень і твори закарпатських поетів і композиторів про рідний край у виконанні Тетяни та Сергія Раховських.

К 85.9
С 81
Сто перлин [Ноти] : закарпат. нар. пісні / упоряд. : Т. Раховська ; С. Раховський ; вступ. ст. : М. Я Попенко ; Ю. Ф. Глеба. - Ужгород : Карпати, 2009. - 208. с. : іл + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (в опр.).