Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Аксессуары для свадьбы подарки для женщин колье, алмаз. | тренажеры


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-01-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4297

Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на таку тему "Методологічна база документознавчих досліджень". Завчасно дуже вдячна.

Кулакова Ольга Володимирівна
2012-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4296

прислівя про щедрість

ми
2012-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні
видання:

82.3(4УКР)
Б 14
Багмет, А. Збірка українських приказок та прислівїв [Текст] / А. Багмет; Передм. О. Ветухов ; Репринт. відтворення вид. 1929 року. - К. : Техніка, 2002. - 224 с. - (Народні джерела).
К 82
К72
Костак-Боржавський, Василь Васильович. Вінок перлин народної мудрості [Текст] / В.В. Костак-Боржавський; Уклад. М. Савинець. - Виноградів : [б. и.], 2003. - 80 с.2012-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4295

Доброго дня !!!Прошу допомогти з бібліографією на тему:"Сакральна тканина латинського обряду" Заздалегіть вдячна

МТВ
2012-01-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4294

Помогите, пожалуйста, со списком литературы на тему "Перформанс - формирование и развитие"

Ира Клин
2012-01-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2012-01-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4293

Діяльність Національної парламентської бібліотеки України в галузі рекомендаційної бібліографії

Б.Л.М.
2012-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Інтернет – ресурс:
посилання 1
Національна Парламентська бібліотека України
2012-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4292

Коли була зареєстрована греко-католицька громада с. Великі лази?

Кереканич Є.С.
2012-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

На жаль, ми не володіємо необхідною Вам інформацією.
Радимо Вам звернутися до сільської ради, або архіву.2012-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4291

Добрий вечір.
Будь-ласка, прошу порекомендувати мені джерела до теми: "Правова культура".Буду дуже вдячна.

Бодак Н.В.
2012-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!

За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

Видання:

67.0 Т 33
Теорія права і держави [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; авт. кол.: І. Г. Борщевський ; А. С. Васильєв [та ін.] ; за заг. ред. А. С. Васильєв. - К. : КНТ, 2010. - 464 с. - Бібліогр.: с. 404-463.
Свободны: ВЧЗ (1)

67.0 С 42
Скакун, Ольга Федорівна. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - К. : Правова єдність, 2010. - 520 с. : табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Шемшученко Ю.С. Правова культура // Юрид.енцикл.-Т.5.-К.,2003.-С.37.

Антонович, М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан [Текст] / М. Антонович // Право України. - 2003. - №12. - С. 75-80.
Ганжуров, Ю. Роль парламенту у формуванні правової культури громадян України [Текст] / Ю. Ганжуров // Людина і політика. - 2004. - №4. - С. 141-145.

Носков, Володимир. Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини [Текст] : научное издание / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросиніна // Політичний менеджмент. - 2005. - №5. - С. 125-133.

Дмитрієнко, Інна Володимирівна. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Дмитрієнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 63-71. - Бібліогр.: 31 назва.
Аннотация: Метою статті є аналіз різних підходів до визначення правової культури як правової категорії, що детермінує якісні параметри українського суспільства, які слід використовувати при здійсненні прогресивних правоперетворень.

Журбелюк Галина Сторінки розвитку політико-правової культури України [Текст] / Журбелюк Галина // Київська старовина. - 2007. - № 1. - С. 44 - 58
Аннотация: У статті подано аналіз роботи українського правника Ф. Давидовича "Собрание гражданских законов, действующих в Малоросси" 1807 р. (збірка увійшла до історії під своєю робочою назвою "Зібрання малоросійських прав")

Мацькевич , М. Рецепція австрійської державно - правової культури в Галичині в 1771 - 1919 рр. [Текст] / М. Мацькевич // Право України. - 2007 . - № 6 . - С. . 134 - 137 . - Бібл.: - 3 назви.
Аннотация: Український національно - державний рух в Галичині в складі Австро - Угорщини - це явище складне і багатогранне як за своєю внутрішньою сутністю, так і щодо впливу державно- правової культури імперії.

Сербин, Руслан Андрійович. Розвиток правової культури в сучасному українському суспільстві [Текст] : общественно-политическая литература / Р.А. Сербин // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 3. - С. 26-33. - Бібліогр. 8 назв.
Аннотация: Проблема правової культури населення України в контексті поглиблення політичної та првової реформи.

Копієвська, Ольга Рафаїлівна. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики [Текст] : общественно-политическая литература / О.Р. Копієвська // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 22-27
Кл.слова (ненормированные): регіональні культурні ресурси, місцеві органи виконавчої служби.
Аннотация: Ця стаття має на меті проаналізувати сучасний стан регіональної культурної політики України, її цільової приналежності, визначення об’єктивних і суб’єктивних умов ефективності правового регулювання.

Дмитрієнко, Юрій Миколайович. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.М. Дмитрієнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 41-49. - Бібліогр.: 18 назв.
Аннотация: Актуальність теми наукової статті виявляється в тому, що стан правосвідомості будь - якого суспільства є найважливішим показником ступеня зрілого конкретно-історичної правової системи.

Дмитрієнко, Інна Володимирівна. Деякі особливості деформації складових елементів: української правової культури [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Дмитрієнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 84-91. - Бібліогр.: 8 назв.
Аннотация: Метою наукової статті є комплексне дослідження стану та проблем деформації складових елементів української правової культури, її правосвідомості та значимості в реалізації проектів правокультурного будівництва.

Макаренко, Л. До проблем формування правової культури в Україні [Текст] / Л. Макаренко // Віче. - 2007. - № 18. - С. 52-53
Аннотация: Проблеми формування правової культури в Україні.

Дмитрієнко, Інна Володимирівна. Проблеми та перспективи історичного осмислення української правової культури [Текст] : юридические статьи / І. В. Дмитрієнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 80-86. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Завданням статті є дослідження об’єктивної природи проблем та перспектив історичного осмислення української правової культури. Мета цієї роботи полягає у дослідженні різних підходів до аналізу правової культури, ролі актуальних чинників правової культури у формуванні правової держави.

Демичева, Вікторія Володимирівна. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності [Текст] / В. В. Демичева // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 21-26. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Право, як культурний феномен змінюється шляхом складання, накопичення досвіду, відносин, цінностей, ідей тощо, без заперечення, усунення старих якостей, тому чинна, жива правова культура конкретного народу, прошарку, етносу, цивілізації тощо.

Юсеф, Нахла. Особливості правової культури країн Близького Близького [Текст] / Н. Юсеф // Політичний менеджмент. - 2009. - № 1. - С. 147-151. - Бібліогр. в кінці ст.

Скригонюк, М. Українська правова культура (за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвячений 170-річчю від дня народження Павла Чубинського) [Текст] / М. Скригонюк // Право України. - 2009. - № 3. - С. 177-179.
Аннотация: Відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвячена 170-річчю від дня народження Павла Чубинського.

Демічева, Вікторія Володимирівна. Правова культура : теоретичний аналіз та практичний вимір [Текст] / В. В. Демічева // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
Аннотация: Автор приділяє особливу увагу проблемі, яка цікавила багатьох вчених, а саме правовій культурі і деформаціям правосвідомості, які роблять перепону покращення і підвищення рівня правової культури.

Почтовий, М. Про співвідношеня понять "правова свідомість" та "правова культура" [Текст] / М. Почтовий // Юридична Україна. - 2009. - № 11/12. - С. 17-20
Аннотация: Описується характер взаємодії правової свідомості та правової культури. Висловлюється власна точка зору автора стосовно необхідності дослідження цих понять.

Гурбик, А. Правова культура на українських землях у складі польської держави (ХІ - ХVІІІ ст.) [Текст] / А. Гурбик // Хроніка-2000. - 2009. - Вип. 80: Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. - С. 57-67. - (Хроніка ХІІІ - ХVІ століть). - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: В роботі досліджується історія переходу від давньоруської схеми державно-правових структур князівств і земель до польської на території західноукраїнських земельу складі польської держави.

Середа, Олеся. Правова культура в Україні: хто винен і що робити? [Текст] / Олеся Середа // Віче. - 2010. - № 14. - С. 19-21. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Мета цієї статті - проаналізувати співвідношення культури правової з культурою загальною, визначити ступінь взаємозалежності та виявлення загальних тенденцій впливу першої на другу або навпаки.

Карась, Аліна Геннадіївна. Правова культура сучасної України: гносеологічний аспект [Текст] / А. Г. Карась // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 63-71. - Бібліогр. наприкінці робіт
Аннотация: Стаття присвячена питанню правового та філософського осмислення феномена правової культури, яке зумовлене як практичними проблемами трансформації посттоталітарного українського суспільства так і теоретичними проблемами.

Бачинський, Тарас. Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння [Текст] / Т. Бачинський // Юридична Україна. - 2011. - № 8. - С. 16-20. - Бібліогр. в прим. с. 19-20
Аннотация: Аналізуються проблеми співідношення понять "правове регулювання" і "правовий вплив" з позицій визначення змісту та специфіки процесу правового регулювання та його місця в загальній системі соціального регулювання.

Оніщенко, Світлана. Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі) [Текст] / Світлана Оніщенко, Світлана Береза // Віче. - 2011. - № 19. - С. 30-32
Аннотация: Автор розглядає проблеми правової культури щодо норм Конституції України 1996 року й констатує, що досягнення належного рівня розвитку прав людини сприятиме утвердженню загальноцивілізаційних основ правової культури, гармонійному розвитку правової системи в контексті реалізації настанов діючої Конституції.


Проць, О. Є. Правова культура та правокультурність : межі кореляції понять [Текст] / О. Є. Проць // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 3. - С. 77-81.
Аннотация: У статті охарактеризовано сучасний стан парадигмального бачення категорії "правова культура". Визначено чотири основні методологічні підходи до розуміння цього явища: філософський, соціально - антропологічний, соціологічний та інформаційно - семіотичний. Продемонстровано можливість синтезу цих підходів на основі категорії "правокультурність". Запропоновано авторське бачення співідношення понять "правова культура" та "правоокультурність", окреслено методику визначення ідексу правокультурності.

< />    1 | 2 | 3 | 4 | ... >>     >>>