Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Купить. Оригинальный магазин подарков в Киеве.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4326

Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.

2012-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

Цей навчальний посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.29 К 78
Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с. : рис., табл. - Предм. покажч.: с. 495-501. - Імен. покажч.: с. 502. - Бібліогр.: с. 484-494 та наприкінці тем.2012-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4325

Бібліографічний огляд. Його види.

Дешко...
2012-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

За темою Вашого запиту корисними будуть наступні видання:

78.5 Ш35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб / Г.М. Швецова-Водка ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т ; Міністерство освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004. - 216 с. : мал. - Бібліогр.: с.204-207 . -Покаж.: с. 208-217.

78.5 Д 46
Диомидова, Галина Николаевна. Библиографоведение [Текст] : учебник / Г.Н. Диомидова. - СПб. : Профессия, 2003. - 288 с. + Додатки: с. 270-284. - (Бібліотека).

78.5 Ф75
Фокеев, Валерий Александрович. Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева. - СПб. : Профессия, 2008. - 272 с. - Библиогр.: с. 269-270.

78.5 Ш35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2008. - 218 с. : іл. - Бібліогр.: с.204-207 та у підрядк. прим. - Імен. покажч.: с.208-209. - Предм. покажч.: с. 210-217.2012-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4324

Доброго дня!Підкажіть будь ласка літературу, я пишу науковий реферат і мені потрібна література по печворку та по холодному батику. Буду вдячна за допомогу!

Стрипко Соломія Юріївна
2012-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

85.12 Г47
Гильман, Римма Акимовна. Художественная роспись тканей [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обучающихся по спец. "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"] / Р. А. Гильман. - М. : Владос, 2005. - 160 с. : цв.ил., табл. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 156.

85.1 П 31
Печенюк, Таміла. Кольорознавство [Текст] / Т. Печенюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистец. - К. : Грані-Т, 2009. - 192 с. : кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 187-188 та наприкінці розд. - Імен. покажч.: с. 191.

Демський, Дагнослав. Пограниччя як печворк. Рефлексії з Білорусі [] / Д. Демський // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 1. - С. 80-91. - Бібліогр.: 24 назви

Жук, О. С. Сучасні технології в художньому оформлені тканин [Текст] / О.С. Жук, І.А. Прохорова, В.П. Михалойц // Легка промисловість. - 2007. - № 1. - С. 47. - Бібліогр.: 5 назв.

Кара-Васильєва, Т. Українська народна тканина [Текст] / Т. Кара-Васильєва // Народне мистецтво. - 2007. - № 1-2. - С. 80

Семак, Б. Б. Роль рослинної технічної сировини в екологізації технології виробництва та асортименту одягових і декоративних тканин [Текст] / Б. Б. Семак, М. А. Коваленко // Легка промисловість. - 2010. - № 1. - С. 38-39 : табл. - Бібліогр. с. 39 (7 назв)

Інтернет – ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52012-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4323

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки навчальні програми середньої школи, видані українською мовою до 1939 року.

Микола
2012-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! На жаль таких навчальних програм у фондах нашої бібліотеки немає.Можливо таку інформацію Ви зможете отримати в архівних установах Міністерства освіти і науки України.2012-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4322

Підкажіть літературу по темі "Селянський одяг українського населення Полтавщини кінця 19 - початку 20 століття"

Суміна Анастасія Олександрівна
2012-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

63.5(4УКР) Б 84
Боряк О. О. Україна: етнокультурна мозаїка/ О. О. Боряк ; гол. ред. С. Головко ; ред. Ю. Медюк. -К.: Либідь, 2006.-328 c.

63.5(4УКР) В 19
Васіна, Зінаїда. Український літопис вбрання : Книга-альбом/ Зінаїда. Васіна; Переднє слово О.Субтельний. -К. : Мистецтво. -2003
Т. 1 : 11 000 років до н.е. - ХІІІ ст. н.е. : Наук.-худож. реконструкції. -2003.-448 с.

63.5(4УКР) В19
Васіна, Зінаїда. Український літопис вбрання : Книга-альбом/ Зінаїда. Васіна. -К. : Мистецтво. -2003
Т. 2 : ХІІІ - поч. ХХ ст. : Наук. худож. реконструкції. -2006.-448 с.

63.5(4УКР) Е88
Етнографія України : навч. посіб./ За ред. С.А. Макарчук. -2-е вид.,перероб. та доп.. -Львів: Світ, 2004.-520 c.

63.5(4УКР) К 71
Косміна, Оксана Юліївна Традиційне вбрання українців/ Оксана Юліївна Косміна. -К. : Балтія-Друк. -2008
Т. 1 : Лісостеп. Степ.-160 c. :a-кол.іл. -Бібліогр.: с. 139-140.

63.5(4УКР) Н63
Ніколаєва Т.О. Український костюм : надія на ренесанс : [Альбом- монографія]/ Т.О. Ніколаєва; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. -К.: Дніпро, 2005.-320 c.

85.12 С76
Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів/ К. К. Стамеров. -К.: Мистецтво, 2007.-432 c. :a-іл.. -Бібліогр.: с. 430.

63.5(4УКР) Т27
Твоя країна - Україна : енцикл. укр. народознав./ уклад. Н. Д. Кусайкіна. -Х.: Школа, 2009.-496 c. :a-іл.

63.5(4УКР) У45
Українське народознавство : навч. посіб./ Г.Й. Горинь та ін.; За ред. С.П. Павлюк. -3-є вид., випр.. -К.: Знання, 2006.-568 c.

Косміна, Оксана. Іноетнічні запозичення та їх вплив на формування одягу українських міщан (За матеріалами XIV-XVI століть) [Текст] / О. Косміна // Народна творчість та етнографія. - 2005. - №5. - С. 80-88.

Малєй А. Забутий український костюм / А. Малєй // Без цензури. -2006. -Т.19-25 січня (№3). - C. 23.

Насінник, Юлія. "Дневные записки" Якова Марковича як джерело до вивчення українського чоловічого одягу XVII-XVIII ст. [Текст] / Ю Насінник // Народна творчість та етнографія. - 2006. - №6. - С. 101-103.

Білевич А.Ю. Систематизація складових компонентів українського національного костюма для дітей/ А.Ю. Білевич, Ю.В. Плішка // Легка промисловість. -2007. -№ 2. - C. 54-55.

Кокоріна Г.В. Реконструкція українського історичного костюма: створення бази даних/ Г. В. Кокоріна // Легка промисловість. -К., 2007. -№ 4. - C. 50-51.

Загаєцька, Олена. Народний одяг на марках Миколая Кочубея [Текст] : рецензия / О. Загаєцька // Образотворче мистецтво. - 2009-2010. - № 4-1.- С.153.

Соколянська, Галина. Український одяг з глибини століть [Текст] / Г. Соколянська // Трудове навчання. - 2011. - №3. - С. 36-49.

2012-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4321

Доброго Вам дня!!!! будь ласка мені потрібні матеріали для написання роботи " Діалект та говір в Іршавському районі" ... Дякую Вам за Вашу роботу, маю надію тільки на Вас!!!!

Маряна
2012-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Нами було знайдено лише 2 джерела, які можуть чимось Вам допомогти для написання роботи:

К 81
М 57
Миголинець, О. Ф. Українські закарпатські говірки [Текст] : (зб. текстів) / Ольга Федорівна Миголинець ; відп. за вип. М. І. Сюсько ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : ВЕТА-Закарпаття, 2002. - 64 с.- (Зі змісту про Іршавський р-н див. С. 22-28.)

К 81
У-45
Українські закарпатські говірки [Текст] : тексти / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т ; Упоряд. та передм.: О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. - Ужгород : Ліра, 2004. - 400 с. : портр. - Алф. покаж.: с.371- 386. -Бібліогр.: с. 387-397.2012-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4320

какую можно употребить литературу на тему: Анатітична оцінка фінансової діяльності державних підприємств

Перепелица Е. Л.
2012-02-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с.

65.29
К 78
Кравчук, Оксана Миколаївна.
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.

65.29
П16
Панков, Віктор Андрійович.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с.

65.29
С13
Савицька, Глафіра Вікентіївна.
Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 664 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 658-662.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О. М. Бандурка [и др.]. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко, Генефа Олександрівна.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Г.О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 192 с.

Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів/ М.Л. Котляр // Фінанси України. -2005. -№1. - C. 113-117.

Проценко Н.Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств/ Н.Б. Проценко // Регіональна економіка. -2007. -№ 2. - С.86-94.

Гамалій В.Ф. Питання щодо дослідження стійкості функціонування промислово-економічних систем/ В.Ф. Гамалій, І.В. Ніколаєв // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 14-17.

Денисенко М.П. Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності / М.П. Денисенко // Проблеми науки. -2008. -№ 1. - C. 34-38.

Матвійчук А. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу/ А. Матвійчук // Вісник Національної академії наук України. -2010. -№ 9. - С.24-46.

Кремень В.М. Оцінювання фінансової стійкості підприємств/ В. М. Кремень, С. Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки. -2011. -№ 1. - C. 107-116.


< />    1| 2 | 3 | 4 | 5 | ... >>     >>>