Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3539

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової роботи на тему:"Структура ліричних поем І. Драча та Д. Павличка".

Фарина Тетяна Михайлівна
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам список джерел, які є у фондах нашої бібліотеки:

Ільницький М. М. Іван Драч: нарис творчості. - К. : Рад. Письменник, 1986. – 221 с.

Ткаченко А. О. Іван Драч : [Нарис творчості]. – К. : Дніпро, 1988. – 270 с.

Ткаченко А. Художній світ Івана Драча. – К. : Знання, 1912. – 48 с.

Ільницький, Микола. "Сприймати світ до всіх його глибин" : (Про І.Ф. Драча) / М. Ільницький // Дивослово . - 2006. - №10. - С. 43-47.

Ільницький, Микола. "Сприймати світ до всіх його глибин" / М. Ільницький // Дивослово . - 2006. - №11. - С. 55-57.

Жулинський, Микола . Осінній Драч з вогненним жалом весняної кропиви / М. Жулинський // Слово і час . - 2006. - №10. - С. 32-37.

Драч І. "Я прийшов знайти, а не шукати..." / І. Драч // ЛітАкцент. Альманах. -Київ: Темпора. -2008. - C. 422-427.

Гаврилюк, Надія. Поліметричні конструкції у творчості Івана Драча / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш. - Київ : Фенікс, 2009. - С. 146-173.

Гончарук, Олена. Обрії поезії Івана Драча : 11-й клас / О. Гончарук // Українська мова та література. - 2010. - № 1-2. - С. 11 - 12.

Ільницький М. М. Дмитро Павличко: нарис творчості. – К. : Дніпро, 1985. – 186 с.

Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або два кольори опришківської душі : (До 75-річчя Дмитра Павличка) / Б. Тихолоз // Дивослово . - 2004. - №9. - С. 65-69.

Лубківський Р. Посвітач добра і любові : Дмитрові Павличку-75 / Р. Лубківський // Дзвін. - 2004. - Ч.9. - С. 110-126.

Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка / О. Сліпушко // Літературна Україна. - 2009. - 1 жовт. - С. 1, 7.

Панченко, Володимир. Два кольори Дмитра Павличка / В. Панченко // День. - 2009. - 2 жовт. - С. 18.

Лопушинській І.П. Духовні постулати Дмитра Павличка у вимірі української національної ідеї / І. П. Лопушинській // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 14. - С. 2-6.
2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3537

опис зовнішності за картиною Шевченка"портрет Марії Максимович"

2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний невідомий! На довідки, які потребують складного пошуку наща віртуальна довідкова служба не відповідає.2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3536

Підскажіть будь ласка де знайти інформацію про перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами

Ірина Т.
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3535

Будь ласка, допоможіть з пошуком літератури за темою "Адміністративно-правове регулювання діяльності органів державного та політичного управління". Дякую.

Оксана
2011-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Адміністративна діяльність : навч. посіб./ М. В. Ковалів [та ін.]; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. -К.: Правова єдність, 2009.-432 c.

Адміністративне право України : підручник/ М-во освіти і науки України; за ред. С. В. Ківалов. -Одеса: Юридична л-ра, 2003.-896 с.

Державне управління : Навчальний посібник/ А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенский, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко. -К.: Знання- Пресс, 2003.-343 с. -(Вища освіта ХХІ століття).

Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб : [монографія]/ А.В. Матіос. -К.: Знання, 2007.-224 c.

Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень : Монографія/ Ю.Р. Мирошниченко. -Х.: Фактор, 2004.-224 с.

Муніципальний менеджмент : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр.; за заг.і наук. ред. Ю. П. Шаров ; авт. кол. : Ю. П. Шаров ; І. А. Чикаренко [та ін.]. -К.: Атіка, 2009.-404 c.

Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : Навч. посіб./ О.В.Прієшкіна. -К.: Кондор, 2004.-336 c.

Розвиток ефективності і професіоналізму у державній службі / Українська Академія державного управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи; Пер. укр. С.М. Озірська, Відп. за вип. Н.А. Гегеля. -К.: УАДУ, 2000.-84 c.

Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації в Україні: концептуальний політологічно- правовий аспект : монографія/ О. І. Сушинський. -Львів: Світ, 2002.-96 с.

Трачук П.А. Суб'єкти адміністративного права України. : Навчальний посібник./ П.А. Трачук; Ужгородський держ. інс-т інформатики економіки і права.. -Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ управління у справах преси та інформації, 2002.-128 с.

Романюк Л. Проблеми адміністративно-правового регулювання прийняття на державну службу [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Романюк // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №3. - С. 73-77.

Лук'янець Д. Теорія правового регулювання як концептуальне джерело інституту адміністративної відповідальності [Текст] : общественно-политическая литература / Д. Лук'янець // Право України. - 2005. - №8. - С. 22-25.

Кравчук, Олексій. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої організації органів місцевого самоврядування [Текст] : общественно-политическая литература / О. Кравчук // Юридична Україна. - 2006. - №3. - С. 27-33.

Кравчук, Олексій. Теоретичний та історичний аспекти адміністративно-правового регулювання комунального управління [Текст] : общественно-политическая литература / О. Кравчук // Юридична Україна. - 2006. - №6. - С. 14-18.

Каменська, Ніна. Про деякі проблеми нормативно-правового регулювання розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби України з питань оподаткування [Текст] / Н. Каменська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 76-78

Головін А. Місце розсуду в механізмі адміністративно-правового регулювання діяльності міліції [Текст] / А. Головін // Юридична Україна. - 2007. - № 7. - С. 30-34

Плахотнюк, Наталія Григорівна. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: стан та перспективи удосконалення [Текст] : общественно-политическая литература / Н.Г. Плахотнюк // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 260-267

Надрага В. Правове поле - умова ефективного управління в державних установах і організаціях на регіональному рівні. [Текст] / В. Надрага // Управління сучасним містом. - 2003. - №1-3(9). - С. 70-81.

Куйбіда В. Політико-правові проблеми діяльності органів місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи [Текст] / В. Куйбіда // Управління сучасним містом. - 2003. - №1-3(9). - С. 119-126.

Пахомова Т. Забезпечення якості та управління нею в органах публічної влади [Текст] / Т. Пахомова // Право України. - 2003. - №8. - С. 35-40.

Стрижак А. Теоретико-правові проблеми державного управління в органах судової влади в Україні [Текст] / А. Стрижак // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №4. - С. 177-187.

Бандурка О. Законність як принцип управління в органах державної податкової служби України [Текст] / О. Бандурка // Наше право. - 2004. - №1. - С. 29-34.

Долечек В. Правове регулювання та організація системи надання управлінських послуг [Текст] / В. Долечек // Управління сучасним містом. - 2004. - №7-9. - С. 124-130.

Манжула, Андрій. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади щодо управління економікою в регіоні [Текст] / Андрій Манжула // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3.- С. 68-71

Фелик В. Правові акспекти державного управління в процесі реформування адміністративної діяльності органів внутрішніх справ [Текст] / В. Фелик // Право України. - 2007 . - № 8 .- С. 97 - 100

Дородний , Пилип Геннадійович. Формування органів виконавчої влади в державах з парламентською формою правління [Текст] / П. Г. Дородний // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 68-73

Коваль М. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин при наданні публічно-владних послуг [Текст] / М. Коваль, І. Ковбас // Юридична Україна. - 2010. - № 8. - С. 39-46

Авер’янов, Вадим Борисович. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейских принципів і стандартів [Текст] / В. Авер’янов, А. Б. Пухтецька // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 110-117

2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3534

опис картини о мурашка "дівчирка в черворому капелюсі"

2011-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3533

Дякую, дякую, дякую... Ви супер!

Валерія
2011-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3532

Доброго вечора! Ви б не могли б підказати в яких підручниках, журналах та наукових виданнях можна знайти тему: «Комплексна оцінка фінансового стан підприємства». Заздалегідь Вам дякую!

Таня
2011-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Майорченко В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України [Текст] / В. Майорченко , В. Калюжний, Н. Михалицька // Економіст. - 2003. - №10. - С. 46-49.

Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Федоренко В.Г. Фінансовий стан і інвестиційна привабливість підприємства [Текст] / В.Г. Федоренко, Е.Р. Якушев, Т.В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №18. - С. 24-27.

Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. - 2007. - № 1.- С.111-117.

Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства [Текст] / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 92 – 100.

Кручок, Наталія. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку [Текст] / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 20-23.

Карпович А.А. Сучасні підходи до визначення поняття фінансовий стан підприємств [Текст] / А. А. Карпович // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 63-65.

Турило А.М. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" / А. М. Турило, А. В. Агапова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 7. - С. 164-168.

Костевич О.Д. Фінансовий потенціал підприємства та його оцінювання: методологічний аспект [] / О. Д. Костевич // Легка промисловість. - 2010. - № 2. - С. 10-13.

Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко, 2009. - 304 с.

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : Навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін, 2005. - 240 с.

Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк, 2003. - 496 с

Власова, Наталія Олексіївна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова, 2007. - 272 с.

Гриньова, Валентина Миколаївна. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, 2006. - 424 с.

Литвин Б.М.
Фінансовий аналіз : навч. посіб./ Б. М. Литвин , М. В. Стельмах; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2008.-336 c.

Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : Монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова, 2004. - 156 с.

Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна, 2007. - 320 с.

Філімоненко, Олександр Сергійовч. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / О.С. Філімоненко, 2002. - 360 с.

Фінансовий аналіз : навч. посіб./ М. В. Щурик, П. Ю. Буряк [та ін.]; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фін. акад.. -К.: Хай-Тек Прес, 2010.-376 c.


< />    < />... 98 | 99 | 100 | 101 | 102| 103 | 104 | 105 | 106 | ... >>     >>>