Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6881

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: бібліографія на тему статистичні спостереження

Єрмолаєва Анна Дмитрівна
2014-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

65.051 Є 71
Єріна, Антоніна Михайлівна. Теорія статистики : практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2002. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

22.17 В 23
Ващук, Федір Григорович. Математична статистика : навч.-метод. посіб. / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Б. О. Матяшовська ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : Карпати, 2002. – 153 с. – Бібліогр. : С. 154.

60.6 Б 42
Бек, Валентина Леонідівна. Теорія статистики : навчальний посібник / В.Л. Бек; Ред. Г. В Капленко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 288 с.

65.051 У 52
Уманець, Тетяна Василівна. Статистика : навчальний посібник / Т. В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – К. : Вікар, 2003. – 632 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.051 Г 44
Гетало, Володимир Петрович. Економічна статистика : навч. посіб. / В.П. Гетало, В.О. Борух, Р.В. Алямкін. – Полтава : Вищий навч.заклад "Полтавський інститут економіки та менеджменту “ Світоч”, 2002. – 212 с. – Бібліогр. : С. 209-212.

65.051 С 48
Слободяник, Юлія Борисівна. Статистичний облік : навч. посіб. / Ю. Б. Слободяник ; відп. за вип. З. В. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Укр. акад. банк. справи Нац. банку України׏”. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 128 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 92-96.

Ковтун, Н. В. Загальна теорія статистики : курс лекцій / Н. В. Ковтун, Г. С. Столяров. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 144 с.

65.9(4УКР)29 С 78
Статистика підприємств : навч. посіб. / С. О. Матковський [и др.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Алерта, 2013. – 560 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 536-543. – Предм. покажч. : С. 544-552.

67.9(4УКР)6 М 28
Мармоза, Анатолій Тимофійович. Правова статистика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 528 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 526-527.


***

Бублик, С. Г. Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні / С. Г. Бублик // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 84-87. – Библиогр.: С. 87 (16 назв.)

Чекотовський, Е. В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти Ч. 1. Зародження теорії абсолютних статистичних показників / Е. В. Чекотовський // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 74-78. – Библиогр. : С. 77 (14 назв.)

Чекотовський, Е. В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти Частина 2. Розвиток теорії абсолютних статистичних показників / Е. В. Чекотовський // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 85-89. – Библиогр.: С. 89 (10 назв.)2014-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6880

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: наукові статті 2009-2014 на тему: забезпечення позову в господарському процесі! Дякую

Иван
2014-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день.
Зверніть увагу!

Джунь, В. Методологічні питання дослідження господарського права / В. Джунь // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 154-167. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Фединяк, Л. Актуальні питання порядку застосування заходів до забезпечення позову при вирішенні зовнішньоекономічних спорів / Л. Фединяк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 182-183.

Бобрик, В. Проблеми законодавчого регулювання правових наслідків визнання господарських договорів недійсними за позовами органів державної податкової служби / В. Бобрик, Д. Павлов // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 60-63.

Степанова, Т. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві / Т. Степанова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №12. – С. 12-15.

Ніколенко, Людмила Миколаївна. Щодо визначення поняття зустрічного позову в господарському судочинстві / Л. М. Ніколенко // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 327-333. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іванюта, Наталя Валеріївна. Деякі аспекти забезпечення позову в господарському судочинстві / Н. В. Іванюта // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 369-375. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 р. № 16 // Право України. – 2012. – № 6. – С. 347-350.

Корчук, Ірина. Забезпечення позову в господарському процесі шляхом накладання арешту на грошові кошти відповідача : практика застосування процесуальних норм / І. Корчук // Юридична газета. – 2012. – № 48. – С. 37-38.

Бєлкін, М. Л. Проблеми застосування строків позовної давності в корпоративних спорах / М. Л. Бєлкін // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 206-214. – Бібліогр. наприкінці ст.

Бездітний, Володимир. Похідні позови в корпоративному праві України : щодо останніх подій навколо проекту Закону України "Про товариства з обмеженою відповідальністю" / В. Бездітний // Юридична газета. – 2013. – № 8-9. – С. 2-3.

Про стягнення суми завданої матеріальної шкоди (позовна давність) // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 130-134.

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. № 10 “Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів” // Право України. – 2013. – № 6. – С. 339-350.

Карп’як, Тетяна. Забезпечення позову в господарському судовому процесі / Т. Карп’як // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 83. – С. 12-13.

Клюєва, Євгенія. Місце безоплатних договорів у системі господарських правовідносин / Євгенія Клюєва // Підприємництво, господарство і право. –2013. – № 7. – С. 60-63.

Україна. Пленум Вищого господарського суду.
Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів : пост. від 29.05.2013 р. № 10 // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 4. – С. 13-22.

Рєзнікова, В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: погляд з позиційгосподарсько-правової доктрини / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. 53-61. – Бібліогр. наприкінці ст.

Шухатян, Христина. Фізична особа як сторона в господарському процесі / Христина Шухатян // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 48-52.2014-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6879

Доброго дня! Мені потрібна інформація про 7 пагорбів Ужгорода. Дякую.

Ольга
2014-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 63.3
Г 77
Гранчак, Іван Михайлович. Місто над Ужем : іст. нарис / І. М. Гранчак, Василь Васильович Пальок ; ред. Л. П. Зосич ; худ. М. С. Макаренко. - Ужгород : Карпати, 1973. - 266 с. : фото. кольор.

К 63.3
І-90
Історія Ужгорода : іст нарис. - Ужгород : Патент, 1993. - 219 с. : Іл.

К 63.3
К55
Кобаль, Йосип Васильович. Ужгород відомий та невідомий / Й. В. Кобаль. - Вид. 2-е, випр. - Львів : Світ, 2008. - 196 с. : іл.

посилання 12014-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6878

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка із матеріалом до бакалаврської роботи. Тема роботи: Кримінальна відповідальність за замах на злочин.

Токар М.С
2014-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
Зверніть увагу!

Іванцов, В. Замах на злочин за Кримінальним кодексом України та Кримінальними кодексами зарубіжних країн: порівняльний аналіз / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури. – 2007. – №8. – С. 36-40.

Дякур, Марія Дмитрівна. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину / М. Д. Дякур // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 532-537. – Бібліогр. в кінці ст.

Іванцов, Віктор. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам’ятках Х-ХХ століть / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури. – 2009. – № 9. – С. 122-128. – Бібліогр. наприкінці ст.

Возьний, Володимир. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів / В. Возьний // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 92-98. – Бібліогр. в примітках С. 98.

***
67.9(4УКР)308С86
Строган, Анна Юріївна. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А.Ю.Строган. – К. : Атіка, 2007. – 424 с.

67.9(4УКР)311 З47
Зейкан, Ярослав Павлович. Захист у кримінальній справі ] : наук.-практ. комент. / Я.П. Зейкан. – 2-е вид. – К. : КНТ, 2006. – 600 с. + Додатки.

67.9(4УКР)308 К 89
Кузнецов, Віталій Володимирович. Теорія кваліфікації злочинів ] : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. Є. М. Моісеєв ; за заг. ред. О. М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К. : КНТ, 2007. – 304 с. – Бібліогр. в кінці тем.

67.9(4УКР)308 С86
Строган, Анна Юріївна. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А.Ю.Строган. – К. : Атіка, 2007. – 424 с.


67.9(4УКР)308 В75
Воробей , Петро Адамович. Кримінально-правове ставлення в вину : [монографія] / Воробей П.А. ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К. : Атіка, 2009. – 176 с. –Бібліогр.: С.167-173 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)308 А 53
Алфьоров, Сергій Миколайович. Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства : монографія / С. М. Алфьоров, В. В. Шаблистий. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л. П., 2011. – 212 с. : іл, табл. – Бібліогр.: С. 165-190.

67.9(4УКР)308К 89
Кузнецов, Віталій Володимирович. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи : [монографія] / В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі ; за заг. ред. В. І. Шакун ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 284 с. : табл. – Бібліогр.: С. 255-282 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)308 К 89
Кузнецов, Віталій Володимирович. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. В. І. Шакун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Алерта, 2013. – 320 с. – Бібліогр.: С. 295-313 та наприкінці тем.2014-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6877

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Комунікаційні процеси у бібліотечному обслуговувані користувачів

Вікторія
2014-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Акайомова А. Інформаційно-комунікативні процеси / А. Акайомова // Наукові записки. - К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса. - 2012. - № 2. - C. 77-84.

Васильченко М. Принцип гармонії у бібліотечній справі / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 2. - C. 2-4.

Гавриш Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби/ Н. Гавриш // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 4. - C. 20-23.

Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - C. 67-75.

Іваницька Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. - 2011. - № 4. - C. 113-122.

Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - C. 13-16.

Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - C. 3-10.

Ніколаєв Д. Міжнародні бібліотечні комунікації: за результатами матеріалів конференцій "Крим"/ Дмитро Ніколаєв // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - C. 47-50.

Пашкова В. С. Конфіденційність у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні / В. С. Пашкова, О. М. Пашков // Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАКККІМ, Центр безперерв. інформ. - бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К.: Саміт-книга. - 2013. - C. 69-77.

Постельжук Е. Н. Основные информационные продукты областных универсальных научных библиотек Украины / Е. Н. Постельжук // Библиотековедение. - 2013. - № 3. - C. 86-91.

Пяткова І. Електронні інформаційно-комунікаційні технології в роботі бібліотеки / І. Пяткова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 2. - C. 35-38.

Швецова-Водка Г. М. Бібліотека як докментальна комунакаційна система / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2011. - №6. - C. 3-7

Шемаєва Г. Перспективні напрямии розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - C. 3-7.

Якушко Б. Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН / Б. Якушко // Бібліотечний вісник. - 2011. - №3. - C. 9-13.2014-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6876

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: наукові статті 2009-2014 на тему: Господарський процес за участю іноземних іноземних підприємств і організацій. Особливості провадження" Дякую Вам!!!


Ксенія
2014-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

Ніколенко, Людмила Миколаївна. Деякі аспекти змісту та класифікації принципів господарського процесуального права / Л. М. Ніколенко // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 1. - С. 153-158. - Бібліогр. наприкінці ст.

Бєлкін, М. Л. Актуальні питання призначення судових експертиз у господарському процесі / М. Л. Бєлкін, Ю. Л. Бєлкіна // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 178-187. - Бібліогр. наприкінці ст.

Картузов, М. Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у господарському процесі / М. Ю. Картузов // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 4. - С. 100-106. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кот, О. Ухвали суду в господарському процесі / О. Кот // Юридична Україна. - 2010. - № 2. - С. 97-101. - Бібліогр. в примітках с. 101

Ніколенко, Людмила Миколаївна. Особливості господарських процесуальних відносин / Л. М. Ніколенко // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 1. - С. 142-147. - Бібліогр. наприкінці ст.

Щербина, В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В. Щербина // Право України. - 2010. - № 8. - С. 13-18.

Подцерковний, О. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття "господарський процес" / О. Подцерковний // Право України. - 2011. - № 6. - С. 4-12.

Зуєва, Л. Є. Поняття принципів господарського процесу / Л. Є. Зуєва // Вісник господарського судочинства. - 2011. - № 5. - С. 113-117. - Бібліогр. наприкінці ст.

Пригуза П. Процесуальні права учасників провадження та учасників судового процесу при банкрутстві / П. Пригуза // Юридичний вісник України. - 2011. - № 45. - C. 5.

Карпечкін, Петро. Докази та доказування в господарському процесі : питання удосконалення законодавства / П. Карпечкін // Вісник прокуратури. - 2012. - № 1. - С. 104-118. - Бібліогр. наприкінці ст.

Первушина, Анастасія. Характеристика окремих процесуальних прав сторін господарського процесу / Анастасія Первушина // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 2. - С. 118-121.

Шухатян, Христина. Фізична особа як сторона в господарському процесі / Христина Шухатян // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 10. - С. 48-52.
2014-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6875

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Жанр статті, її особливість. Специфіка публікацій на музейну тематику. Дякую!

Ольга
2014-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел:

76.01 З-46
Здоровега, Володимир Йосипович. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В.Й. Здоровега; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : ПАІС, 2004. - 268 с.

76.01К 26
Карпенко, Віталій. Журналістика : основи професіональної комунікації / В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.

76.01(4УКР) М 69
Михайлин, Ігор Леонідович. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2008. - 512 с.

76.01 М 69
Михайлин, Ігор Леонідович. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., переробл. та допов. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 496 с.

76.12(4УКР) М 82
Москаленко, Анатолій Захарович. Теорія журналістики : навч. посібник / А.З. Москаленко. - К. : ЕксОб, 2002. - 334 с.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал, Юрій Григорович. Національна журналістика : наукові праці: В 2-х т. Т. 1 / Ю.Г. Шаповал. - Львів : [б. и.], 2006. - 688 с.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал, Юрій Григорович. Національна журналістика : наукові праці: В 2-х т. Т. 2 / Ю.Г. Шаповал. - Львів : [б. и.], 2006. - 486 с.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал, Юрій Григорович. Мистецтво журналізму : монографія / Ю.Г.Шаповал. - Львiв : [б. и.], 2007. - 320 с.

76.01 Ш 24
Шаповалова, Галина Валентинівна. Гостримо перо. Основи журналістикознавчих розвідок / Г. В. Шаповалова, Я. М. Шебештян. - Ужгород : Карпати, 2012. - 168 с.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 98 | 99 | 100 | 101 | 102| 103 | 104 | 105 | 106 | ... >>     >>>