Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3501

Добрий вечір! Допоможіть розкрити питання: Система управлінського обліку готової сільськогосподарської продукції. Дякую

Климович Олена
2011-01-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними інтернет-сайтами та джерелами, які є в нашій бібліотеці:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Швець, О.
Державне резервування сільськогосподарської продукції і його правова регламентація [Текст] / О. Швець // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №1. - С. 55-58.

Батигіна, О.
Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції [Текст] : общественно-политическая литература / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №7. - С. 91-93.

Кондратюк, О. І.
Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] : общественно-политическая литература / О.І. Кондратюк // Економіка АПК. - 2005. - №10. - С. 109-112.

Кваша, С. М.
Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку [Текст] : общественно-политическая литература / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК. - 2006. - №5. - С. 99-104.

Юдіна , В. А.
Моніторинг стану і тенденцій виробництва сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] / В.А. Юдіна , В.В. Петрик, В.В. Головань // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 24-30. - Бібліогр. у прим.

Сокольська, Т. В.
Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / Т. В. Сокольська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 160- 164

Розгон, А. В.
Розвиток біржової торгівлі на ринку сільськогосподарської продукції [Текст] / А.В. Розгон // Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 88-92

Петров, В. М.
Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва [Текст] / В. М. Петров, А. В. Токар // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 55-60.

Рябченко, О. О.
Світова та вітчизняна практика еволюційного розвитку біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції [Текст] / О. О. Рябченко // Економіка АПК. - 2008. - № 9. - С. 143-146.

Мармуль, Л. О.
Теоретичні засади стратегічного планування виробництва і переробки сільськогосподарської продукції [Текст] / Л. О. Мармуль // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - С. 151-152.

Канінський, М. П.
Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на основі маркетингу [Текст] / М. П. Канінський // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 141-144.

Кайдашов, В.
Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності й якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот [Текст] / В. Кайдашов // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 116-118

Берлач, Наталія Анатоліївна.
Адміністративно-правовий механізм вдосконалення сертифікації органічної сільськогосподарської продукції [Текст] / Н. А. Берлач // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 4. - С. 158-162

Батигіна, О.
Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні [Текст] / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5 . - С. 31-34


Шпичак, О. М.
Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства [Текст] / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 51

Шолойко, А. С.
Законодавче забезпечення державної фінансової підтримки страхування виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах [Текст] / А. С. Шолойко // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 94-

Тулуш, Л. Д.
Моделі та механізми оподаткування ПДВ поставок сільськогосподарської продукції [Текст] / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 101-2011-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3500

Зовнішньоекономічна діяльність. М.Д. Пазуха Електонний варіант

Антон Андреевич
2011-01-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)8 П12
Пазуха М.Д.
Зовнішньоекономічна діяльність : (заг. положення) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. Д. Пазуха; М-во освіти і науки України, Укр. акад. бізнесі та підприєництва. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-230 c.

Пропонуємо ще переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3499

скачати безкоштовно календарне планування англійська мова 9 клас Несвіт

2011-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3498

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, що стосується зварювання металів (починаючому зварювальнику)

Євген
2011-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, яку Ви отримаєте в читальній залі:

34.64 Б 60
Биковський, Олег Григорович.
Довідник зварника [Текст] : справочное издание / О.Г. Биковський, І.В. Піньковський. - К. : Техніка, 2002. - 336 с.

34.64 К60
Колганов, Л. А.
Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка [Текст] : учеб. пособ. / Л. А. Колганов. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 408 с.

34.64 Ч 49
Чернышов, Георгий Георгиевич.
Сварочное дело: Сварка и резка металлов [Текст] : учебник / Г. Г. Чернышов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 496 с. : рис., табл. - (Начальное профессиональное образование).

2011-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3497

Допоможіть будь ласка знайти інтернет ресурси на тему "Види та етапи адаптації обдарованої дитини з малозабезпеченої родини і дитини девіантної поведінки з забезпеченої сім'ї". Дякую

Кулік Я.Ю.
2011-01-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами таджерелами:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

К 72
О-13
Обдаровані діти краю на зламі віків [Текст] : тези наук.-дослід. робіт школярів / Закарпат. регіон. орг. "Сузір’я", Мала акад. Закарпаття ; упоряд. В. М. Михайлець ; передм. М. В. Братійчук. - Ужгород : Гражда, 2002. - 100 с

88.8
В 40
Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; авт. кол.: Р. О. Семенова ; Д. К. Корольов [та ін.] ; за ред. Р. О. Семенова. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 144 с

74.202
Т31
Теличко, Наталія Вікторівна.
Організація навчання обдарованих молодших школярів у США [Текст] : монографія / Н. В. Теличко. - Мукачево : Карпатська вежа, 2009. - 240 с


88.3
З-69
Змановская, Елена Валерьевна.
Девиантология [Текст] : (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику / Е. В. Змановская. - 2-е изд., стер. - К. : Академия, 2008. - 288 с.

Дяків, В. Г.
Обдаровані діти [Текст] : научно-популярная литература / В.Г. Дяків // Шкільна бібліотека. - 2006. - №7. - С. 93-98.

Волощук, Іван.
Фактологічна підготовка педагогів до роботи з обдарованими й талановитими школярами [Текст] : общественно-политическая литература / І. Волощук, В.П. Шепотько // Рідна школа. - 2006. - №9. - С. 73-75.

Дмитренко, Лілія.
Виховання обрарованих дітей [Текст] : научно-популярная литература / Л. Дмитренко // Палітра педагога. - 2007. - № 1. - С. 10-13.

Федоренко, Валерій.
Організація роботи з науково обдарованими дітьми. Деякі практичні аспекти керівництва учнівськими дослідницькими роботами філологічної тематики (тематика робіт, оформлення бібліографії, рецензування) [Текст] / Валерій Федоренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. - № 5. - С. 15-23

Янковчук, М. М.
Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей [Текст] / М. М. Янковчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 3. - С. 63-66

Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови, української та зарубіжної літератури [Текст] / Міністерство освіти і науки України, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №10. - 1-14 (Внесок 47)

Янковчук, М. М.
Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей [Текст] / М. М. Янковчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 4. - С. 68-71.


Кушнір, В.
Пошуки науково-практичних підходів у дослідженні феномену дитячої обдарованості [Текст] / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 66-69.

Тимчишина, Н.
Толерантність як основа розвитку творчої особистості. Як створити у дитячому колективі атмосферу любові : ігрові завдання та ситуації для роботи з обдарованими дітьми [Текст] / Н. Тимчишина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 9. - С. 60-64.


Дяченко, Вікторія.
Психолого-педагогічний супровід здібної та обдарованої дитини початкової школи [Текст] / В. Дяченко // Завуч. Наша вкладка. - 2010. - № 33. - С. 9-11.


Гудь, Мар’яна.
Обдаровані діти [Текст] : психолого-педагогічні аспекти роботи / М. Гудь // Початкова освіта. - 2010. - № 45. - С. 2- 4.
2011-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3496

Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти інтернет ресурси на тему "ЗАпропонуйте проект використання соціологічних методів у практиці соціально-педагогічної діяльності". Дякую

Яна
2011-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-01-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3495

Віртуальні засоби навчання культурології!!! Дякую)

Інна
2011-01-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14< />    < />... 101 | 102 | 103 | 104 | 105| 106 | 107 | 108 | 109 | ... >>     >>>