Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6781

Доброго дня! Мені потрібна література про бібліотечний менеджмент.

Світлана
2014-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

78.34 Д 30
Демешко Л. А. Менеджмент школьной библиотеки : науч.-практ. пособие / Л. А. Демешко. - Минск: Новое знание, 2009. - 160 c.

65.29 Р 58
Робінс С. П. Основи менеджменту / С. П. Робінс, Д. А. ДеЧенцо ; пер. з англ.: А. Олійник ; М. Корчинська ; Р. Ткачук. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. - 671 с.

78.34(0) Р69
Романов П. С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : науч.-метод. пособ. / П. С. Романов. - М.: Либерия-Бибинформ, 2009. - 128 c.

78.34 С90
Суслова И. М. Менеджмент в современной библиотеке : науч.-метод. пособие / И. М. Суслова, В. В. Кармовский. - М.: Либерея, 2004. - 176 c.

78.3(4УКР) Х 46
Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : [посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації] / Я. О. Хіміч; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти , Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К.: Самміт-Книга, 2012. - 88 c.

Григаш Л. З. Організація управління змінами в публічних бібліотеках в сучасних умовах / Л. З. Григаш // Організація управління бібліотенками : інноваційні напрями : матер. обл. школи керівника, 4-5 лип. 2011р., м. Перечин / уклад. В.Г. Лехцер; відпов. за вип. Л. З. Григаш . - Ужгород: ЗОУНБ. - 2011. - Вип.11. - (Серія "Бібліо-клас"). - C. 6-22.

Ковальчук Г. К. Програма "Бібліоміст" і бібліотеки Закарпаття / Г. К. Ковальчук // Організація управління бібліотеками: інноваційні напрями: матер. обл. школи керівника, 4-5 лип. 2011р., м. Перечин / уклад. В. Г. Лехцер; відпов. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород: ЗОУНБ. - 2011. - (Серія "Бібліо-клас"). - C. 44-50.

Левченко Н. Восемь принципов системы менеджмента качества / Нина Левченко // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - C. 4-6.

Петрова М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямків діяльності сучасної бібліотеки / М. Петрова // Бібліотечний вісник. -2012. - №3. - C. 16-20.

Чи можуть співіснувати системи менеджменту цифрових прав і свобода інформації? : Дайджест // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - C. 8-9.2014-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6780

допоможіть з літературою до теми: Україна і ЄС

Сергій
2014-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

До Вашої уваги наступна література:

66.4(4УКР) В 42
Відносини Україна - ЄС у багатополярному світі: стан і перспективи на майбутнє : матер. міжнар. конф. Київ, 23 листоп. 2009 р./ Посольство Республіки Польща в Києві, Foreign Policy Research Institute; ред. А. Юдін. - К.: Стилос, 2010. - 60 c.

65.9(4УКР) І-66
Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали. Повідомлення. Реферати / Центр європейських та трансатлантичних студій [та ін.]; редкол.: П. С. Смертенко ; упорядники: П. С. Смертенко ; відп. за вип. Т. А. Кінько. - К.: Видавець ФОП Т.А. Кінько, 2007. - 60 c.

65.9(4УКР)8 П 27
Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС : попередній аналіз/ уклад. К. Косгроув ; М. Хелієр. - К., [2008]. - 46 c.

67.9(4УКР) П61
Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : аналіт. доповідь та реком : січень / Міжнародний фонд Відродження), Ін-т відкритого суспільства - Брюссель); авт.кол. В. Б. Авер'янов [та ін.]. - К.: К.І.С., 2006. - 160 c.

66.4(4УКР) П 78
Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС. - К.: МЕКС, 2009. - 36 c.

65.9(4УКР)41 Р32
Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. Колотій, В. Пила, О.П. Шатковський , С. Яременко; Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права. - К.: Ніка-Прінт, 2005. - 768 c.
_________________________________________

Громадянське суспільство: інструмент для зближення ЄС і України // Євробюлетень. - 2010. - № 4. - С. 6.

Дудар, Світлана Костянтинівна. Сучасний стан та тенденції здійснення теоретико-правових досліджень процесу європейської правової інтеграції в Україні / С. К. Дудар // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 10-16/

Бураковський, Ігор. Зона вільної торгівлі з ЄС та Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном: чи можлива інтеграція України в обидва об’єднання одночасно / І. Бураковський // International Review (Міжнародний огляд). - 2010. - № 2. - С. 10 - 16.

Торгівля між ЄС і Україною: в очікуванні революції // Євробюлетень. - 2011. - № 1. - С. 4-5.

Бабець, Ірина Георгієвна. Інтеррегіональне співробітництво з ЄС у контексті економічної безпеки України / І. Г. Бабець // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 1. - С. 139-140.

Місяць, Тетяна. Динаміка та характерні особливості інвестиційного співробітництва України та ЄС у контексті економічної кризи / Т. Місяць // Журнал європейської економіки. - 2011. - Т. 10 (№ 1). - С. 3-14.

Гумницька, Наталя Олексіївна. Українське зарубіжжя - важливий інформаційно-культурний ресурс стратегічної моделі євроінтеграції України / Н. О. Гумницька, М. А. Петруняк // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). - К. : НІСД, 2011. - С. 247-254/

Головко, Оксана. Як змінити двояке враження : словосполучення "домашня робота" часто зустрічається у звіті про виконання нашою державою Порядку денного Асоціації ЄС - Україна у 2012 році / О. Головко // Урядовий кур’єр. - 2013. - 23 берез. - С. 3.

Власенко, Вікторія. Крок до мрії про безвізовий режим: На початку літніх канікул між Україною та ЄС запрацює угода щодо спрощеного порядку видачі віз : Євроінтеграція / В. Власенко // Урядовий кур’єр. - 2013. - 19 квіт. - С. 3.

Проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами відповідної Конституції України // Урядовий кур’єр. - 2013. - 9 серп. - С. 6.

Онопа, Аліна. Мистецька інтеграція України до ЄС : [програма "ЄС музика"] / А. Онопа // Культура і життя. - 2013. - 18 жовт. (№ 42). - С. 6.

2014-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6779

Доброго дня! Мені потрібна вся інформація про Петра Мідянку, його твори, твори про нього, критика.
Дякую!

Антоніна
2014-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго вечора!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Ільмовий листочок : поезії, есе / П. М. Мідянка ; вступ. сл. Н. Бедзір. – Ужгород : Карпати, 2012. – 256 с. – (Програма "Українська книга"). – Імен. покажч.: с. 245-248.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Вірші з поду : [поезії] / П. М. Мідянка. – Ужгород : Ліра, 2011. – 192 с. : портр.

74.261
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Вивчення творчості поетів Нью-Йоркської групи (Б.Бойчука, Б.Рубчака, Ю.Тарнавського) у процесі оглядових тем на уроках української літератури : методические указания / П.М. Мідянка; Закарпатський ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 52 с. : іл.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Марамороський розлом : поезії / П. М. Мідянка ; вступ. сл. Н. П. Бедзір. – Ужгород : Карпати, 2011. – 216 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Осередок : вірші / П. М. Мідянка. – К. : Спілка письм. України : Фонд "Літ. скарбниця" : Культ. центр "Світовид", 1994. – 96 с.

К 84
М57
Мідянка, Петро Миколайович. Срібний Прімаш / П.Мідянка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 96 с. : кольор. іл.

К 84-5
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Трава Господня : поезії / П. М. Мідянка ; ред. І. Римарук ; худ. О. Шевцова. – Львів : Кальварія, 2001. – 32 с. : іл.
***
83.3(4УКР)6
С 91
Петро Мідянка : поет // Сучасні письменники України : бібліограф. довід. – Біла Церква : Культура, 2012. – С. 296.
***
Єгорова, Яна. Петро Мідянка – у Хусті : Закарпат. шевченків. лауреат завітав на малу батьківщину : [про зустріч з письм. в Хуст. ценртал. міськ. б-ці] / Я. Єгорова // Нарцисова долина. – 2013. – 31 трав. – С. 6.

Анісімова, Ніна. Художнє трансформування архетипу землі-матері в поезії Петра Мідянки : [творчість закарпат. поета] / Н. Анісімова // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 58-64.

Борисюк, Ірина. Конструювання культурного простору в поезії Петра Мідянки / І. Борисюк // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 72-77.

Горобець, Марина. Луйтра до успіху : [про поета П. Мідянку та здобуття ним Шевченків. премії] / М. Горобець // Сільські вісті. – 2012. – 27 квіт. – С. 5.

Ешкилев, Владимир. Возвращение в широкий луг / В. Ешкилев // Новый мир. – 2012. – № 1. – С. 194-197.

Левицький, В’ячеслав. Буквиця з потаємного алфавіту: роздуми про поезію Петра Мідянки / В. Левицький // Сучасність. – 2012. – Чис. 1-3. – С. 204-212.

Любка, Андрій. Екзотичний патріарх української поезії : [про поета П. Мідянку] / А. Любка // Неділя. – 2008. – 25-31 жовт. – С. 6а

Любка, Андрій. Петро Мідянка, поет усіх Карпат : [творчість поета, лауреата Шевченків. премії] / А. Любка // Дзеркало тижня. – 2012. – 18-24 лют. – С. 13.

Мідянка, Петро Миколайович. "Під градусом не пишу" : [інтерв’ю із поетом П. Мідянкою / вів Б. Богдаренко] / П. М. Мідянка // Експрес. – 2012. – 26 квіт. – 3 трав. – С. 17.

Мідянка, Петро Миколайович. Петро Мідянка у змаганні вчителя та літератора... : [розмова з письм. / вів В. Бедзір] / П. М. Мідянка // Тячів. – 2011. – 2 квіт. – С. 6.

Мідянка, Петро Миколайович. Петро Мідянка: Тридцять років у школі – це досвід і параноя для поета : [розмову із закарпат. поетом / вів О. Коцарев] / П. М. Мідянка // День. – 2010. – 17-18 верес. – С. 23.

Мідянка, Петро Миколайович. Самітник і муза : П. Мідянка в поезії і в житті : [інтерв'ю із письм. / вів О. Гаврош] / П. М. Мідянка // Закарпаття на зламі тисячоліть : спецпроект г-ти Старий Замок. – С. 62-63.

Мідянка, Петро Миколайович. "Я змусив слово "луйтра" говорити усі українські мас-медіа" : [інтерв’ю із шевченків. лауреатом / вели Я. Гулан та В. Феськов] / П. М. Мідянка // Нарцисова долина. – 2012. – 23 берез. – С. 7.

Мідянка, Петро Миколайович. "Якби я писав за чинним словником, не був би собою..." : [інтерв’ю з цьогоріч. лауреатом Шевченків. премії, поетом / вів В. Нитка] / П. М. Мідянка // Голос України. – 2012. – 13 берез. – С. 23.

Мідянка, Петро. "Поети колись збирали стадіони, тепер – зали" : [розмову із закарпат. поетом / вів В. Бедзір] / П. Мідянка // Уряд. кур`єр. – 2011. – 19 берез. – С. 14.

Макаренко Г. З інтересом і захопленням – про земляка-поета : [про урок, присвяч. П. Мідянці у 8-А кл. Буштин. гімназії-інтернату] / Г. Макаренко // Дружба. – 2012. – 29 берез. – С. 3.

Маркуш М. Лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка – Петру Мідянці : [привітання] / М. Маркуш, В. Кампо, А. Стрижак // Літературна Україна. – 2012. – 3 трав. – С. 11.

Сухарюк, Дмитро. Петро Мідянка – лауреат Шевченківської премії / Д. Сухарюк, В. Феєр // Карпатський біосферний заповідник. – 2012. – № 1 (лют.). – С. 4.

Федака, Сергій Дмитрович. Мідянка : [ювілей. вечір П. Мідянки в ЗОУНБ] / С. Д. Федака // Неділя. – 2010. – 9-15 січ. – С. 2а.

Шкробинець, Христина. Поезія Петра Мідянки – нова сторінка в літературі Закарпаття : [про лауреата Шевченків. премії] / Х. Шкробинець // Вісник Хустщини. – 2012. – 8 берез. – С. 6.2014-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6777

добрий день! мені потрібна література Івана Драч, та періодичні видання! Дякую!

Владислава
2014-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

84(4УКР)6 Д 72
Драч І. Ф. Анатомія блискавки : вибрані твори: поезії, проза / І. Ф. Драч; Упоряд. В. О. Брюґґен, Передмова М. Г. Жулинський. - Х.: Фоліо, 2002. - 512 с.

84(4УКР)6 Д 72
Драч І. Ф. Берло : книга поезій / І. Ф. Драч ; передм. І. П. Дзюба. - К.: Грамота, 2007. - 912 c. : c-портр.

84(4УКР)6 Д72
Драч І. Ф. Крила : поезії / І. Ф. Драч. - Х.: Фоліо, 2001. - 80 c. - (Українська література ХХ століття).

91.9: 83.3(4УКР)6 Д 72
Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика : біобібліогр. покажч./ М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд.: Г. В. Волянська ; Л. А. Кухар [та ін.] ; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська. - К.: Основа, 2011. - 532 c. :a-іл. -(Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; Вип. 14).

84(4УКР)6 Д 72
Драч І. Ф. Наближення : поетичні переклади й статті / І. Ф. Драч ; упоряд., вступ. ст., комент. В. О. Брюґґен. - Х.: Фоліо, 2012. - 384 c. - (Програма "Українська книга").


Баранов, Віктор. Плуг і харизма Івана Драча : спроба ювілейного портрета ( до 75-річчя з дня народження) / В. Баранов // Київ. - 2011. - № 9-10. - С. 174-182.

Витрикуш Г. І. Образи видатних людей минулого в поезії Івана Драча / Г. І. Витрикуш // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 3. - С. 40-41.

Гаврилюк, Надія. Поліметричні конструкції у творчості Івана Драча : литературная критика / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш. - Київ : Фенікс, 2009. - С. 146-173.

Гончарук, Олена. Обрії поезії Івана Драча : 11-й клас / О. Гончарук // Українська мова та література. - 2010. - № 1-2. - С. 11 - 12.

Драч, Іван. "Поезіє, сонце моє оранжеве!" / Іван Драч // Культура і життя. - 2011. - 21 жовт. - С. 14-15.

Жулинський, Микола. Болючий, жалючий, колючий... : Івану Драчу - 75 років / Микола Жулинський // День. - 2011. - 14-15 жовт. - С. 15.

Жулинський, Микола . Осінній Драч з вогненним жалом весняної кропиви / М. Жулинський // Слово і час . - 2006. - №10. - С. 32-37.

Тарнашинська, Людмила. "Навіщо я? Куди моя дорога?." Прелюди застереження в "баладному" виконанні Івана Драча / Людмила Тарнашинська // Слово і час. - 2011. - № 10. - С. 43-58.

Тримбач, Сергій. Іван Драч як кінематограф / Сергій Тримбач // Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар. - К. : Основа, 2011. - С. 33-42.

Юр’єва О. М. Іван Драч: митець, політик, новатор, людина : 11-й клас / О. М. Юр’єва // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 30. - С. 14-18.
2014-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6772

в електронній бібліотеці не можу знайти періодичне видання журналу " педегогіка та психологія " . в дійсності хіба їх нема в бібліотеці ?

Токар Богдана Івіанівна
2014-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті журнал не знайдено. Наша бібліотека передплачувала потрібне Вам видання у 2004, 2010 та 2012 рр. Пропонуємо звернутись у бібліотеку Інституту післядипломної педагогічної освіти.2014-03-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6483

добрий вечір...мені потрібно книги про сім чудес закарпаття...гарно дякуююю.

оксана юріївна
2014-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
На жаль, про 7 чудес Закарпаття у відділі краєзнавства нашої бібліотеки є лише набір фотолистівок та статті в періодичних виданнях, які пропонуємо Вам:

КОя656
С37
Сім природних чудес Закарпаття + Сім архітектурних чудес Закарпаття [Листівки] : [14 фотолистівок] / фото В. Ньорба. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – 14 л.
***
Визначено "Сім чудес Заккарпаття" // Слово вчителя. – 2008. – 29 трав. – С. 7.

Ворошилов, Олександр. 200 чудес Закарпаття. Деякі з них уже втрачені назавжди, інші – під знаком питання : [всеукр. акція "7 природних чудес України"] / О. Ворошилов // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 4-10 верес. – С. 20 ; Європа-центр. – 2008. – 30 серп. – С. 3 ; РІО. – 2008. – 30 серп. – С. 9.

Ножка, Анастасія. Сім природних чудес Закарпаття занепад чи розвиток? : [Озеро Синевир; Долина нарцисів; Гора Говерла; Соляні печери та озера Солотвина; Найдовша липова алея в Європі; Географічний центр континентальної Європи; Мінеральна зона "Поляна"] / А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2013. – 8 черв. – С. 7.

Оголосили фіналістів акції "Сім природних чудес України". Говерла і озеро Синевир потрапили до списку найкращих // Чиста політика. – 2008. – 19 лип. – С. 7.

Синевир стане одним із семи природних чудес України? Принаймі, ввійшовши до фіналу, має на це всі шанси // РІО. – 2008. – 12 лип. – С. 2.

"Сім архітектурних чудес Закарпаття" // РІО. – 2007. – 29 груд. – С. 15

"Сім природних чудес Закарпаття" // РІО. – 2007. – 29 груд. – С. 15

7 чудес Закарпаття : [природ. : оз. Синевир, Долина нарцисів, гора Говерла, соляні печери та озера Солотвина, найдовша липова алея у Європі, Географіч. центр Європи, мінерал. зона "Поляна"; архітектур. : Мукачів., Ужгород., Середнян., Невиц. замки, Ужгород. Хресто-Воздвижен. кафедрал. собор, вин. підвали у Середньому, Горян. ротонда] // Вся Закарпатська правда. – 2010. – 14 серп. – С. 14.

Шутко, Маріанна. Озеро Синевир увійшло до семи природних чудес України / Шутко М. // Новини Закарпаття. – 2008. – 30 серп. – С. 32014-03-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6479

Все про підлітків(книги). Дякую.

Маріанна
2014-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

До Вашої уваги наступна література:

88.5 А18
Авдулова, Татьяна Павловна. Агрессивный подросток : [кн. для родителей] / Т. П. Авдулова. - М. : Академия, 2008. - 128 с. : ил. - (Психолог родителям).

88.8 Б87
Брайерс, Стивен. Подросшие ангелы : как сохранить спокойствие, общаясь с детьми-подростками / С. Брайерс, С. Бэвейсток. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 160 с. - (Вы и ваш ребенок).

86.3 В 17
Ван-Пелт, Ненси. Разумная любовь : откровенный разговор с молодежью о свиданиях, любви и сексе / Н. Ван-Пелт. - К. : Джерело життя, 2005. - 288 с.

88.8 В 67
Волков, Борис Степанович. Психология подростка : учеб. пособие / Б. С. Волков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Педагогическое общество России, 2001. - 160 с. - (Учебная литература).

88.8 Г 80
Грецов, Андрей Геннадьевич (сир). Тренинг общения для подростков / А. Г. Грецов. - СПб. [и др.] : Питер , 2005. - 160 с. : ил., табл.

67.9(4УКР)300 З-18
Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини: Україна, 2011 рік : версія, адаптована для дітей та підлітків / текст підгот.: М. Алєксєєнко, К. Шендеровський, О. Москаленко. - К. : [б. и.], 2011. - 38 с. : кол.іл.

86.3 М15
Макмиллан, Лен. Родители и подростки: как строить отношения / Л. Макмиллан, М. Рей. - М. : ООО "Лотэст" ; Заокский : Христианская служба семьи и здоровья, 2004. - 192 с. : ил.

60.5 П 32
Підліткові побачення: зроби свій вибір! : я + Ти= ? / Коаліція по попередженню насильства в сім'ї, Кафедра соціальної роботи УжНУ ; Уклад. В.В. Онищук, В.А. Башкірєв. - Ужгород : [б. и.], 2005. - 24 с.

5 П 84
Профілактична робота з підлітками та молоддю з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії та ВІЛ-інфекції : метод. посіб. / В. В. Брич, Я. І. Сокач, Н. В. Романюк [та ін.] ; Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. центр. соц. служб для сім’ї , дітей та молоді, Центр профілактики та боротьби зі СНІДом [та ін.]. - Ужгород : [б. и.], 2010. - 114 с. : рис., табл.

88.37 П 86
Психодіагностика особистості підлітка : [навч.-метод. посіб. для студ.-бакалаврів пед. і психолог. спец.] / Т. І. Губіна, В. М. Заіка [та ін.] ; за ред.: О. Д. Кравченко ; В. Ф. Моргун ; М-во освіти і науки України, Каф. психології ПДПУ ім. В. Г. Короленка. - К. : Слово, 2009. - 136 с. : рис., табл.


< />    < />... 102 | 103 | 104 | 105 | 106| 107 | 108 | 109 | 110 | ... >>     >>>