Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-01-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3455

Доброго дня! Вибачте будь-ласка, підскажіть якою літературою можна скористатись у написанні курсової роботи на тему "Діяльність Книжкової палати України в галузі літературної бібліографії". Дякую

Бабуцька Олена Олександрівна
2011-01-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Добрий день! Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами та джерелами, які є в нашій бібліотеці:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

016:[015:061.1(477-25)]
С 71
Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) [Текст] : наук.-допоміжний бібліогр. покажчик / Книжкова палата України ; Уклад.: О.О. Федотова, П.М. Сенько, О.М. Устіннікова; Перекл. з іноз. мов: В.В. Журавльова, І.Г. Рахманенко. - К. : [б. и.], 2003. - 360 с.
78.5(4УКР)
С 31
Сенченко, Микола Іванович.
Книжкова палата України. Історія і сьогодення. 1919- 2004 [Текст] : научно-популярная литература / М.І. Сенченко. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Книжкова палата України, 2004. - 164 с.

76.11
С48
Словник книгознавчих термінів [Текст] / Книжкова палата України ; Уклад. В.Я. Буран, В.М. Медведєва, Г.І. Ковальчук, М.І. Сенченко. - К. : Аратта, 2003. - 160 с.
78.37
У-59
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : допоміжні таблиці / Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; відп. за вип. Г. О. Гуцол ; пер. з англ. Б. С. Волох [та ін.]. - 2-е вид., виправл. і допов. - К. : Кн. палата України , 2008. - 368 с. - Алф.-Предм. покажч.: с. 363-366.

78.37
У-59
Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2002 р.) [Текст] / Книжкова палата України ; Відп. за вип. Н.О. Петренко, Матеріали підгот. М.Й. Ахвердова та ін. - К. : Книжкова палата України ім. Івана Федорова, 2005. - 116 с. -

Гуцол, Г.
Документально-інформаційні потоки Книжкової палати України імені Івана Федорова : характеристика, стан і перспективи [Текст] : научно-популярная литература / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 31-35.

Устіннікова, О.
Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923 - 1925 років / О. Устіннікова, П. Сенько // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 35 - 41.
Заморіна , Т.
Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси / Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 11 – 12
Малиновська, Н.
Внесок громадських діячів у розвиток української книги другої половини ХІХ - першої чверті ХХ століття в Одесі / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 34 – 36.

Кочупалова, В.
"Літопис авторефератів дисертацій" як віддзеркалення напрямів розвитку української науки / В. Кочупалова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 9 – 11.
Шумілова, А.
Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917 - 1919 років у фонді Книжкової палати України / А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 36

Патока, В.
Репресивна машина тоталітаризму в Україні мовою бібліографії / В. Патока // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 17 - 18
Сенченко, М.
Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" - 90 років / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 3 - 7

Політова, О.
Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику "Історія України" / О. Політова // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 19 - 22.

Рева, Ніна.
Книжковій палаті України - 90 [Текст] / Н. Рева // Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 122-123.

Дзюбан, Р.
Портрет ученого мовою бібліографії / Р. Дзюбан // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 12 - 13


Сенченко, М.
Книжковій палаті України імені Івана Федорова - 90 років / М. Сенченко // Київська старовина. - 2008. - № 6. - С. 71 - 842011-01-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3454

Підкажіть буль-ласка літературу,і інтернет русурси, для курсової роботи "Особливості соціально-педагогічної діяльності з молодою сім'єю"

ковалеко яна юріївна
2011-01-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами та джерелами, які є в нашій бібліотеці:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Капська, А. Й.
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім'ями [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська, Н. С. Олексюк [та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2010. - 304 с.

67.5
Н 31
Насильство в сім’ї : Як боротися з ним державі. Що маємо і що слід зробити [Текст] / Г. А. Варґас, М. Біслі, Ш. Джайма [та ін.] ; пер. з англ. Н. Кошманенко ; С. Яринич ; ред. Р. П. С’юєл [та ін.]. - М. : Глас, 1999. - 191 с

Кияниця, З. П.
Соціально-педагогічні аспекти роботи служби реінтеграції та соціалізації випуксників інтернатних закладів як складової структури інтегрованих соціальних служб для вразливих дітей та сімей [Текст] / З. П. Кияниця // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 4. - С. 79-83.

Кляпець, Ольга.
Постановка життєвого завдання як чинник подолання сімейної кризи [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2008. - № 6. - С. 139-147.

Івасюк, Юрій.
Соціальна відповідальність як фактор стабілізації шлюбно-сімейних відносин / Юрій Івасюк // Соціальна психологія. - 2009. - № 1.2011-01-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3453

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для курсової роботи на тему "Керування документаційними процесами як сфера професійної діяльності". Заздалегідь дякую!

Демченко Анна Ігорівна
2011-01-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою на паперових та електронних носіях:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

65.050.9(4УКР)2 У 59
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 184 с. : іл, табл.

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.

Бездрабко В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.


2011-01-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3452

де скачати підручник лишиленко регіональна економіка

андрусевич м. в.
2011-01-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 22011-01-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3450

календарне планування 8 клас несвіт

2011-01-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-01-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3449

Доброго дня ! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на тему курсової роботи: " Аналітико-синтетична переробка документної інформації: теорія і методика ". Дуже гарно дякую !!!

Марина
2011-01-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, яку Ви отримаєте в читальній залі:

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

65.050.9(4УКР)2 У 59
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 184 с. : іл, табл.

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.

Бездрабко В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

Пропонуємо ще переглянути електронні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-01-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3448

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, відшукати матеріал (підручники, статті) по стигмі та стигматизації(навішування ярликів).Дякую.

Чутора М.В.
2011-01-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

посилання 1
Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54&lang=ru
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14

< />    < />... 103 | 104 | 105 | 106 | 107| 108 | 109 | 110 | 111 | ... >>     >>>