Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6461

Доброго дня, мені потрібна інформація про відомих науковців Закарпаття. Гарно дякую.

Богдана
2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Висіцька, Таміла Федорівна. Із плеяди науковців Закарпаття : біобібліографічний довідник / Т. Ф. Висіцька. – Ужгород : Ліра, 2005. – 616 с. : іл.
Гаврош, Олександр Дюлович. Закарпатське століття: ХХ інтерв`ю / О. Д. Гаврош ; худож. оформ. М. Дем'ян. – Ужгород : Мистецька лінія, 2006. – 330 с. : фото.
Головей, Михайло Іванович. Дорогою життя : історико-біографічний нарис : [науковці-хіміки] / М. І. Головей ; худож. оформ. Б. В. Васильєв-Сазанов. – Перечин : Вид-во "ТУРпрес", 2003. – 160 с.
Доцент Юрій Сак : біобібліограф. покажч. / Ужгород. нац. ун-т ; уклад. О. Д. Закривидорога [та ін. ]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112 с. : фото.
Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття / Закарпат. обл. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка, Карпат. ун-т ім. А. Волошина ; редкол.: В. В. Бедь [та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 400 с.
Іван Мигович – політик, науковець, педагог : біобібліограф. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; упоряд. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2012. – 112 с.
Качкан, Володимир Атаназійович. Іван Хланта : біобібліограф. покажч. / В. А. Качкан ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. – Ужгород : Патент, 2008. – 458 с. : портр.
Лідія Повх (Ходанич) – письменник, педагог, науковець : біобібліограф. покажч. / Упр. освіти Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; уклад. К. Ю. Турок. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2011. – 64 с. : іл.
Наукова еліта Закарпаття : доктори наук, професори Ужгородського національного університету / редкол. : М. М. Вегеш [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 160 с. : фото.
Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. видатного укр. письм. і вчен., Ужгород, 15-16 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; упоряд. І. Ліхтей ; редкол.: Л. Бабота ; Барчан В. В. [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2010. – 456 с.
Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симп. / пер. з англ. О. Сидорчук. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 84 с.
Омелян Довганич : біобібліограф. покажч. / упоряд. І. В. Хланта. – 2-е вид., доп. – Ужгород : "Ґражда", 2005. – 168 с. : фото.
Освіта Закарпаття : монографія / В. В. Химинець, П. П. Стрічик [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2009. – 464 с. : іл.
Педагоги-науковці. – Ч. 2 / упоряд. В. В. Туряниця ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 2000. – 144 с.
Професор Лизанець Петро Миколайович : (до 70-річчя від дня народж.) : бібліограф. покажч. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород : ІВА, 2001. – 240 с. : портр.
Федір Потушняк : до 100-річчя від дня народження : бібліограф. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; передм. Д. М. Федака. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 100 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Хланта, Іван Васильович. Петро Лінтур : біобібліограф. покажч. / І. В. Хланта, І. М. Сенько ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; Закарпат. держ. облас. універс. наук. б-ка, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 1999. – 82 с.
Шманько, П. І. Хіміки Закарпаття / П. І. Шманько, В. Г. Лендєл, І. І. Шманько. – Ужгород : Патент, 2003. – 210 с.2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6459

Підберіть джерела для теми Значення способу вчинення злочину для диференціації кримінальної відповідальності

Микола
2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – К.: Видавець Паливода А.В., 2009. – 300 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України; За ред. О.М. Омельчук. – К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. – 300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. -144 c. – (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К.: КНТ, 2007. – 304 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов.. – К.: Дакор, 2008.-1428 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія / А. В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2002. -144 с.

Близнюк І. Способи вчинення злочинів з використанням комп"ютерних систем та мереж / І. Близнюк, В. Шорошев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - №6. - С. 118-132.

Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація : общественно-политическая литература / К. Рубан // Право України . - 2006. - №2. - С. 73-75.

Матвійчук, Валерій. Способи вчинення злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища : Проблеми теорії та практики / В. Матвійчук // Вісник прокуратури. - 2006. - №8. - С. 46-52.

Шульга, Вікторія. Типові способи вчинення злочинів, пов'язаних із сутенерством або втягненням до зайняття проституцією / В. Шульга // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 7. - С. 157-160

Логінова , Вікторія Вікторівна. Поняття та елементи способу заподіяння тілесних ушкоджень / В. В. Логінова // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 478-483

Кульчій, Інна Миколаївна. Щодо проблеми кваліфікації гіпнозу як способу вчинення злочину / І. М. Кульчій // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 303-307

Запорощенко Н. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України / Н. Запорощенко // Право України. - 2011. - № 1.- С.281-286

Філашкін, Вадим. Транснаціональні способи вчинення торгівлі людьми / В. Філашкін // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр АПН України. - К., 2011. - № 10. - С. 100-103

Цимбал , Петро Васильович. Способи вчинення комп’ютерних злочинів як елемент криміналістичної характеристики / П. В. Цимбал , Р. Б. Шишка, Н. С. Козак // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 500-505.

Мудряк Т. О. Криміналістична характеристика способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами / Т. О. Мудряк // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 539-544.

2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6458

Допоможіть з літературою до теми Загальнонебезпечний спосіб вчинення злочину

2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – К.: Видавець Паливода А.В., 2009. – 300 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України; За ред. О.М. Омельчук. – К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. – 300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. - 144 c. – (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К.: КНТ, 2007. – 304 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов. – К.: Дакор, 2008.- 1428 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія / А. В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2002. - 144 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації / А. Стрижевська // Вісник прокуратури. – 2007. – №1. – C. 46-52.

Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація / К. Рубан // Право України . – 2006. – №2. – С. 73-75.

Шеховцова , Лілія Ігорівна. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких суміжних складів злочинів / Л.І. Шеховцова // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 500-506

Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів: господарсько-правовий аспект / П. Пригуза // Вісник прокуратури. – 2007. – №8. – С. 99-108. – Продовження. Початок див. Вісник прокуратури. – 2007. – №1

Доляновська, Інна. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 86-89

Кісілюк Е. Юридична природа кваліфікуючих ознак складу злочину / Е. Кісілюк // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 112-116

Буртовой М.О. Кваліфікація злочинів, предметом або засобом яких є офіційний документ / М. О. Буртовой // Адвокат. – 2009. – № 7. – С. 35-37

Мороз, Олександр Анатолійович. Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності, вчинених працівниками податкової міліції України / О. А. Мороз // Наше право. – 2010. – № 2. ч. 2. – С. 72-77

Калмиков Д. Експлуатація дітей, вчинена службовою особою: питання кваліфікації / Д. Калмиков // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 90-95

Погорецький, Микола. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89-96.

Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів : теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.

Давидович І. І. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2013. – № 2. – С. 15-17.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 154-160.
2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6457

Добрий день. Допоможіть з підбором літератури до теми: "Особлива жорстокість як спосіб вчинення злочину"

Студент
2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Добрий день!
До Вашої уваги наступні видання:

67.9(4УКР)62 Ш 49
Шеремет, Антон Петрович. Профілактика злочинів засобами і методами криміналістики / А. П. Шеремет ; відп. за вип. М. Й. Ковач ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : [б. и.], 2000. – 72 с.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко, Андрій Володимирович. Мотив і мотивація злочину : монографія / А.В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : Атіка, 2002. – 144 с. + Додатки. – Бібліогр.: С. 124-135.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський, Микола Йосипович. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. – 2-е вид. – К. : Атіка, 2002. – 640 с.

67.9(4УКР)6 Ш 49
Шеремет, Антон Петрович. Проблеми захисту особи від тяжких злочинів : [монографія] / А. П. Шеремет ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у аправах преси та інформації, 2004. – 192 с. : табл. – Бібліогр. : С. 174-187.

67.6 В18
Варцаба, Василь Миколайович. Розслідування злочинів організованих злочинних груп : проблеми тактики та психології : наук. – практичний посіб. / В.М. Варцаба; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, ЗакДУ. – Ужгород : Карпати, 2004. – 248 с. – Бібліогр. : С. 218- 245.

67.9(4УКР)308 К 89
Кузнецов, Віталій Володимирович. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. Є. М. Моісеєв ; за заг. ред. О. М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К. : КНТ, 2007. – 304 с. – Бібліогр. в кінці тем.

67.9(4УКР)6 Ш49
Шеремет, Антон Петрович. Кваліфікація насильницьких злочинів : навч. посіб. / А.П.Шеремет ; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 176 с. : портр. – Бібліогр. : С. 164-172.

67.9(4УКР)6 Ш 49
Шеремет, Антон Петрович. Розслідування і попередження вбивств : навч. посіб. / А. П. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : [б. и.], 2005. – 216 с. – Бібліогр. : С. 211-212. – (в опр.)

67.9(4УКР)6 Ш 49
Шеремет, Антон Петрович. Проблеми захисту особи від тяжких злочинів : [монографія] : [наук.-практ. аналіз] / А. П. Шеремет ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 206 с. : табл. – Бібліогр. : С. 191-201. – (в опр.)Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6456

Добрий вечiр менi потрiбна лiтература про Почаiв i Киiвську лавру...

Тамара
2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

Бардік М. Художники Києво-Печерської лаври середини ХІХ століття в оновленні живопису Софії / М. Бардік // Пам'ятки України: історія та культура. - 2013. - № 3. - C. 16-23.

Гонта А. Преподобний Антоній - засновник Києво-Печерської лаври / А. Гонта // Українська культура. - 2007. - № 6. - C. 34-35.

Гордеева М. Гипертексовая мультимедийная система "Издания Свято-Успенской Почаевской лавры в собрании Библиотеки Российской академии наук" / М. Гордеева, А. Романова // Слов’янські обрії: зб. наук. праць. Матеріали круглого столу "Інтегрований електронний славістичний фонд бібліотек світу ". - К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 7. - C. 68-75.

Дудар В. Вплив духовенства Почаївського монастиря на культурно-освітнє життя Волині / В. Дудар // Рідна школа. - 2010. - № 12. - C. 45-48.

Ісіченко,архієп. "Василіанське бароко" / Ігор Ісіченко // Слово і час. - 2011. - № 1. - C. 3-21.

Нікітенко М. Небесний Єрусалим та "Лествиця Небесна" в ієротопії Великої Печерської церкви / М. Нікітенко // Київська старовина. - 2012. - № 3. - C. 9-21.

Нікітенко М. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви / М. Нікітенко // Київська старовина. - 2011. - № 5. - C. 12-24.

Почаївська лавра й монастирі Волині // В. В. Вечерський. - К.: Наш час. - 2008. - C. 299-325.

Стріха М. Київська Лавра: між ченцями, чиновниками й інвесторами / М. Стріха // Українська культура. - 2007. - № 11. - C. 5-7.

Стріха М. Софія й Лавра: життя чи загибель? / М. Стріха // Українська культура. - 2007. - № 2. - C. 3-4.

Якель Р. Почаївська лавра - громовідвід проти невдалих реформ? / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2013. - 2-8 лют. - C. 3.2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6455

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання курсової з менеджменту на тему "Товариство з обмеженою відповідальністю по виготовленню холодильного обладнання"

Ліберман Тетяна Олегівна
2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела:

65.29 З-14
Загородній А. Г. Акції. Акціонерні товариства : термінолог. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К.: Кондор, 2007. - 84 c.

65.9(4УКР)29 М 21
Мальська М. П. Корпоративне управління : підручник/ М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К.: Знання, 2012. - 352 c.

65.29 М 21
Мальська М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. -К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 290 c.

Воловик О. Межі відповідальності акціонерів: проблеми і перспективи правового регулювання / О. Воловик // Юридична Україна. - 2010. - № 1. - C. 97-101.

Єфімов О. Товариство з обмеженою відповідальністю як об’єкт корпоративних прав у новому законодавстві / О. Єфімов // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства. - 2004. - Вип.3. - C. 130-134.

Кравчук В. Здійснення переважного права на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю / В. Кравчук // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 4. - C. 83-88.

Краєвський І. В. Правові наслідки невиконання обов’язку щодо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю / І. В. Краєвський // Держава і право. -2013. - Вип. 59. - C. 277-282. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рогачов О. Товариство з обмеженою відповідальністю: система корпоративного управління / О. Рогачов // Збірник систематизованого законодавства. - 2011. - Вип. 3. - C. 146-150.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6453

Допоможіть знайти щось про Василя Кухту і його збірки Дрібка солі, Гуцульські душі: поезії, есе.

2014-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Кухта, Василь Васильович. Василь Кухта про сучасний літературний процес : [інтерв`ю з письм. / вела І. Надворна] / В. В. Кухта // Ужгород. – 2010. – 13 берез. – С. 12.
Кухта, Василь Васильович. Книжник... із бабиної комори : закарпатець В. Кухта здобув премію ім. П. Тичини : [розмову про життя та діяльн. письм. / вела Л. Романюк] / В. В. Кухта // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 25-31 берез. – С. 22.
***
Василь Кухта : поет, прозаїк, публіцист // Сучасні письменники України : бібліограф. довід. – Біла Церква : Культура, 2012. – С. 244. : портр.
Сенько, Іван. Родом з Гуцульщини: До 50-річчя з дня народження Василя Кухти : [поета] / І. Сенько // Календар "Просвіти" на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2006. – С. 75-77. : портр.
Ференц, Надія. Гуцульський дивосвіт : [аналіз творчості поета В. Кухти] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – 2006. – С. 380-400.
***
Гуцульська душа : [про письм. В. Кухту] // Закарпат. правда. – 1995. – 24 січ.
Угляренко, П. Камінь сивий плаче на межі… : [про кн. В. Кухти “Гуцульські душі”] / П. Угляренко // Закарпат. правда. – 1995. – 11 листоп.
Дочинець, М. Василь Кухта – лауреат премії імені Бориса Нечерди / М. Дочинець // Новини Закарпаття. – 2005. – 23 лип. – С. 4.
Сенько, І. Така вона, Гуцульщина! : [збірка поезій і есе В. Кухти “Гуцульські душі”] / І. Сенько // Новини Закарпаття. – 1995. – 21 лют.


< />    < />... 104 | 105 | 106 | 107 | 108| 109 | 110 | 111 | 112 | ... >>     >>>