Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3477

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі " Нормативно-правове регулювання формування місцевих бюджетів". Дякую!

Олена
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Алєксєєв, Ігор Валентинович. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько, 2007. - 376 с.

Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник, 2008. - 672 с.

Рева Т.М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова, 2007. - 208 с.

Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : Навч. посіб. / Г. Г.Старостенко, 2006. - 224 с.

Сунцова, Олеся Олександрівна. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. О. Сунцова, 2009. - 488 с.

Ковальчук А. Законодавче забезпечення фінансових запозичень у місцеві бюджети [Текст] / А. Ковальчук // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - №2(45). - С. 106-113.

Зайчикова В. В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання [Текст] / В. В. Зайчикова // Фінанси України. - 2007 . - № 6 .- С. 69 - 81

Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування [Текст] / З. Перощук // Право України. - 2007. - № 12.- С.74-77

Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 202 - 207

Кобилецька О.Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів / О. Ф. Кобилецька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 222- 225

Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади [Текст] / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. - 2008. - № 6. - С. 37-47

Коваленко, Анатолій Анатолійович. Контрольні повноваження органів Державного казначейства України щодо місцевих фінансів : сутність та проблеми правового закріплення [Текст] / А. А. Коваленко // Наше право. - 2009. - № 1 ч. 2. - С. 81-86

Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи [Текст] / О. Духовна // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 199-202

Дем'яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України [Текст] / Т. Дем'яненко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 179-182

Воротіна, Наталя Вікторівна. Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи [Текст] / Н. В. Воротіна // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 117-121

2011-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3476

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Основні форми досудового процесу". Дякую!

Олена
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Гончаров, Іван Данилович. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство [Текст] : Навч. посіб. / І.Д. Гончаров, 2005. - 248 с.

Гриненко С.О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України [Текст] : монографія / С. О. Гриненко, 2008. - 224 с.

Строган, Анна Юріївна. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві [Текст] : монографія / А. Ю. Строган, 2009. - 456 с.

Заросинький О. Вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві [Текст] / О. Заросинький // Право України. - 2005. - №8. - С. 67-71.

Клепа, Євген. Поняття та сутність тактики досудового слідства [Текст] / Є. Клепа // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3. - С. 126-129.

Гоманюк, Олексій. Оцінка висновку експерта на досудовому слідстві [Текст] / О. Гоманюк // Вісник прокуратури. - 2006. - №5. - С. 66-72.

Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування [Текст] / Г. Денісова // Юридична Україна. - 2008. - № 3. - С. 102-107.

Симчук, Анатолій Степанович. Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи досудової реформи 1864 року [Текст] / А. С. Симчук // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 441-447.

Пашинін О. Порушення державного обвинувачення у системі досудового провадження [Текст] / О. Пашинін // Вісник прокуратури. - 2008. - № 9. - С. 52-59.

Пукач, Ірина Богданівна. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб [Текст] / І. Б. Пукач // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 555-558.

Волошина В. Розмежування специфічних принципів розслідування та загальних умов стадії досудового розслідування [Текст] / В. Волошина // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 9. - С. 179-182.

Андрусяк, Володимир. Мета та завдання досудового слідства [Текст] / В. Андрусяк // Вісник прокуратури. - 2010. - № 1. - С. 77-80.

Горпенюк, Анатолій. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні [Текст] / А. Горпенюк // Вісник прокуратури. - 2010. - № 2. - С. 64-68.

Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності та стадії досудового слідства: конституційний аспект [Текст] / М. Маркуш // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 4. - С. 60-70

Мамка Г. Особливості діяльності начальника слідчого відділу як суб'єкта доказування на досудовому слідстві [Текст] / Г. Мамка // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 3. - С. 149-152.

Фаринник, Василь. Досудове слідство в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / В. Фаринник, Л. Удалова, Д. Письменний // Юридичний вісник України. - 2010. - № 45. - С. 7.

Юдін, Ігор. Досудове слідство: чи можна скоротити його терміни? [Текст] / Ігор Юдін // Віче. - 2010. - № 19. - С. 34-35.

Паризький І. Компромісні процедури вирішення конфліктів у досудовому провадженні [] / І. Паризький // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 9. - С. 175-177.

2011-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3475

Доброго дня! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Зміст монопольної влади на ринках факторів виробництва". Щиро дякую!

Гавриленко Тетяна Іванівна
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3474

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, віднайти інтернет-відповідь на запитання: "Баланс попиту і пропозиції зерна у 2010році і раніше", "Динаміка цін на зерно в Україні протягом 2010, 2009 року"

А.Дзвін
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 172011-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3473

Допоможіть знайти матеріал за темою "Наукові дискусії стосовно сфери керування документаційними процесами та їх вплив на на понятійний апарат навчальної дисципліни".

Петровська Олександра Віталіївна
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
2011-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3472

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Проблеми розвитку державних цінних паперів та напрями їх вирішення"! Дякую!

Макалюк Ірина Віталіївна
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Загородній, Анатолій Григорович. Цінні папери. Фондовий ринок [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, 1999. - 168 с

Павлов, Володимир Іванович. Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк, 2009. - 400 с.

Старинський , Микола Володимирович. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні [Текст] : навч. посіб. / М.В. Старинський ; М.В.Старинський, Ж.В.Завальна, 2007. - 416 с.

Цінні папери та фондовий ринок в Україні [Текст] : нормат.-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський, 2008. - 392 с.

Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації [Текст] / О.В. Шаповалов // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 82-87.

Бурмака М. Розвиток фондового ринку і політика державного дирижизму в Україні / М. Бурмака // Ринок цінних паперів України. -2006. -№1-2. - C. 3-10.

Чемодуров О. Диверсифікаційний потенціал українських цінних паперів/ О. Чемодуров // Ринок цінних паперів України. -2008. -№ 5-6. - C. 61 - 66.

Тимошенко О. Вплив державного регулювання на становлення і розвиток ринку облігацій місцевих позик України/ О. Тимошенко // Ринок цінних паперів України. -2008. -№ 11-12. - C. 25 - 30.

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік // Ринок цінних паперів України. -2009. -№ 7-8. - C. 1 - 119.

Рак Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України [Текст] / Р. В. Рак // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.72-80.

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік // Ринок цінних паперів України. -2010. -№ 8. - C. 3 - 83.

Білоус І.В. Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України/ І. В. Білоус // Фінанси України. -2010. -№ 9. - С.100-106.

Найман, Ерік. Облігації: державні, муніципальні, корпоративні [Текст] / Е. Найман, Д. Жипецький // Збірник систематизованого законодавства. - 2010. - Вип. 10. - С. 136 - 141.

2011-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3471

доброго дня,допоможіть знайти матеріал для написання роботи по темі:державний внутрішній борг та проблеми його обслуговування!дякую

Шавурська Вікторія
2011-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 104 | 105 | 106 | 107 | 108| 109 | 110 | 111 | 112 | ... >>     >>>