Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6452

Допоможіть знайти літературу, бажано наукові статті, на тему: "Державні банки України і державні комерцйні банки України" Дякую.

Краснова Ксенія Іванівна
2014-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо ознайомитись з наступною літературою:

Ковальчук Т. Г. Роль комерційних банків у діяльності фондового ринку/ Т. Г. Ковальчук, А. В. Лабунець // Вісник. -2011. -№ 2. - C. 26-29.

Ногина С. Н. Управління активними операціями комерційного банку/ С. Н. Ногина, Ю. А. Профатило // Вісник. -2011. -№ 2. - C. 73-76.

Кирилова Л. І. Управління ризиками комерційного банку/ Л. І. Кирилова, К. О. Драган // Вісник. -2011. -№ 3. - C. 42-46.

Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку / В. В. Коваль // Економіка та держава. - 2011. - № 6. - С. 78-80.

Микова, Марина. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України / Марина Микова // Банківська справа. - 2011. - № 3. - С. 80-86.

Коваленко В.В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль, Ж. І. Торянік // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 276-286.

Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів / П. В. Приймак // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 299-304.

Мошенець О. Інноваційні продукти і технології на ринку банківських послуг / О. Мошенець // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 12. - С. 7-8.

Лавров Р.В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку / Р. В. Лавров // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 221-229.

Бабенко О. Сучасні банківські технології: нові загрози та захист / О. Бабенко // Фінансовий ринок України. - 2012. - № 1. - С. 5.

Коломієць, Віталій. Українські банки: історія, аналітика, висновки / В. Коломієць // Персонал. - 2012. - № 2. - С. 18-30

Данилюк, Євген. Визначення ефективності банківської діяльності / Є. Данилюк // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 5-6. - С. 53-57.

Поночевна, Наталя. Участь банків у платіжних системах та системах електронних грошей : особливості законодавчого регулювання / Н. Поночевна // Юридична газета. - 2012. - № 43-44. - С. 39-40.

Краснощок, Олег. Стратегічний розвиток державних банків України / Олег Краснощок // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 114-117.

Денисов І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів та роль комерційних банків/ Ігор Денисов // Банківська справа. -2013. -№ 2. - C. 82-89.

Шумікін С. С. Депозитна політика комерційного банку в Україні/ С. С. Шумікін, В. В. Федоровська // Вісник Київського інститу бізнесу та технологій. -2013. -№ 3. - C. 85-89.

Благун I. I. Когнітивна модель розвитку банківської системи України / I. I. Благун // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 209-217.

Аманжолова Б. Система внутреннего контроля в управлении операционными рисками коммерческого банка: теоретические и методологические основы/ Б. Аманжолова, М. Умбетова // Актуальні проблеми економіки. -2013. -№ 7. - C. 231-239.

Василишен Ю. Аналіз сучасного стану кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України/ Ю. Василишен // Ринок цінних паперів України. -2013. -№ 9-10. - C. 77-80.

Кропельницька С.Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку/ Світлана Кропельницька, Роман Щур // Банківська справа. -2013. -№ 11-12. - C. 16-28.

Ленін, Дмитро. Розвиток мережі відділень банку як чинник впливу на його економічний потенціал / Дмитро Ленін // Банківська справа. - 2013. - № 11-12. - С. 96-111.2014-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6451

Доброго дня, мені потрібна література на тему "Способи вилучення та фіксації слідів у трасології"

Ангеліна
2014-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

67.6 Б61
Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2007. - 512 c.

67.9(4УКР)6 К 82
Криміналістика : підручник / В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель [та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітько; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

67.9(4УКР)6 К 82
Криміналістика : навч. посіб. для підготов. до іспитів/ упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. -К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 200 c.

67.9(4УКР)6 К 89
Кузьмічов В. С. Криміналістика : навч. посіб./ В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко ; за заг. ред. В. Г. Гончаренко; Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 368 с.

67.9(4УКР)308 Р 82
Руководство по расследованию преступлений : Уголовная процедура. Криминалистическая техника. Тактика производства следственных действий. Экспертиза: Науч.-практич. пособие/ А.В.Гриненко,Т.В.Каткова,Г.К.Кожевников и др. - Х.: Консум, 2001. - 608 с.

67.9(4УКР)6 С 16
Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник/ М.В. Салтевський; М- во внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. - К.: Кондор, 2005. - 592 с.

67.9(4УКР)6 У-89
Ухаль А. М. Експертно-криміналістична служба: структура та діяльність : навч. посіб. з метод. рек./ А. М. Ухаль, А. П. Шеремет; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. - Ужгород: Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2000. - 180 c.

67.9(4УКР)6 Ш 48
Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) : 1500 термінів/ В.Ю. Шепітько; Академія правових наук України. -Х.: Право, 2001. - 560 с.2014-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6449

Добрий вечір! Мені потрібна література Мирослава Дочинця,а також про нього і його портрет!!Можна і статті з періодичних видань!
Дякую!

Ірина
2014-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі деякі видання М. Дочинця та літературу про нього:

Дочинець, Мирослав Іванович. Булава і серце : великі романи великих людей / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2010. – 144 с. : іл.
Дочинець, Мирослав Іванович. Вічник : сповідь на перевалі духу / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 280 с.
Дочинець, Мирослав Іванович. Горянин. Води Господніх русел : роман / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 312 с. : іл.
Дочинець, Мирослав Іванович. Дорога в небо – до людей : історії чоловіків, які витримали / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 276 с. – (Яблуко Слова ; т. 6).
Дочинець, Мирослав. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, В. Пагиря. – Мукачево : Карпатська вежа, 2006. – 312 с.
Дочинець, Мирослав Іванович. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії : роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2012. – 332 с.
Дочинець, Мирослав Іванович. Лис у винограднику : роман / М. І. Дочинець. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 292 с.
Дочинець, Мирослав Іванович. Місячна роса : афоризми, окришини життя, мініатюри / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2012. – 176 с. – (Яблуко слова ; кн. 8).
Дочинець, Мирослав Іванович. Многії літа. Благії літа : заповіді 104-річного Андрія Ворона – як жити довго в щасті і радості / М. І. Дочинець. – Вид. 7-е, найповніша версія. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 124 с. : іл.

***
Дочинець, Мирослав. "Крім моїх, в Україні підробляють книги ще трьох авторів" : цьогоріч. лауреат Шевченків. премії М. Дочинець – про свободу творчості і... Майдану : [розмова з письм. / вела Л. Якимчук] / М. Дочинець // День. – 2014. – 7-8 берез. – С. 23.
Дочинець, Мирослав Іванович. Мирослав Дочинець: "Книжка зчитує твоє серце" : найвищу літ. нагороду вп’яте отримає закарпатець : [розмова з лауреатом Шевченків. премії 2014 р. / вів В. Бедзір] / М. І. Дочинець // Закарпатська правда. – 2014. – 22-28 лют. – С. 12.
Дочинець, Мирослав. Мирослав Дочинець : "У творчості мене цікавить не правда історії, а правда серця" : [розмова з письм. / вів С. Козак] / М. Дочинець // Літературна Україна. – 2013. – 5 груд. – С. 10-11. : фото письм.
За чесне, правдиве, довірливе слово : [М. Дочинець нагородж. літ. премією "Ярославів Вал" за роман "Криничар"] // Слово Просвіти. – 2013. – 13-19 черв. – С. 1.
Каралкіна, Наталія. Штудії Світована : історія А. Ворона-Вічника завершена у трет. кн. від. закарпатця : [кн. М. Дочинця "Світован. Штудії під небесним шатром"] / Н. Каралкіна // РІО. – 2014. – 18 січ. – С. 9.
Олійник, Мирослава. Живою мовою свого краю : [про творчість закарпат. письм. М. Дочинця] / М. Олійник // Слово Просвіти. – 2013. – 31 жовт. - 6 листоп. – С. 11.

За повною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства!2014-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6448

Доброго дня!
Мені потрібна повністю вся інформація про П.Скунця, всі його публікації,критика і тому подібне.
Дякую!

2014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Подаємо Вам перелік найповніших видань про життя і діяльність П. М. Скунця, де знайдете найбільш повну інформацію, якою цікавитесь. Також подаємо перелік лише окремих його творів, так як він є упорядником, автором передмов, редактором багатьох видань та автором численних статей в періодиці та збірниках:

Іванишин, Петро. Петро Скунць. Силует митця на тлі епохи / П. Іванишин. – Дрогобич-Львів : Відродження, 1999. – 216 с.
Іванишин, Петро. Поезія Петра Скунця : художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя / П. Іванишин. – Дрогобич-Львів : Відродження, 2003. – 296 с.
Ігнатович, Олександра Степанівна. Петро Скунць : бібліограф. покажч. / О. С. Ігнатович ; Ужгород. держ. ун-т, Наукова б-ка Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород : Патент, 1997. – 164 с. : портр., іл.
Ігнатович, Олександра Степанівна. Петро Скунць : літ.-критич. нарис / О. Г. Ігнатович ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2000. – 140 с. : портр.
Петро Скунць – поет, публіцист, громадський діяч : до 70-річчя від дня народження : бібліограф. покажч. / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 112 с. : кол. іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Салига, Тарас Юрійович. Всесвіт, гори і він. Петро Скунць / Т. Ю. Салига. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 121 с. : портр.

***
Скунць, Петро. Верховинська пісня : лірика / П. Скунць. – К. : Молодь, 1962. – 80 с.
Скунць, Петро Миколайович. Колись я був на світі Травнем / П. М. Скунць. – Ужгород : Два кольори, 2000. – 16 с.
Скунць, Петро Миколайович. Моя азбука : дит. поезія та переклади Петра Скунця / П. М. Скунць ; упоряд., підготов. текстів Н. Скунць, післямова Х. В. Керита. – Ужгород : Ліра, 2012. – 200 с.
Скунць, Петро Миколайович. На границі епох : поема / П. М. Скунць. – Ужгород : Карпати, 1968. – 86 с.
Скунц, Петро. Над моей непогодой : стихи / П. Скунц. – М. : Советсикй писатель, 1989. – 112 с.
Скунць, Петро Миколайович. Нічні портрети : поезії / П. М. Скунць ; худож. оформ. М. Еней. – Ужгород : Карпати, 2003. – 152 с. : іл.
Скунць, Петро. Один / П. Скунць. – Ужгород : Два кольори, 2000. – 536 с.
Скунць, Петро. Погляд / П. Скунць ; ред. Ф. Д. Кривін ; худож. В. Ю. Скакандій. – Ужгород : Карпати, 1967. – 28 с.
Скунць, П. Полюси землі / П. Скунць. – Ужгород : Карпати, 1964. – 72 с.
Скунць, Петро. Розрив-трава : вірші, поеми, балади, переклади, мініатюри / П. Скунць. – Ужгород : Карпати, 1979. – 312 с.
Скунць, Петро. Сейсмічна зона : поезії / П. Скунць. – К. : Дніпро, 1983. – 128 с.
Скунць, Петро. Сонце в росі : поезії / П. Скунць. – Ужгород : Закарпат. облас. книжк.-газет. Вид-во, 1961. – 44 с.
Скунць, Петро Миколайович. Спитай себе : поезії / П. М. Скунць ; ред. І. М. Ребрик ; худож. Н. Пономаренко. – Ужгород : Карпати, 1992. – 206 с.
Скунць, Петро Миколайович. Твори. – Кн. 1 / П. М. Скунць ; упоряд. Н. Скунць ; передм. Т. Ю. Салига. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 272 с.
Скунць, Петро Миколайович. Твори. – Кн. 2 / П. М. Скунць ; упоряд. Н. Скунць. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 248 с. : іл., портр.
Скунць, Петро Миколайович. Твори. – Кн. 3 / П. М. Скунць ; упоряд. , підготов. текстів Н. Скунць. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 272 с. : іл.
Скунць, Петро Миколайович. Твори. Відпустка від життя / П. М. Скунць ; упоряд. Н. Скунць ; передм. С. Д. Федака. – Ужгород : Ліра, 2011. – 216 с.

Звертайтесь у відділ краєзнавства!2014-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6447

Які у вас є джерела по історії Нового Вавилону?

Пузяк А.В.
2014-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

До Вашої уваги наступні джерела:

63.3(0)4 Б 20
Балух, Василь Олексійович. Історія середніх віків : у 2 т. : навч. посіб. / Василь Олексійович Балух, Віктор Петрович Коцур. -Чернівці : Наші книги. -2009.
Т. 1 : Раннє Середньовіччя. - 2009. - 496 c.

63.3(0)4 Б 20
Балух, Василь Олексійович. Історія середніх віків : у 2 т. : навч. посіб. / Василь Олексійович Балух, Віктор Петрович Коцур. -Чернівці : Наші книги. - 2009
Т. 2 : Високе і пізнє Середньовіччя. - 2010. - 616 c.

92 К21
Кардіні,Ф. Середньовіччя / Ф. Кардіні. - Х.: Ранок, 2004. - 8 c. :a-кол.іл. - (Дзеркало цивілізацій).

63.3(0)3 К48
Кленгель-Брандт, Э. Вавилонская башня : Легенда и история / Э. Кленгель-Брандт. – М. : Наука, 1991. – 156 с.

63.3(0)3 К82
Крижанівський, О. П. Історія стародавнього Сходу : курс лекцій / О. П. Крижанівський. – К. : Либідь, 1996. – 480 с.

63.3(0)4 Л65
Ліхтей, І. М. Історія середніх віків : підруч. для 7-го кл./ І. М. Ліхтей. - К.: Грамота, 2007.-296 c.

63.3(0)4 Р82
Рубель, В. А. Історія середньовічного сходу : курс лекцій / В. А. Рубель. - К. : Либідь, 1997. – 464 с.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52014-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6445

Юрій Шип Прогулянка по звіринцю

2014-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! У відділі краєзнавства є потрібна Вам книга:

Шип, Юрій Васильович. Прогулянка по звіринцю : байки / Ю. В. Шип. - Ужгород : Вид-во газ. "Новини Закарпаття" : Патент, 1994. - 164 с.

Звертайтесь!2014-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6444

Де знайти ???"Аналіз структури асортименту та оцінка якості тканних матеріалів на ринку України???Дякую

Заика .А.А
2014-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10


< />    < />... 105 | 106 | 107 | 108 | 109| 110 | 111 | 112 | 113 | ... >>     >>>