Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2017-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7580

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Джерело, в якому надрукова стаття Ф. Зубанича Дві столиці і одна любов Р. Чілачави, є тільки рік (2004).

Тертичка Н. І.
2017-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги джерело, де надрукована потрібна Вам стаття:

Зубанич, Ф. Дві столиці і одна любов Р.Чілачави / Ф. Зубанич // Киев. вестн. - 2004. - 7 февр.2017-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7579

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:
для написання дипломної роботи за темою : " Застосування міжнародного гуманітарного права у контексті агресії Російської федерації на Сході України.

районна бібліотека для дорослих
2017-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

67.5 Ж 35
Жаровська, І. М. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / І. М. Жаровська; М-во освіти і науки України. - К.: Атіка, 2010. - 280 c.

63.3(4УКР)64 М 26
Марко, С. Хроніка гібридної війни / С. Марко. - К.: Альтерпрес, 2016. - 236 c. : a-іл. - (Гібридна війна в Україні. ХХІ сторіччя).

67.5 Ц 98
Цюрупа, М. В. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / М. В. Цюрупа, В. І. Дяченко; Нац. акад. оборони України. - К.: Кондор, 2008. - 368 c.

Бабін, Борис. Універсальна юрисдикція у кримінальному праві в умовах гібридної війни : російська пропаганда та міжнародні стандарти / Борис Бабін, Едуард Плешко // Вісник прокуратури. - К., 2015. - № 7. - С. 5-21.

Бабін, Борис. Універсальна юрисдикція у кримінальному праві в умовах гібридної війни : російська пропаганда та міжнародні стандарти : ч. 2 / Борис Бабін, Едуард Плешко // Вісник прокуратури / Генеральна прокуратура України та ін. - К., 2015. - № 8. - С. 9-27.

"Гібридна" війна Росії - виклик і загроза для Європи // Національна безпека і оборона. - 2016. -№ 9-10. - C. 2-16.

Дяченко, Валерій. Актуальні питання застосування норм міжнародного гуманітарного права в діяльності військової прокуратури / Валерій Дяченко // Вісник прокуратури / Генеральна прокуратура України та ін. - К., 2017. - № 8. - С. 73-78.

Литвиненко, О. Тотальна війна по-путінські: "гібридна війна РФ проти України" / О. Литвиненко // Національна безпека і оборона. - 2016. - № 9-10. - C. 60-63.

Майснер, А. В. Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу / А. В. Майснер // Держава і право. - 2017. - Вип. 75. - С. 396-405.

Полумієнко, С. К. Гібридна війна, її окремі передумови, стратегії та наслідки / Сергій Костянтинович Полумієнко // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 8. - C. 72-82. -Бібліогр. в кінці ст.

Світова гібридна війна: український фронт / підгот. О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 2. - C. 3-8.

Сенченко, О. Новий виклик людству - гібридна війна / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 5. - C. 41-45.

Сорока, Ганна. Міжнародне гуманітрне право у ХХІ столітті / Ганна Сорока // Віче. - 2013. - № 18. - С. 24-25.

Стасюк, С. Зародження та розвиток української військово-гуманітарної традиції ведення збройної боротьби / Сергій Стасюк // Віче. - 2010. - № 22. - C. 29-32.

Стасюк, Сергій. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами / Сергій Стасюк // Віче. - 2010. - № 24. - С. 20-22.
2017-10-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7578

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Чи є у Вашому фонді книги: Заремба С. Нариси з історії українського пам`яткознавства, або Українське пам`яткознавство цього ж автора.
Самостійно перевірити не можу, бо не працює електронний каталог.

Гичка Галина Михайлівна
2017-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, у фондах нашої бібліотеки потрібні Вам видання відсутні.2017-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7577

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література про Лесю Українку та Івана Франка (їхні твори, твори про них, монографії, збірники і так далі) яка є в вашій бібліотеці. Дякую!

Дарина
2017-10-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

83.3(4УКР)5 А21
Аврахов, Григорій Герасимович. Леся Українка: Проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979) [Текст] : монографія / Г.Г.Аврахов. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 228 с.

83.3(4УКР)5 Г 70
Горохович, Антонина. Поетика Лесі Українки і її афоризми [Текст] = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / А. Горохович ; Ін- дослідів Волині. - Вінніпег ; Канада : Волинь, 1980. - 146 с. : портр. - Резюме англ. мовою. - Бібліогр.: с. 132-139.

83.3(4УКР)5 З-41
Зборовська, Ніла. Моя Леся Українка [Текст] : есей / Н. Зборовська. - Тернопіль : Джура, 2002. - 228 с.

83.3(4УКР)5 К 24
Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка [Текст] / М. С. Кармазіна. - К. : Вид. Дім Альтернативи, 2003. - 416 с. : фото. - (Особистість і доба).

83.3(4УКР)5 К72
Костенко, Анатолій Ілліч. Леся Українка [Текст] / А.І. Костенко; Упоряд. В.П. Сичевський, Відп. за вип. О. Шевчук. - К. : "А.С.К.", 2006. - 512 с. : портр. - (Життя видатних людей).

83.3(4УКР)5 М 64
Мірошниченко, Лариса. Леся Українка. Життя і тексти [Текст] / Л. Мірошниченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Смолоскип, 2011. - 264 с. : іл.

83.3(4УКР)5 П 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка [Текст] / Т. М. Панасенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 128 с. - (Програма "Українська книга").

83.3(4УКР) Р 60
Родина Косачів і волиняни [Текст] : спогади, перекази / записи, впоряд., прим. О. Ф. Ошуркевич. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. - 64 с. : іл.

83.3(4УКР)5 С 79
Стежками "Лісової пісні" [Текст] : до 100-річчя драми-феєрії Лесі Українки : збірник / упоряд.: В. С. Гей, Н. П. Горик, Н. Гуменюк. - Луцьк : Терен, 2011. - 200 с. : іл.

84(4УКР)5 У-45
Українка, Леся. Листи: 1876-1897 [Текст] / Українка Л. ; упоряд. Прокіп (Савчук) В. ; передм. В. П. Агеєва. - К. : Комора, 2016. - 512 с. : фото. - (Persona) (Програма "Українська книга").

84(4УКР)5 У-45
Леся Українка - дітям [Текст] : [для мол. і серед. шк. віку] / упоряд., передм. Д. Іваницька. - Львів : Апріорі, 2011. - 64 с. : кол.іл. - ("Апріорі"-дітям).2017-10-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

83.3(4УКР)5 Г94
Гундорова, Тамара Іванівна. Невідомий Іван Франко [Текст] : грані Ізмарагду / Т.І. Гундорова; Гол. ред. В. Куценко. - К. : Либідь, 2006. - 360 с. : іл, портр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

К 83.3 З-18
Закарпатська Франкіана [Текст] : зб. наук. ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида [и др.] ; ідея О. Д. Гаврош ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 260 с. : іл.

К 83.3 О-91
Офіцинський, Роман Андрійович. Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини [Текст] : монографія / Р. А. Офіцинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Історичний ф-т. - Ужгород : Ґражда, 2011. - 248 с.

83.3(4УКР)5 П 12
Павличко, Дмитро Васильович. "Зів’яле листя" Івана Франка [Текст] : літературознав. дослідж. / Д. В. Павличко. - 2-е вид. - К. : Веселка, 2008. - 24 с.

83.3(4УКР)5 С 16
Салига, Тарас Юрійович. Франко - Каменяр [Текст] / Т. Ю. Салига. - Ужгород : Ґражда, 2007. - 128 с.

83.3(4УКР)5 С 73
Спогади про Івана Франка [Текст] / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюк. - Вид. 2-е, допов., переробл. . - Львів : Каменяр, 2011. - 816 с. : портр.

78.3(4УКР) Ф83
Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин [Текст] : методико-бібліогр. матеріали (до 150-річчя з дня народження І.Я. Франка [1856-1916] / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; Матеріал підготували Н.М. Панчук, В.М. Сорока, Т.Г. Балаж, Відпов. за вип. О.М. Дзуровчик. - Ужгород : [б. и.], 2006. - 28 с.

83.3(4УКР)5 Ф83
Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження [Текст] : матеріали наук.-практ. конференції 18 травня 2006 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; Уклад. Л.І. Романова. - Харків : [б. и.], 2006. - 116 с.

84(4УКР)5 Ф 83
Франко, І. Я. Захар Беркут : повість / І. Я. Франко. -Перевид,, переробл. - К.: Дніпро, 2016. - 180 c. :c-портр.

84(4УКР)5 Ф 83
Франко, І. Я. Казки : для дошк. та мол. шк. віку / І. Я. Франко ; упоряд. О. С. Яремійчук ; худ. С. Артюшенко. - К.: Веселка, 2008. - 216 c. :a-іл. - (Українській дитині).

84(4УКР)5 Ф 83
Франко, І. Я. Перехресні стежки : лірика / І. Я. Франко. -2-е вид. стер. - Х.: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 368 c.

84(4УКР)5 Ф83
Франко, І. Я. Украдене щастя / І. Я. Франко. - Х.: Фоліо, 2008. - 416 c. - (Українська класика).2017-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7576

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:твори Лисенка М.В. та твори про нього!Дякую!

Савко Тетяна Сергіївна
2017-10-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

85.313(4УКР) А87
Архімович, Лідія Борисівна. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. - 3-є вид., допов. й переробл. . - К. : Муз. Україна, 1992. - 256 с. : портр, фото.

91.9: 85.31(4УКР) Л63
Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України, Мемор. музей М.В. Лисенка ; упоряд. І. О. Негрейчук ; : Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. - Х. : Фоліо, 2009. - 224 с.

85.31(4УКР) Л63
Микола Лисенко у спогадах сучасників : У 2-х т / Редкол. А.П.Лащенко. Т. 1 / Упоряд., передм. та комент. Р.Я.Пилипчук, 2003. - 344 с.

85.31(4УКР) Р32
Ревуцький, Дмитро Миколайович. Микола Лисенко. Повернення першоджерел / Д. М. Ревуцький ; вступ. ст., вступ. ст., худ. В. В. Кузик. - К. : Муз. Україна, 2003. - 320 с. : іл + ноти.

Микола Лисенко (1842-1912 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова [та ін.]. - К. : Арій, 2011. - С. 229-233.

Фаріон, Ірина. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка / І. Фаріон // Слово Просвіти. - 2016. - 21-27 січ. - С. 6-7.

Фаріон, Ірина. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка : (продовження. Поч. у ч. 3 за 2016 р.) / І. Фаріон // Слово Просвіти. - 2016. - 28 січ.-3 лют. (Ч. 4). - С. 6-7.

Фаріон, Ірина. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка / І. Фаріон // Слово Просвіти. - 2016. - 4-10 лют. (Ч. 5). - С. 6.

Коляда, Ігор. Діячі українського національного відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : (науково-популярний нарис) / І. Коляда // Історія в школі. - 2016. - № 4. - С. 1-4.

Коляда, Ігор. Діячі українського національного відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : "Музична пам'ять розвивалась у нього дивовижно": Дитинство: : (науково-популярний нарис) / І. Коляда // Історія в школі. - 2016. - № 7/8. - С. 13-18.

Коляда, Ігор. Діячі українського національного відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : "З того моменту став найзавзятішим українофілом" Університетські роки. Початок музичної діяльності : науково-популярний нарис / І. Коляда // Історія в школі. - 2016. - № 11/12. - С. 1-4.

Лисенко Микола Віталійович (1842-1912) : композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч // Видатні українці : культура, мистецтво, освіта : довідник/ відп. за вип., ред. М. І. Преварська. - К. : Велес, 2016. - С. 188-192.

Дорош, Євген. Біолог, який створив українську оперу : до 175-річчя від дня народж. М. Лисенка / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. - 2017. - 17 берез. (№ 11). - С. 11.

Кадирова, Лариса. Микола Віталійович Лисенко. Творче коло... / Л. Кадирова // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 13. - С. 12-13.

Коляда, Ігор. Діячі українського Національного відродження. Історичні портрети. Микола Лисенко : гетьман української музики : Заробітчанство. Микола Лисенко на таращині (1865-1867 рр.)) / І. Коляда // Історія в школах. - 2017. - № 1-2. - С. 13-16.
2017-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7575

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:вся література яка є у вашій бібліотеці про Салтыкова-Щедрина(про нього,збірники,монографії,зібрання творів і тд)Гарно дякую.

Анна
2017-10-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

8Р1 Б 17
Базанова, Валентина Ивановна. "Сказки" М. Е. Салтыкова-Щедрина / В. И. Базанова. - М. : Художеств. лит., 1966. - 104 с. : ил. - (Массовая историко-литературная библиотека).

8Р1М 15
Макашин, Сергей Александрович. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850-1860 годов : биогр. / С. А. Макашин. - М. : Художеств. лит., 1972. - 600 с. : ил., портр.

8Р1 Н 63
Николаев, Дмитрий Петрович. Сатира Щедрина и реалистический гротеск / Д. П. Николаев. - М. : Художеств. лит., 1977. - 360 с. : ил., портр.

8Р1 П 48
Покусаев, Евграф Иванович. М. Е. Салтыков-Щедрин : биография : пособие для учащихся / Е. И. Покусаев, В. В. Прозоров. - Л. : Просвещение, 1969. - 168 с. : ил., портр.

8Р1(07) П 79
Прозоров, Валерий Владимирович. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в школьном изучении : пособие для учителя / В. В. Прозоров. - Л. : Прсвещение, 1979. - 136 с. : ил.

84(4РОС) С 16
Салтыков-Щедрин, М. Е. История одного города : повесть / М. Е. Салтыков-Щедрин. - Х.: Фолио, 2012. - 512 c. :c-портр.

83.3 ( 2Р ) 1С 16
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. Литературная критика / М. Е. Салтыков-Щедрин. - М. : Современник, 1982. - 349 с. : портр. - (Из литературного наследия).

Гладишев, В. Осмысление мотива "волк и его судьба" при изучении басни И.А. Крылова "Волк и Ягненок" и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина "Бедный волк" / В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 3. - C. 22-24.2017-10-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7574

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література про Павла Тичину (його твори, твори про нього, монографії, вибрані твори, збірники і так далі), яка є у Вашій бібліотеці. Дякую!

Настя
2017-10-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

84(4УКР)6 П 12
Павленко, М. Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ірину Жиленко : [оповідання] : [для мол. та серед. шк. віку] / М. Павленко. - К.: УкрНДІСВД, 2016. - 120 c. :a-іл.

84(4УКР)6 Т 46
Тичина, Павло Григорович Вибранні твори : у 2 т. / П. Г. Тичина : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана. - 2011. -(Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства).

84(4УКР)6 Т 46
Тичина, П. Г. Золотий гомін : вибрані твори / П. Г. Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченко. - К.: Криниця, 2008. - 608 c. :c-портр.

84(4УКР)6 Т 46
Тичина, П. Г. Послав я в небо свою молитву : вибране : до 120-річчя поета / П. Г. Тичина ; упоряд. Т. Сосновська. - К.: АДЕФ-Україна, 2011. - 140 c. :a-іл.

Тичина Павло // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. - К. : Велес, 2013. - С. 249-253.

Чумак, Т. М. Духовний світ ранньої лірики Павла Тичини / Т. М. Чумак // Українська література в загальноосвітній школі. - 2015. - N 2(лютий). - С. 30-32.

Донець, Григорій. Одісея Павла Тичини : до річниці від дня народження / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2016. - 15 січ. - С. 1, 14-15.

Плитник, О. М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка : до 125-річчя від дня народження Павла Тичини / О. М. Плитник // Слово Просвіти. - 2016. - 28 січ.-3лют. (Ч. 4). - С. 7.

Донець, Григорій. Одіссея Павла Тичини : (продовження) / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2016. - 12 лют. - С. 14-15. ; 26 лют. - С. 14-15.

Донець, Григорій. Одісея Павла Тичини / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2016. - 11 берез. - С. 14-15.

Поліщук, Ярослав. Павло Тичина в антиноміях літературного канону / Ярослав Поліщук // Слово і час. - 2016. - № 4. - С. 16-25.

Донець, Григорій. Павло Тичина - диригент / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 2. - С. 7.

Донець, Григорій. Павло Тичина - диригент / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 3. - С. 6-7.

Донець, Григорій. Павло Тичина - диригент / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 4. - С. 6.

Терещенко, Катерина. Книга в житті і творчості Павла Тичини / К. Терещенко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 47-50.

Донець, Григорій. Тичина і Маланюк / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 10. - С. 14-15.

Донець, Григорій. Тичина і Маланюк / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 11. - С. 14-15.
< />    < />... 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | ... >>     >>>