Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6296

Доброго дня. Мені потрібна література про зовнішню політику Словаччини, а також про співробітництво України і Словаччини. Дякую)

2014-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
До Вашої уваги наступні видання:

63.3(4УКР=СЛА)63 С 32
Сергієнко, Тетяна Степанівна. Українсько-словацькі відносини : формування системи міждержавного співробітництва (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століть) : [монографія] / Т. С. Сергієнко ; Наук. – дослід. ін-т політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Інформ.– вид. центр ЗІППО, 2012. – 274 с. : табл. – (Studia Regionalistica). – Бібліогр. : C. 176-223.

66.4(4СЛА) Ш70
Шлях Словаччини до НАТО / ред. І. Кучерів ; відп. за вип. О. Дишлевий ; пер. зі слов. В. Якименко. – К. : Демократичні ініціативи, 2007. – 164 с. – Бібліогр. : C. 162.

66.4(4УКР) В 40
Гайдош, Іштван Ференцович. Основні напрями розбудови транскордонного співробітництва України з сусідніми країнами – новими членами Європейського Союзу (на прикладі українського – словацьких відносин) / І. Ф. Гайдош, П. В. Токар // Взаємовідносини України з НАТО : соціально-політичний аспект : Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.– практ. конф. 23-24 жовт. 2008 р. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 203-225.

Руснак, Урбан. Здобутки та труднощі Словаччинина шляху євроатлантичної інтеграції / У. Руснак // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. – № 1-2. – С. 14 - 17.

65.5 П 27
Передрій, Олександр Самійлович. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / О.С. Передрій; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права ; УжДІІЕП. – 2-е вид., переробл. і доп. – Ужгород : [б. и.], 2001. – 176 с.

63.3(4) К 68
Король, Іван Федорович. Міжнародні відносини країн Центральної і Південно-Східної Європи наприкінці ХІХ-ХХ століть : навч.-метод. посіб. / І. Ф. Король ; відп. за вип. М. Г. Артьомова ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : [б. и.], 2001. – 62 с.

63.5(4УКР) Е 88
Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність : монографія / О. Б. Беренштейн [та ін.] ; за ред. В. Наулка. – К. : Голов. спеціалізована ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с.

66.4(4УКР)У 45
Україна і світ : проблеми та перспективи міжнародних відносин / ред.–упоряд. Н. Демчук ; Л. Кудіна ; відп. за вип. Л. Кудіна. – К. : [б. и.], 2003. – 45 с. – (Молодіжна Альтернатива).

63.3(0)625 М 58
Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 70-ті роки) : підручник / В.А.Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков та ін. – К. : Либідь, 1999. – 558 с.

К 71С 48
Словацько-українські взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури = Slovensko-ukrajinske vztahy v oblasti jazyka, literatury, historie a kultury : зб. матеріалів з міжнар. наук. конф., яка відбулася у Пряшеві 12 – 13 верес. 2002 р. / Філос. ф-т Пряшів. ун-ту ; zostavovatelky : L'. Babotova ; J. Kredatusova. – Пряшів : [б. и.], 2003. – 406 с. – Текст укр., слов. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.

63.3(4УКР=СЛА)63 С 32
Сергієнко, Тетяна Степанівна. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (90–ті роки ХХ – початок ХХІ століть) : [монографія] / Т. С. Сергієнко ; Наук.-дослід. ін-т політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Інформ. – вид. центр ЗІППО, 2012. – 274 с. : табл. – (Studia Regionalistica). – Бібліогр. : С. 176-223.

Інтернет– ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42014-03-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6256

Допоможіть знайти щось про Василя Кухту і його збірки Дрібка солі, Гуцульські душі: поезії, есе.

2014-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Кухта, Василь Васильович. Василь Кухта про сучасний літературний процес : [інтерв`ю з письм. / вела І. Надворна] / В. В. Кухта // Ужгород. – 2010. – 13 берез. – С. 12.
Кухта, Василь Васильович. Книжник... із бабиної комори : закарпатець В. Кухта здобув премію ім. П. Тичини : [розмову про життя та діяльн. письм. / вела Л. Романюк] / В. В. Кухта // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 25-31 берез. – С. 22.
***
Василь Кухта : поет, прозаїк, публіцист // Сучасні письменники України : бібліограф. довід. – Біла Церква : Культура, 2012. – С. 244. : портр.
Сенько, Іван. Родом з Гуцульщини: До 50-річчя з дня народження Василя Кухти : [поета] / І. Сенько // Календар "Просвіти" на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2006. – С. 75-77. : портр.
Ференц, Надія. Гуцульський дивосвіт : [аналіз творчості поета В. Кухти] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – 2006. – С. 380-400.
***
Гуцульська душа : [про письм. В. Кухту] // Закарпат. правда. – 1995. – 24 січ.
Угляренко, П. Камінь сивий плаче на межі… : [про кн. В. Кухти “Гуцульські душі”] / П. Угляренко // Закарпат. правда. – 1995. – 11 листоп.
Дочинець, М. Василь Кухта – лауреат премії імені Бориса Нечерди / М. Дочинець // Новини Закарпаття. – 2005. – 23 лип. – С. 4.
Сенько, І. Така вона, Гуцульщина! : [збірка поезій і есе В. Кухти “Гуцульські душі”] / І. Сенько // Новини Закарпаття. – 1995. – 21 лют.2014-03-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6255

Чи є у вас щось по темі" Автобіографізм повісті І.Чендея "Луна блакитного овиду".

Мар"яна
2014-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Носа, Михайло Іванович. Дубівчани в одежі слова : вивчення творчості Івана Чендея в школі / М. І. Носа. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 52 с.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті : матеріали Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 року Ужгород / Редкол.: І. В. Сабадош [та ін.]. – Ужгород, 2007. – 272 с. – Бібліогр. в кінці ст.
***
Жулинський, Микола Григорович. Іван Чендей. Історія його краю - в його творах / М. Г. Жулинський // Жулинський, М. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – 2011. – С. 832-862. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст.
Іван Чендей (1922 р. нар.) : [про життя і творчість письм.] // Історія української літератури ХХ століття : у 2-х кн. – Кн. 2., ч. 2 : (1960–1990-ті роки) / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1995. – С. 327-332.
Федака, Дмитро. Зелена колиска Івана Чендея: Слово до 80-літнього ювілею письменника / Д. Федака // Календар "Просвіти" на 2002 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2002. – С. 104-106.
***
Федака, Дмитро. Сходження майстра: До 75-річя Івана Чендея : [про життєвий і творчий шлях письм.] / Д. Федака // Дукля. – 1997. – № 3. – С. 37-39.2014-03-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6249

Доброго дня! Надайте мені будь -ласка протоколи виробничих нарад в дошкільному закладі.
Дякую.

Коваленко Наталія Григорівна
2014-03-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102014-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6246

Доброго вечора!
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та е-джерела по темі: "Вивчення геометричних величин (площа, об'єм) в старшій школі". Дякую!

Тетяна
2014-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

74.262 К 96
Кушнір І. А. Методи розв’язання задач з геометріі : кн. для вчителя / І. А. Кушнір ; ред.: В. П. Єгорова, І. Ю. Лінник. - К.: Абрис, 1994. - 464 c.

Головко Н. В. Розв’язування задач на знаходження об’ємів пірамід / Н. В. Головко // Все для вчителя. - 2013. - № 1. - C. 23-25.

Кириленко І. Д. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості / І. Д. Кириленко // Все для вчителя. - 2013. - № 1. - C. 104-106.

Поляков О. Про деякі стереометричні задачі, або "обережно: проста задача!" : урок геометрії, 11-й клас / О. Поляков // Математика. - 2013. - № 37. - C. 18-20.

Степаненко Л. В. Циліндр і конус. Властивості і площі поверхонь / Л. В. Степаненко // Все для вчителя. - 2013. - № 1. - C. 14-16.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112014-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6245

потрыбны нові джерела з теми:бібліографія природознавства, техніки та сільського господарства.

2014-03-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі:

Авдусенко Л. Живи, вода - природи скарб безцінний : година спілкування / Людмила Авдусенко // Початкова школа. - 2011. - № 2. - C. 33-34.

Гетьман В. І. "Гордієві вузли" Великого Лугу / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 1. - C. 41-45.

Дегтярев О. В. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки (до 90-річчя від дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна) / О. В. Дегтярев, О. В. Новиков // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 10. - C. 19-27.

Єгорова О. О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні / О. О. Єгорова // Наука та інновації. - 2012. - № 5. - C. 89-98.

Кваша С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С. М. Кваша // Економіка АПК. - 2013. - № 8. - C. 12-21

Куйбіда В. Роль народних знань про навколишній світ у формуванні академічних природничих наук / В. Куйбіда // Рідна школа. - 2010. - № 12. - C. 13-16.

Петришина М. Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України / М. Ю. Петришина // Фінанси України. - 2013. - № 8. - С.97-112.

Петров В. М. Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки / В. М. Петров // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - C. 63-70.

Сидоров Я. Аграрні відносини у сфері державної підтримки сільського господарства: економіко-правова характеристика / Ярослав Сидоров // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 8. - C. 76-79.

Ситник К. М. Геніальний син України Володимир Іванович Вернадський / К. М. Ситник, Т. В. Андріанова // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 7. - C. 14-26.

Стариченко М. А. Формування інвестиційної привабливості сільського господарства / М. А. Стариченко // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 10. - С.72-76.

Шубравська О. В. Перспективи модернізації аграрного сектору України / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка України. - 2013. - № 8. - C. 64-76.2014-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6244

доброго дня! допоможіть визнати актуальність теми :"Відродження, організація та популяризація сімейного читання в бібліотеці" також ще визначити обект, предмет, мету і структуру роботи цієїж теми.

Катерина
2014-03-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.3 Б 59
Бібліотека як організатор сімейного читання : метод. реком., поради / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад.: І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2012.-32 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.38 П88
Публічна бібліотека як центр сімейного читання : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; матеріал підготувала М. Талалаєвська ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. – Київ, 2006. – 60 c.

78.34(4УКР) П 88
Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн. Погляд методиста) / Нац. парламент. б-ка України; уклад. І. О. Цуріна ; Н. О. Гудімова. – К., 2004. – 43 с.

Бейліс Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів / Л.І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 3. – C. 24-30.

Білик О. Читання в контексті розвитку інформаційного суспільства / О. Білик // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. – К.: Грані-Т. – 2013. – C. 31-39.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. – К.: Грані-Т. – 2013. – C. 48-54.

Вилегжаніна Т. І. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. І. Вилегжаніна // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад О. П. Куніч. – Х.: РА "ІРІС". – 2011. – C. 150-155.

Виховуємо читачів // Шкільний світ. – 2012. – № 5. – C. 3-17.

Воспитание будущего читателя // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 2. – C. 6.

Джаджа Н. Читання – найкраще навчання : Як відновити інтерес українців до читання? / Надія Джаджа // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – C. 47-60.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – C. 5-6.

Карягина Н. Библиотека и читатель: эволюция любви / Н. Карягина // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – C. 12-14.

Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека / Г. Кириченко // Бібліотечна планета. – 2008. – N 4. – C. 19.

Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – C. 13-16.

Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / Г. Райкова // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С.7-9.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. -2011. – № 3. – C. 23-24.

Степичева Т. В. К вопросу о традиции семейного чтения / Т. В. Степичева // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – C. 59-62.

Шамаріна Т. Читач-дитина і читання в контексті часу / Т. Шамаріна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І.
Савіна. – К.: Грані-Т. – 2013. – C. 133-138.


< />    < />... 107 | 108 | 109 | 110 | 111| 112 | 113 | 114 | 115 | ... >>     >>>