Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6236

доброго дня, чи є у вас:Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т.15
Мотрошилова Н.В. История философии: Запад-Россия-Восток (кн. 2. Философия XV-XIX вв.).

2014-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

03 Э68
Энциклопедическій словарь : [в 82 т.] / подъ ред. И. Е. Андреевскаго ; издатели Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ) ; И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). - С.-Петербургъ : Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона). - 1890-1904.2014-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6235

Чи є у вас:1)Анурова Л.П. Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопедия. – М:. 2006 2)Большая советская энциклопедия. 3)Веймарн Виппер Краткая художественная энциклопедия.Искуство стран мира.Т.1.

Анжеліка
2014-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

У фондах бібліотеки є наступна література:

03 Б 79
Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров ; ред. совет А. М. Прохоров [и др.]. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1970-1978.

7 В 84
Всеобщая история искусств : в 6 т. / Акад. художеств СССР, Ин-т теории и истории изобразит. искусств; редкол.: Б. В. Веймарн, Б. Р. Виппер [и др.]. – М. : Искусство, 1956-1966.

85.1 П 57
Популярная художественная энциклопедия : архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство : [в 2 кн.]. – М. : Сов. энцикл., 1986.2014-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6234

Доброго дня, чи є у Вас:Мотрошилова Н.В. История философии: Запад-Россия-Восток (кн. 2. Философия XV-XIX вв.).–М:–1996

Вікторія
2014-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.2014-03-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6225

Виховання молоді. Життєві принципи та мораль.

Вікторія
2014-03-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі:

Максименко С.Д. Теоретико-методологічні засади психологічного обгрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 8. - С. 59-63.

Осташова, Валерія Олександрівна. До дефініції правового самовиховання молоді / В. О. Осташова // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 89-94.

Тищук, Євген. Патріотизм як перепустка в майбутнє / Євген Тищук // Віче. - 2010. - № 3. - С. 36-37.

Бех І.Д. Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні / І. Д. Бех // Шкільний світ. - 2010. - № 33. - С. 3-62.

Драгомирецька О. Виховання екологічної культури молоді : пошук науково-методичних підходів / О. Драгомирецька // Рідна школа. - 2010. - № 10. - С. 78-81.

Чупрій, Леонід Васильович. Державна підтримка патріотичного виховання молоді / Л. В. Чупрій // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - К., 2010. - Вип. 19. - С. 287-297.

Перглер Т. І. Формування моральної та естетичної культури молоді як засада українського державотворення / Т. І. Перглер // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 5(61). Вересень-жовтень / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України; редкол.: Т. А. Бевз; В. А. Войналович [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. - С. 121-130.

Кушнір, Світлана. Особливості поведінки молоді : вплив сімейного виховання / С. Кушнір // Психолог. - 2013. - № 24. - С. 7-9.

Епштейн, Алек Д. Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадянської ідентичності молоді в сучасній Україні / Алек Д. Епштейн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2013. - № 3. - С. 125-138.

Решетняк Н. Культура та мистецтво спілкування / Н. Решетняк, О. Поліщук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 5. - C. 38-42.

Новикова Е. Умерло ли рыцарство в XXI веке? : дискуссия на морально-нравственную тематику / Е. Новикова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 9. - C. 59-62.

Калетник О. М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) / О. М, Калетник // Держава і право. - 2013. - Вип. 60. - C. 58-63.2014-03-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6026

Чи ж щось про "Іванові журавлі" І. Чендея?

Сільва
2014-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Марко, В. П. Основа творчих шукань: художня концепція людини в сучасній українській радянській літературі / В. П. Марко. – К. : Вища шк., 1987. – 168 с.
Зі змісту : [про повість І. Чендея «Іванові журавлі»]. – С. 40, 45-46.
***
Жулинський, Микола. Духовна свіча Івана Чендея / М. Жулинський // Чендей, І. М. Вибране : в 2-х т. – Т. 1 : оповідання, повісті / І. М. Чендей. – Ужгород : Карпати, 2002. – С. 5-13.
Федака, Дмитро. Чендеєві журавлі : (До 70-річчя від дня народження) / Д. Федака // Календар «Просвіти» на 1997 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 1997. – С. 104-106.
***
Грицищук, Т. Світ його журавлів : [про І. Чендея; в т. ч. згадка про повість «Іванові журавлі»] / Т. Грицищук // Соціал-демократ. – 1998. – 5 груд. – С. 5.2014-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6005

Які літературознавчі періодичні видання передплачує бібліотека?

2014-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

На сайті нашої бібліотеки знайдіть "Зведений каталог періодики". Там є всі дані про передплату періодичних видань ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка.2014-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5999

потрібні Навчальні та навчально-методичні матеріали з літературознавства

2014-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступну літературу:

83.0
Б40
Безпечний І. П. Теорія літератури / Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків. - К.: Смолоскип, 2009. - 392 c.

83.3(4УКР)6
Б51
Бернадська, Ніна Іванівна. Українська література ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Бернадська. - 4-те вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2008. - 272 с.

83.3(4УКР)6
Б51
Бернадська, Ніна Іванівна. Українська література ХХ століття [Текст] : довідник / Н. І. Бернадська. - К. : Знання-Прес, 2007. - 272 с.

83.3(4УКР)
Б 61
Білоус, Петро Васильович. Українська література ХІ - ХVІІІ ст. [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. - К. : Академія, 2010. - 360 с.

83.0
В 67
Волинський П. К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П. К. Волинський. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К.: Радянська школа, 1967. - 368 c.

83.3(4УКР)
К59
Козловська, Лариса Степанівна. Українська література [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 132 с.

К 81
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т; відп. ред. М. І. Сюсько. - Ужгород : [б. и.], 2000 -
Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конференції 10-12 жовт. 2005 р., Ужгород (Україна) / редкол. : Е. Ю. Балла [та ін.] ; упоряд. В. В. Барчан . - 2005. - 452 с : табл.

83.3(4УКР)
У-45
Українська література [Текст] : хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / упоряд., передм. О. М. Авраменко. - К. : Грамота, 2012. - 512 с.

83.3(0)
Ф 43
Ференц Н. С. Основи літературознавства : підручник / Н. С. Ференц. - К.: Знання, 2011. - 432 c. - (Вища освіта ХХІ століття).

83.3(4УКР)6
Ф83
Франко, Іван Якович. Українська література в 1904 році [Текст] : сборник / І.Я. Франко; Упоряд., передм., пер. з нім. Б. Тихолоз, Комент. А. Швець, Редкол.: Б. Якимович та ін. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Інститут франкознавства, Львівське відділення . Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - 96 с.


< />    < />... 108 | 109 | 110 | 111 | 112| 113 | 114 | 115 | 116 | ... >>     >>>