Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-01-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3437

Допоможіть, будь ласка, скачати книгу Савицької Г.В. "Економічний аналіз" на українській мові в електронному вигляді. Дякую

Гладченко Лариса Матвіївна
2011-01-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є такий посібник:

65.29 С13
Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб./ Г.В.Савицька. -2-е вид., випр. і доп.. -К.: Знання, 2005.-664 c. :z-табл.. -(Вища освіта ХХІ століття).

На українській мові потрібне Вам видання в електронному варіанті не знайдено. Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-01-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3435

допоможіть будь - ласка знайти електронний варіант книги Швецова Водка "Документознавство" 2007 р.в.

Воловодівський Володимир Олексійович
2011-01-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
В електронному варіанті потрібне Вам видання не знайдено. У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

78.5 Ш35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2008. - 218 с. : іл. - Бібліогр.: с.204-207 та у підрядк. прим. - Імен. покажч.: с.208-209. - Предм. покажч.: с. 210-217. - ISBN 966-825-23-7 : 54 грн

91.9:78.3(4УКР)Ш 35
Галина Миколаівна Швецова-Водка [Текст] : біобібліогр. покажчик / Нац. парламентська б-ка України ; Уклад. В.І. Лутовинова. - К. : [б. и.], 2004. - 59 с. - (Провідні діячі української книги ; вип. 17). - 2.50 грн.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века). - ISBN 966-620-172-0 : 32 грн.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459. - ISBN 966-346-047-4 (в пер.) : 32 грн.


Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : "Ліра-К", 2009. - 434 с. - ISBN 978-966-96938-0-8 : 83.52 грн2011-01-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3434

где можно сскачать В.С Лень , В.А Нехай Облік і аудит вступ до фаху

діана
2011-01-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.052 Л46
Лень В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. С. Лень, В. А. Нехай; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-256 c.2011-01-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3433

Допоможіть будь ласка знайти поурочне планування з англійської мови у 9 класі, автор підручника О. Д. Карп'юк

2011-01-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Пропонуємо інформацію яку вдалося розшукати

Календарне планування з англійської мови (5-11 класи) : Б-чка "Першого вересня" // English. - 2000.- 29-32. - Вкл.- С.1-25.2011-01-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3432

календарне планування 1 - клас - читання , письмо , розвиток мовлення за підр. Вашуленко М.С. Скрипченко Н.Ф. - ІІ семестр

2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-01-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3431

Напишіть будь ласка список літератури до теми "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ"

Дякую.

Новак Катерина Олександрівна
2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Авдулова Т.П. Агрессивный подросток : [кн. для родителей]/ Т. П. Авдулова. -М.: Академия, 2008.-128 c. :a-ил.. -(Психолог родителям).

Заброцький М.М. Вікова психологія : Навч. посібник/ М.М. Заброцький. -2-е вид., випр. і доп. -К.: МАУП, 2002.-104 с

Змановская Е.В. Девиантология : (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику/ Е. В. Змановская. -2-е изд., стер.. -К.: Академия, 2008.-288 c. :a-табл.. -(Высшее профессиональное образование Психология).

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб./ В. П. Кутішенко. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-128 c.

Лучинкіна А.І. Профілактика девіантної поведінки, Ч. 1/ А. І. Лучинкіна. -К.: Главник, 2008.-128 c. :z-табл.. -(Бібліотечка соціального працівника).

Лучинкіна А.І. Профілактика девіантної поведінки : навч. посіб., Ч. 2/ А. І. Лучинкіна. -К.: Главник, 2008.-112 c.. -(Бібліотечка соціального працівника).

Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб./ М. В. Савчин. -К.: Академвидав, 2009.-360 c.

Федорченко Т. Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками [Текст] / Т. Федорченко // Рідна школа. - 2007. - № 2. - С. 12-15

Исаенко О.С. Экспериментальное исследование влияния агресссивного поведения в паре "мать -ребенок" на уровень школьной дезадаптации [Текст] / О.С. Исаенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 2. - С. 36-44

Дроздов, Олександр. Феномен третирування у школі: шляхи вирішення проблеми / Олександр Дроздов // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 124-132

Дроздов О.Ю. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки [Текст] / О.Ю. Дроздов, М. А. Скок // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 2. - С. 58-71

Кльоц Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді [Текст] / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай, Н. В. Завадська // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 6. - С. 19-25

Ломова Т. О. Психологічна програма навчально - розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки [Текст] / Т. О. Ломова // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 1. - С. 7-16

Дзюба В. Фактори виникнення агресивної поведінки в підлітковому віці [Текст] / В. Дзюба // Вісник. - 2010. - Вип. № 1. - С. 72 - 74.

Дронова О. С. Теоретико - прикладні засади профілактики та корекції агресивної поведінки неповнолітніх [Текст] / О. С. Дронова // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 7. - С. 57-60

2011-01-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3430

КАДАСТР РЕСУРСІВ МИСЛИВСЬКОЇ ФАУНИ

МАЗУРИК А.Р
2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступне видання, де є потрібна Вам тема:

65.9(4УКР)32 М59
Микула О.Я. Кадастр природних ресурсів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.Я.Микула , М.Г.Ступень, В.Ю.Пересоляк. -Львів: Новий Світ - 2000, 2006.-192 c. :z-табл.. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 183-191.


< />    < />... 109 | 110 | 111 | 112 | 113| 114 | 115 | 116 | 117 | ... >>     >>>