Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-01-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3429

які автори надають визначення поняття "послуги"

2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-01-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3428

де можна знайти календарне планування до підручника Плахотник за 1 клас

савчук оксана миколаївна
2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні Інтеренет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-01-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3427

Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему контролінг на сучасних підприємствах України ?

Зуб Юлія Вололдимирівна
2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними електронними ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-01-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3426

Де я можу прочитати статтю Павлишин О. П. Впровадження інноваційних технологій кредитування [Текст] / О. П. Павлишин // Регіональна економіка. - 2008. - № 3.- С.84-89

Березюк Катерина Петрівна
2011-01-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

У фонді читальної зали нашої бібліотеки:

Павлишин, О. П. Впровадження інноваційних технологій кредитування [Текст] / О. П. Павлишин // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 84-89. - Бібліогр. : 7 назв.
Анотація: Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та пожвавленню ділового середовища в країні.2011-01-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3425

Економiка працi М.Б Махсма

2011-01-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:


65.9(4УКР)24 М36
Махсма, Марія Борисівна.
Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 73 с.)

65.9(4УКР)24 М 36
Махсма, Марія Борисівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б.Махсма ; Європ. ун-т. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 188 с. - Бібліогр. в кінці глав.


Червінська, Любов Петрівна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. -К. : Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.2011-01-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3424

Перелік статей у фахових виданнях та монографій українських авторів (бажано з бібліографічним описом) на тему "Конкурентна стратегія підприємства". Примітка: синонімами поняття конкурентна стратегія є - бізнес-стратегія, ділова стратегія.

Кулиняк Юрій Іванович
2011-01-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

К 65 М59
Мікловда, Василь Петрович. Стратегія подолання бар’єрів входу на ринок [Текст] : монографія / В. П. Мікловда, О. В. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукачів. держ. ун-т. - Ужгород : Карпати, 2009. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 206-222. - ISBN 978-966-671-228-1 (в опр.) : 25 грн

65.049(4УКР)6 С83
Стратегія соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : [на прикладі Волинської області] : монографія / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач [та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 376 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 366-372. - ISBN 966-8251-76-8 : 72 грн

65.29 Д44
Діагностика стану підприємства [Текст] : теорія і практика : монографія / А. Е. Воронкова, Р. З. Вечерковські [та ін.] ; за заг. ред. А. Е. Воронкова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 520 с. : іл, табл. - (Наукове видання). - Бібліогр. наприкінці розд.

65.29 К26
Карпунь, Іван Назарович. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання [Текст] : моногр. / І. Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В.Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 440 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 425-439. - ISBN 978-966-2025-51-4 (в опр.) : 104 грн

65.050.2 Є27
Євтушевський, Володимир Андрійович. Стратегія корпоративного управління [Текст] : [монографія] / В.А.Євтушевський, К.В.Ковальська, Н.В.Бутенко. - К. : Знання, 2007. - 288 с. - Бібліогр.: с. 281-287. - ISBN 966-346-229-9 (в опр.) : 51.30 грн.

К 65.6-04 М59
Мікловда, Василь Петрович.
Регіональна стратегія розвитку підприємництва [Текст] : монографія / В.П.Мікловда. - Ужгород : Карпати, 2006. - 216 с. : табл. - ISBN 966-671-108-7 (в опр.) : 12 грн.

К 65.6 Р32
Регіональні механізми розвитку і підтримки малого підприємництва [Текст] : монографія / В.П. Мікловда та ін. - Ужгород : Карпати, 2005. - 152 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-671-105-2 : 9 грн.


Ілляшенко, Сергій Миколайович. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. - Суми : Університетська книга, 2009. - 328 с. - ISBN 978-966-680-498-6 : 91.08 грн

Касьянова, Н. В. Особливості формування кумулятивної стратегії розвитку підприємства [Текст] / Н. В. Касьянова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 83 - 88. - Бібліогр.: с. 88 (14 назв)
Анотація: Запропоновано використання кумулятивної стратегії розвитку підприємства як елементу стратегічного управління, визначено основні принципи та етапи її формування.

Смолінський, О. Є. Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури [Текст] / О. Є. Смолінський // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 107 - 114. - Бібліогр.: с. 114 (19 назв)
Анотація: Досліджено зв"язки стратегії та культури організації для підвищення її конкурентоспроможності, формуванння інтелектуального капіталу шляхом розвитку людських ресурсів.

Марцин, Володимир Степанович. Економічна стратегія конкурентної політики - шлях до ефективної діяльності підприємства [Текст] / В.С. Марцин // Проблеми науки. - 2007. - № 11. - С. 22-28. - Библиогр.: с. 27-28 (11 назв.)
Анотація: Розглянуто економічну стратегію конкурентної політики з огляду на ринкові засоби, грунтовані на нормативно-правовому забезпеченні конкуренції, на наявності розмаїття асортименту товарів і послуг високої якості.

Ільчук, П. Г. Виробнича і технологічна стратегії у контексті реалізації корпоративної стратегії підприємства [Текст] / П.Г. Ільчук
// Регіональна економіка. - 2007. - № 3. - С. 242-251. - Бібліогр.: 35 назв.
Анотація: Аналізуються різні підходи до формування виробничої і технологічної стратегії з метою висвітлення їх ролі у реалізації стратегій вищих рівнів та досягненні конкурентноспроможності підприємства.

Коленкова, Н. А. Стратегия конкуренции фирмы как научная категория экономической теории конкуренции / Н. А. Коленкова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 21 - 29. - Библиогр. с. 28.
Анотація: Досліджується економічний зміст одного з фундаментальних понять теорії конкуренції - конкурентної стратегії.

Диніна, К. Стратегія формування конкурентних переваг / К. Диніна // Персонал. - 2009. - № 1. - С. 78 - 82. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв)
Анотація: Стаття висвітлює передумови формування стратегії конкурентних переваг та її процедуру.

Кулаєць, М. М. Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. М. Кулаєць, Л. О. Куцеконь// Економіка АПК. - 2009. - № 7. - С. 75-80. - Бібліогр. в прим.
Анотація: Метою дослідження є формування методологічних засад визначення етапів розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Гришко, Н. Стратегія управління конкурентоспроможними витратами вугледобувних підриємств [Текст] / Н. Гришко // Економіст. - 2009. - № 10. - С. 48-51. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Висвітлено проблеми управління витратами вугледобувних підприємств, досліджено динаміку показників собівартості та ціни готової вугільної продукції, обґрунтовано необхідність використання в управлінні вугледобувного підприємства стратегії управління конкурентоспроможними витратами.

Шемаєва, Людмила Григорівна. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства [Текст] / Л.Г. Шемаєва
// Проблеми науки. - 2009. - № 10. - С. 29-34. - Библиогр.: с. 34 (15 назв.)
Анотація: У статті розглянуто проблему розроблення механізму стратегічного управління процесами становлення економічної безпеки підприємства на засаді комплексного поєднання чинників протидії загрозам і створення умов для використання можливостей, які склалися на підприємстві під впливом зовнішнього середовища.

Ребенок, А. В. Вибір стратегії конкуренції промислового підприємства / А. В. Ребенок // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 123-130 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 10 назв
Анотація: У статті розглянуто проблему вибору стратегії конкуренції промислового підприємства на основі розширеної класифікації стратегій. Також запропоновано алгоритм прийняття рішення про вибір стратегії конкуренції. Для оцінки альтернативних стратегій використано математичний апарат.

Максимова, Тетяна. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи [Текст] / Т.С. Максимова, О.С. Жданова, Є.В. Івченко // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 6. - С. 22-26. - Библиогр.: с. 26 (9 назв.)
Анотація: У статті представлено огляд сучасного стану промисловості України, розглянуто сутність понять "маркетингова стратегія" та "маркетингова політика", розроблено інтегровану модель організаційно- економічного механізму формування антикризових заходів шляхом аналізу контактних середовищ підприємства.

Янковець, Т. М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу / Т. М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 167-174 : табл., рис. - Бібліогр.: 11 назв
Анотація: У статті обгрунтовано власний підхід до визначення сутності інноваційної стратегії підприємства. У вигляді інструмента реалізації інноваційного потенціалу для досягнення стратегічної мети запропоновано використовувати інноваційні функціональні стратегії.

Бєляєва, С. В. Конкурентоспроможність фірми та вплив на неї операційної стратегії [Текст] / С. В. Бєляєва // Держава та регіони. - 2010. - № 1. - С. 28 - 31. - (Серія: Економіка та підприємництво). - Бібліогр. наприкінці ст.

Левицький, Юрій Анатолійович. Удосконалення методичного інструментарію для стратегічного аналізу регіональних підприємств електроенергетики [Текст] / Ю.А. Левицький // Проблеми науки. - 2010. - № 3. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 43 (8 назв.)Анотація: У статті удосконалено матричну методику формування стратегії регіонального підприємства електроенергетики, яка, на відміну від існуючих, дозволяє обрати власне стратегії розвитку зі всього комплексу можливих корпоративних стратегій.

Матукова, Д. Г. Стратегія розвитку підприємства: аналіз його готовності до виробничої діяльності [Текст] / Д. Г. Матукова // Держава та регіони. - 2010. - № 1. - С. 135 - 140. - Бібліогр. наприкінці ст.

Охріменко, І. В. Основні змістовні пріоритети в планово-економічній роботі сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. В. Охріменко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 109-113. - Бібліогр. в прим.
Анотація: Розглянуто основні підходи до ведення планово-економічної роботи в сільськогосподарських підприємствах та запропоновано напрями її приведення відповідно до вимог сучасної господарської практики.2011-01-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3423

Шановні колеги, переглянули Календар... і виявили в ньому нашого земляка Неточаєва Володимира Івановича. Інформацію про нього розмістимо у власному виданні "Видатні земляки" яке готуємо до друку. Велике прохання по можливості надати нам фото Володимира Івановича. Хмельницька область м.Красилів ЦРБ. [email protected]

Маковська В.В.< />    < />... 110 | 111 | 112 | 113 | 114| 115 | 116 | 117 | 118 | ... >>     >>>