Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3404

книга Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навчальний посібник. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005, 568 с.

2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь: У фондах нашої бібліотеки є такі видання:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Р 69
Романенко, Олена Романівна. Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко ; Укр. фінансово.-еконои. ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 312 с.

65.9(4УКР)26 К56
Ковальчук, С. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 568 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562-567.


65.9(4УКР)26 Б68
Благун, Ігор Григорович. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 316 с. : табл. - Бібліогр.: с. 309-313.

65.9(4УКР)26 В29
Венгер, Віталій Васильович. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Венгер ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту "Екомен". - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 430 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 419-424 та у підрядк. прим.

65.9(4УКР)26 Ф59
Фінанси [Текст] : курс для фінансистів : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк [та ін.] ; за ред. В. І. Оспіщев. - К. : Знання, 2008. - 568 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 557-567.

65.9(4УКР)26 Р69
Романенко, Олена Романівна. Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко ; М-во освіти і науки України. - 4-те вид., стер. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 312 с. : рис. - Бібліогр.: с. 303-306.

65.26 Ф59
Фінанси [Текст] : підручник / за ред.: Юрій С.І. ; В. М. Федосов ; авт. кол.: Юрій С.І. ; Л. М. Алексеєнко [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-346-477-0 (в опр.) : 176.40 грн
Терноп. нац. екон. ун-ту - 40 років


Буряк, Петро Юрійович. Фінанси [Текст] : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 392 с.

Вдовенко, Лариса Олександрівна. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 150 с.

Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : підруч. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 528 с. - ISBN 978-966-2143-41-6 : 196.65 грн2011-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3403

Дайте силку на електронний підручник Теорія літератури / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв.- Київ:Либідь 2001

Винник Руслана Михайлівна
2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті потрібне Вам видання не знайдено. У фондах нашої бібліотеки є такий підручник, який Ви отримаєте в читальній залі:

82 Г15
Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури [Текст] : підручник / О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв ; За наук. ред. О.Галич. - К. : Либідь, 2001. - 488 с.

82 Д 58
Довідник з теорії літератури [Текст] : справочное издание / Авт.-упоряд. У.Д. Данильцова. - К. : "А.С.К.", 2001. - 160 с.

83.0(4УКР) Н69
Нитченко, Дмитро Васильович. Елементи теорії літератури і стилістики [Текст] / Д. Нитченко ; Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії. - Мельборн : Просвіта, 1975. - 88 с. - Парал. тит. арк. англ. - 3.50 грн.
Есть автограф: Нитченко, Дмитро Васильович

83.0 Б40
Безпечний , Іван Прокопович. Теорія літератури [Текст] / Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків. - К. : Смолоскип, 2009. - 392 с. : портр. - Бібліогр.: с. 375-376 та у підрядк. прим.2011-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3402

Допоможіть знайти, будь-ласка, календарно-тематичне планування з англійської мови для 6-7 класів за підручником Біркун

Черінько Наталія Василівна
2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Журнал "Іноземні мови в навчальних закладах", №4, 2010 р. На стор.54 є "Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК " ENGLISH 9". Це допоможе Вам у календарному плануванні з англійської мови для 9 класу. Успіхів.2011-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3401

Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для курсової роботи з теми:"Негативна ввічливість на основі англомовного тексту"

Литвиненко Марія Олександрівна
2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42011-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3400

Нормативно-правове регулювання вексельного обігу

ЛОВ
2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.0 .01 № 2373-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 2 .
Україна. Закон. Про обіг векселів в Україні : від 5 квітня 2001 р. №2374 // Все про бухгалтерський облік. - 2006. - №16(14 лютого). - С. 41-47.
***
65.9(4УКР)26 Д 30
Демківський, Анатолій Васильович. Вексельна справа [Текст] : навч. посібник / А.В. Демківський. - К. : Либідь, 2003. - 336 с.

65.26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Еволюція векселя [Текст] : монографія / С.З.Мошенський. - К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. - 432 с. - Бібліогр.: с. 413-431.

67.9(4УКР)302 В26
Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз`яснення, практика судів, зразки документів [Текст] : зб. / Авт.-упоряд. О.М. Єфімов. - К. : ВСЕУВИТО, 2003. - 480 с. - (Юридична бібліотека).

65.9(4УКР)26 Л53
Лечига, Йосиф Йосифович. Вексельний обіг [Текст] : навч. посіб. / Й. Й. Лечига ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 164 с.

65.26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Вексель. Базові концепції [Текст] / С. З. Мошенський. - К. ; Рівне : Планета-Друк, 2007. - 1202 с. : табл. - Бібліогр.: с.1189-1201 . - Бібліогр. у підрядк. прим.

Єфімов, О. Застосування векселів у зовнішньоекономічній діяльності. [Текст] / О. Єфімов
// Бухгалтерія. - 2002. - №43/1-2. - С. 188-191.
Педь, І. Застосування векселів при імпортних операціях. [Текст] / І. Педь // Економіст. - 2002. - №11. - С. 44-45.
Мельник, І. Вексель як документ в нотаріальному процесі [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України . - 2006. - №2. - С. 54-57.
Мельник, І. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України. - 2006. - №5. - С. 103-106.
Мельник, І. Суть і значення нотаріального провадження про протест векселя [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України. - 2005. - №11. - С. 107-110.
Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливості вартості векселів [Текст] / Амеліна О.В.
// Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 184 - 193. - Бібілогр.: с. 193 (18 назв)
Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів [Текст] : постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 8 червня 2007 р. // Адвокат. - 2007. - №6. - С. 49-56
Фещенко, Наталія. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження [Текст] / Н. Фещенко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 162-165. - Бібліогр.: 8 назв
Мирославський, Сергій. Проблеми застосування інституту недійсності до векселя та їх подолання [Текст] / С. Мирославський // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 150-153. - Ббібліогр.: 8 назв
Ніконова , М. В. Механізм часткової компенсації як складова активізації використання аграріями векселів [Текст] / М.В. Ніконова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 157- 160. - Бібліогр.: 14 назв
Ємельянов, Артур Станіславович. Становлення вексельного законодавства в Україні [Текст] / А. С. Ємельянов // Часопис Київського ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 132-137. - Бібліогр. в кінці ст.
Дегтяренко , А. В. Правове забезпечення фінансових трансакцій [Текст] / А.В. Дегтяренко
// Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 67-73. - Бібліогр. у прим.
Білик, Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні [Текст] / Р.Р. Білик // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 91-99. - Бібліогр.: 5 назв.

Фурдичко, Л. Є. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні [Текст] / Л.Є. Фурдичко // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 131-139. - Бібліогр.: 5 назв.2011-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3399

Де знайти календарне планування уроків у 10 класі за підручником О.Д. Карпюк?

Оксана
2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Журнал "Іноземні мови в навчальних закладах", №4, 2010 р. На стор.54 є "Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК " ENGLISH 9". Це допоможе Вам у календарному плануванні з англійської мови для 9 класу. Успіхів.2011-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3398

Де можна знайти Календарно-тематичне планування уроків з англійської мови 10 клас Калініна Самойлюкевич

Кірєєв Вадим
2011-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Журнал "Іноземні мови в навчальних закладах", №4, 2010 р. На стор.54 є "Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК " ENGLISH 9". Це допоможе Вам у календарному плануванні з англійської мови для 9 класу. Успіхів.


< />    < />... 113 | 114 | 115 | 116 | 117| 118 | 119 | 120 | 121 | ... >>     >>>