Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4204

Доброго Вечора! Де я зможу знайти реферат на тему:Формування в молодших школярів уміння вчитися. дякую

ольга
2011-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Химинець В. В. Інновації в початковій школі/ В. В. Химинець, М. Ю. Кірик. -Тернопіль: Мандрівець, 2010.-312 c.

Україна.Мін-во освіти і науки. Організація навчально-виховного процесу у першому класі : Інструктивно-методичні рекомендації від 12.07.07/ Мін-во освіти і науки // Початкова школа. -2007. -№ 8. - C. 6-10.

Ночвінова О. Урок - це час зростання особистості учнів/ О. Ночвінова // Початкова школа. -2007. -№ 2. - C. 1.

Прокопенко В. Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів/ В. Прокопенко, Л. Князська // Початкова школа. -2007. -№ 5. - C. 43-46.

Сидоренко О. Виявлення відповідальності в учнів з низькою результативністю в учінні [Текст] / О. Сидоренко // Початкова школа. - 2007. - № 5. - С. 11-13.

Федусенко Ю. "Граючись - перемагаємо!"Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів: результати педагогічного експерименту [Текст] / Ю. Федусенко // Рідна школа. - 2007. - № 12. - С. 30-33.

Савченко О. Покликання початкової школи/ О. Савченко // Початкова школа. -2008. -№ 2. - C. 1-3.

Поуль В. С. Особливості взаємозв‘язку мовленнєвої діяльності та вольової поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] / В. С. Поуль // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 9. - С. 51-59.

Уліцька О. М. Психологічний супровід молодших школярів під час реалізації корекційно-відновлюваної та розвивальної діяльності шкільного практичного психолога [Текст] / О. М. Уліцька // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 12. - С. 32-33.

Мар'яненко Л. В. Особливості впливу саморегулювання пізнавальної активності на розвиток розумових здібностей школярів - підлітків [Текст] / Л. В. Мар'яненко // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 12. - С. 38-47.

Крикливенко О. І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів : програма факультативу з математики, орієнтовані плани занять (1-3 класи) [Текст] / О. І. Крикливенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 3. - С. 32-40.

Авдєєва І. М. Фасилітація особистісного розвитку хронічно неуспішних молодших школярів [Текст] / І. М. Авдєєва // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 2. - С. 1-7.

Заика Е. В. Комплекс игр по выкладыванию фигур для развития мышления дошкольников и школьников [Текст] / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 3. - С. 36-43.

Макаренко Н. Виховуємо успішну особистість : заняття для учнів 1-3 класів/ Н. Макаренко // Психолог. -2011. -№ 3. - C. 7.

Борщ О. Впровадження змісту ігрового навчання в педагогічну практику [Текст] / Ольга Борщ // Початкова школа. - 2011. - № 7. - С. 39-40.

Коновець С. Впровадження креативних освітніх технологій у практику початкової школи [Текст] / Світлана Коновець // Початкова школа. - 2011. - № 7. - С. 44-47.

Листопад Н. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика [Текст] / Наталія Листопад // Початкова школа. - 2011. - № 8. - С. 51-54.

Трунова В. Основні положення щодо позакласного читання в початкових класах [Текст] / Валентина Трунова // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 21-23.

Загрева Л. Портфоліо учня початкових класів/ Л. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2011. -№ 10. - C. 8-9.

Калич Г. Активізація пізнавального інтересу молодших школярів/ Г. Калич // Початкова освіта. -2011. -№ 24. - C. 15-18.2011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4203

допоможіть будь-ласка знайти для реферата-
методи опрацювання інформації ринку.

Інна
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4202

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Інтернет-видання та електронні публікації.

Сніжана
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4201

вимоги до ділового спілкування

Конченко М.К.
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:


Ботвина Н.В. Ділова українська мова : (офіційно-діловий та науковий стилі української мови): Навч. посібник/ Н.В. Ботвина. -3-е вид., доп. та перероб. -К.: АртЕк, 2001.-280 с.

Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 336 с.

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : фахове і нефахове спілкування/ А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. -Донецьк: БАО, 2010.-480 c.

Культура ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Уклад. Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов. - К. : ЕксОб, 2004. - 200 с.

Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : навч. посібник/ Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. -К.: Либідь, 1997.-296 c.

Пивоваров В.М. Ділова українська мова : навч. посіб./ В.М.Пивоваров, Ю.І.Калашник, Л.Г.Савченко. -Х.: Одіссей, 2007.-232 c.

Соколовська, Жанна Павлівна. У ділове спілкування - державну мову [Текст] : [Посіб.] / Ж.П. Соколовська, В.В. Власенко, Л.Ф. Щербачук. - К. : Грамота, 2004. - 296 с.

Ходанич Л.П. Ділове мовлення: 300 типових помилок : Навч.-метод. посібник/ Л.П. Ходанич. -Ужгород: Гражда, 2002.-48 с.

Чмут, Тамара Купріянівна. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. - 3-є вид., стереотип. - К. : Вікар, 2003. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб./ С.В. Шевчук. -4-е вид., випр. -К.: Вища школа, 2005.-304 c.

Горбачук Д. Звертання як елемент ділового мовлення / Д. Горбачук // Урок української. -2007. -№5. - C. 49-51.

Сизонтов Д. Ділова українська мова/ Д. Сизонтов // Дивослово. -2009. -№ 6. - C. 25-28.

Гамова Г.І. Мова ділова/ Г. І. Гамова // Вивчаємо українську мову та літературу. -2009. -№ 33. - C. 39.


2011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4200

Доброго вечора! дуже цікавить література та ресурси з наступного питання: "Показники платоспроможності країн світу" ,мова - будь-яка,бажано - українська. Буду дуже вдячний!

Іван
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси : Навч. посіб./ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало; М-во освіти і науки України. -2-е вид.. -К.: Професіонал, 2005.-336 c.

Боринець С. Я. Міжнародні фінанси : підручник/ С. Я. Боринець. -К.: Знання- Пресс, 2002.-311 с.

Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб./ М. І. Карлін; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. -К.: Кондор, 2009.-384 c.

Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник/ О.І.Береславська,
О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін; За заг. ред. М.І.Савлук. -К.: КНЕУ, 2002.-392 с.

Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : навч. посібник/ За ред.: Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: ЦУЛ, 2003.-294 с.

Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси : Навч. посіб./ В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, В.В. Кривошей. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Теорія фінансів : навч. посіб./ П. М. Леоненко, В. Л. Осецький, П. І. Юхименко [та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Василик; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-480 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4199

доброго вечора!мені потрубен реферат на тему: Теорія та практика виховання і навчання шестирічних дітей Ш. Амонашвілі....Дякую

Ольга
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб./ О. І. Вишневський . -Вид. 3-є, доопрац. і допов.. -К.: Знання, 2008.-568 c.

Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл./ І. В. Зайченко. -2-е вид.. -К.: Освіта України: КНТ, 2008.-528 c.

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : у 3 ч. : навч. посіб., Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста; М-во освіти і науки України. -К.: Слово, 2010.-360 c.

Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія/ Є. О. Лодатко ; відп. за вип. В. І. Сипченко; М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т . -Слов'янськ, 2010.-148 c.

Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посіб./ С. П. Максимюк; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. -К.: Кондор, 2009.-672 c.

Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб./ В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. -К.: Знання, 2008.-416 c.

Залуцький О. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі/ О. Залуцький // Рідна школа. -2008. -№ 1-2. - C. 69-70.

Загрева Л. Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі/ Л. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2010. -№ 11. - C. 50-51.

Надточій Т. Шалва Олександрович Амонашвілі/ Т. Надточій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2011. -№ 9. - C. 18-21.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4198

Дайте будласка відповідь на питання : ,,Системність і організованість життя. Етапи винекнення життя,,

Дідус Ярослав Федорович
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7< />    < />... 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | ... >>     >>>