Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5580

Добрий вечір.Я пишу дипломну роботу,і мені потрібно багато матеріалу по темі:(Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування).Допоможіть будь-ласка....

Щомак М.М.
2014-02-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.9(4УКР)304 Д 21
Дахно, Іван Іванович. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно ; ред. С. М. Каверін. – К. : Либідь, 2002. – 200 с.

67.304 О-75
Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Всесвіт. орг. інтелект. власності ; ред. Г. І. Якіменко. – К. : Ін Юре, 1999. – 578 с.

67.9(4УКР)304 Ш 49
Шеремет, Антон Петрович. Правова охорона інтелектуальної власності : навч.-метод. посіб. / А.П. Шеремет; ЗакДУ. – Ужгород : [б. и.], 2004 (Міська друкарня) . – 44 с.

67.9(4УКР)304 П 68
Право інтелектуальної власності : академ. курс : підручник / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; за ред.: О. А. Підопригора ; О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с. – Алф. покаж. : C.624-657. – Бібліогр. : C. 658-670.

67.304.1 П68
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / Ю.М. Капіца та ін.; За ред. Ю.М. Капіца ; Державний департамент з питань адаптації законодавства, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. – К. : Слово, 2006. – 1104 с. : табл. + Додатки. – Бібліогр. : C. 497-512.

67.9(4УКР)304 Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [в 4 т.]. – К. : А.С.К. ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 –
Т. 2 : Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. – 2004. – 864 с. – (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304 П69
Практикум права інтелектуальної власності : навч. посіб. / Р.Б. Шишка та ін.; Відп. за вип. О.І. Кириленко. – Харків : Еспада, 2002. – 192 с.

67.9(4УКР)304 З-38
Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) : інформ.-аналіт. матер. до парлам. слухань: "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування", проведених 21 берез. 2007 р. / авт.-упорядники Г. О. Андрощук. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 344 с. : табл.

67.9(4УКР)304Г 68
Гордієнко, Сергій Георгійович. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [монографія] / С. Г. Гордієнко. – К. : Видавничий дім "Скіф" : КНТ, 2008. – 248 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)307 О 93
Оцінка нерухомого й рухомого майна та об'єктів інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти та роз'яснення / під заг. ред. М. С. Головатюк [та ін.]. – К. : Видавець Паливода А. В., 2008. – 464 с.

67.9(4УКР)304.1 З-38
Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві : рек. президії, інформ. листи, огляд. листи / Вищ. госп. суд України ; за заг. ред. В. С. Москаленко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с. – (Законодавство).

67.9(4УКР)304 П 68
Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна ; за ред. В. І. Борисова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008. - 112 с. - Бібліогр.: с. 109 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)304.1 К 78
Кравець, Василь Романович. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 264 с. – Бібліогр. : C. 261-263.

67.9(4УКР)304.1П 68
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець [та ін.] ; за заг. ред.: В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 270 с. – Бібліогр. наприкінці розд.2014-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5579

Доброго вечора.Менi потрiбно iнформацiя про туризм Закарпаття

Марина
2014-02-13
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 75.8
В 27
Великоберезнянщина туристична запрошує : туризм, рекреація, відпочинок, спорт. – Великий Березний, [2007]. – 20 с. : кол. іл.

К 75.8
В 58
Власнику сільської садиби : метод. рекомендації. – Ужгород : Ліра, 2006. – 68 с. : іл.

К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок = Welcome to transcarpathian villages : туристично-інформаційний довідник. – Ужгород, 2005 (ПП Пігаліцин П.Ю.) . – 108 с. : іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Воловеччина / авт. проекту В. Панасович, В. Пукман, відп. за вип. В. Панасович, В. Созанська. – Воловець, 2006. – 30 с. : кол. іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Мукачівщина = Welcome to Mukachiv district og tourist : справочное издание / Мукачівська райдержадміністрація, Від. з питань європ. інтеграції, зовнішньоеконом. зв'язків та туризму упр. економіки ; авт. тексту К. Ковач, фото: Т. Рябініна, О. Гудак, Філіппов Олексій. – 2005. – 31 с. : кол. іл.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 75.8
П 99
V міжнародна виставка-ярмарок "Тур'євроцентр-Закарпаття 2006" : каталог: 14-15 вересня 2006 р. м.Ужгород / Підготовка інформ. матеріалів М. Костик. – Ужгород : ІВА, 2006. – 36 с.

К 75.8
С 11
VІІ Ужгородська Міжнародна туристична виставка-ярмарок "Тур’євроцентр-Закарпаття 2008" (Ужгород, 11-13 вересня 2008 р.) = VII Uzhhorod International tourist Exhibition-fair "TourEuroCenter-Transcarpathia 2008" : каталог. – Ужгород : Патент, 2008. – 80 с. – Назва обкл. : VII Міжнародна виставка-ярмарок "Тур’євроцентр-Закарпаття 2008". – Текст укр., англ. мовами.

К 75.812.5
С 36
Сільський туризм Закарпаття : закарпатське село щиро запрошує! / Б. Праничук, Н. Шабан, Б. Праничук, В. Шевченко ; DEZA DDC DSC SDC COSURE, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні, Закарпат. облас. центр розвитку сіл. туризму, Зелена садиба. – Ужгород : Ліра, 2005. – 48 с. : кол. іл.
***
В Ужгороді відкрито перший туристично – інформаційний центр // Новини Закарпаття. – 2007. – 19 трав. – С. 3

Варваринець, М. 90 років закарпатського туризму. Майже всі види відпочинку, які нині культивуються в нашому краї, започаткували чехословаки : [туризм 20-30-х рр.] / Мирон Варваринець // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 5-11 берез. – С. 16.

Деяк, Любов. Чи маємо ми ресурси, щоб стати центром європейського туризму? / Л. Деяк // Ужгород. – 2008. – 24 трав. – С. 5.

Каплон, Є. Нарис туризму і туристичного господарства / Єжи Каплон // Гори Гуцульщини : путівник, який об'єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2006. – С. 183-1196. : фото. кол.

Лівак, Юрій. Відпочивати треба з розумом : [туризм на Закарпатті] / Ю. Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 19-25 лют. – С. 24.

Майбутнє Закарпаття – туризм : Днями голова ОДА Олег Гаваші демонстрував журналісткам принади краю // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 13-19 берез. – С. 22.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

13 нових туристично–рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.

Ходина, Іван. Туризм як важіль закарпатської економіки / І. Ходина // Закарпат. правда. – 2008. – 15-21 берез. – С. 142014-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5571

Доброго дня! Будь ласка, чи є у бібліотеці: 1) Лалл Дж.Мас-медіа,комунікація,культура: Глобальний підхід (2002 р.); 2)Маклюен М.Понимание Медиа: внешние расширения человека (2007)або інші; 3) Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини (1999); 4) Житарюк М.;5)Коновець О.; 6)Джинчарадзе Н. ДУЖЕ ДЯКУЮ!!!

Кривенкова Руслана Юріївна
2014-02-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

У фондах нашої бібліотеки є таке видання:

76 Л 20
Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура : глобальний підхід / Д. Лалл ; за ред. : О. Гриценко ; Н. Гончаренко. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.2014-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5570

доброго вечора! мені потрібні всі назви бібліографічних покажчиків які видаються на Закарпатті дякую

Оля
2014-02-12
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі, лише деякі видання:
К 91: 83.3
З-62
Зимомря, Микола Іванович. Бібліографічний покажчик публікацій професора Василя Марка : [довід.] / М.І.Зимомря, В.І.Рекіта ; Дрогобиц. пед. ун-т ім. І.Франка [та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 72 с.

К 91.9:72
І- 18
Іван Мигович – політик, науковець, педагог : біобібліограф. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; упоряд. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2012. – 112 с.

КО
К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2014 рік : реком. бібліогр. посіб. / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад.: Н. М. Вачиля ; Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2013. – 398 с. – Імен. покажч.: с. 386-393.

К 91.9:5
М 59
Микулинець Степан Миколайович (1903-1978) : біобібліограф. покажч. / Закарпат. облас. адмін., Упр. охорони здоров'я, Облас. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; авт.-уклад. Н. С. Вакула. – Ужгород : [б. и.], 2012. – 40 с. : іл. – (Визначні постаті медицини Закарпаття). – Назва обкл. : Степан Микуланинець.

К 91.9: 5
О-92
Охорона здоров’я в Закарпатті 2012 рік : бібліогр. покажч. / Закарпат. облдержадмін., Упр. охорони здоров'я, Облас. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; уклад. М. М. Цифра ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород : Мед. б-ка ОМІАЦ, 2013. – 102 с. – Імен. покажч.: с. 98-103.

К 91.9:5
С 53
Снігурський Дмитро Олександрович 8.11.1919-19.12.1999 : біобібліограф. покажч. / Закарпат. облас. адмін., Упр. охорони здоров'я, Облас. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; авт.-уклад. Н. С. Вакула. – Ужгород : [б. и.], 2012. – 40 с. : іл. – (Визначні постаті медицини Закарпаття). – Назва обкл. : Дмитро Снігурський.

К 91.9:63.3
Т 51
Маріан Токар : біобібліограф. покажч. (до 30 річчя від дня народж.) / УжНУ Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство "Просвіта" ; Уклад. С. Пойда. – Ужгород : Два кольори, 2003. – 84 с.

К 91.9 : 5
Ф 27
Фатула Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. / Закарпат. обладмін., Упр. охорони здоров'я [та ін.] ; уклад.: Н. С. Вакула, Л. С. Дума ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород : [б. и.], 2012. – 92 с. : фото.

К 91.9:83.3
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Юрій Бача : біобліограф. покажч. / І. В. Хланта ; відп. за вип. В. В. Рудейчук ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Патент, 2012. – 160 с. : іл.

Вибачте, але ми не зможемо надати всі назви покажчиків, тому що їй є примірно 200 назв. За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства нашої бібліотеки.2014-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5555

Добрий вечір! надайте будь -ласка зразок написання аналітичного наказу по захворюванню за 2013рік по дошкільномк закладу.
Дякую.

КОВАЛЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
2014-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних посилань:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52014-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5537

Релігія в Україні, видання за останні 2роки. Дякую.

Вікторія
2014-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі літературу:

Гнот С. Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма/ С. Гнот // Наука. Релігія. Суспільство. -2012. -№ 1. - C. 83-87.

Кукуруз О. В. Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи / О. В. Кукуруз // Держава і право. - 2013. - Вип. 61. - C. 467-473.

Міма І. В. Структура релігійних відносин/ І. В. Міма // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - C. 14-20.

Перевезій В. О. Особливості конфесійної солідарності у сучасній Україні / В. О. Перевезій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 5(61). Вересень-жовтень / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України; редкол.: Т. А. Бевз; В. А. Войналович [та ін.]. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. -2012. - C. 27-44.

Ситник О. М. Політико-правововий аспект процесу "українізації" 1920-х років / О. М. Ситник, О. Л. Стрельник // Наука. Релігія. Суспільство. - 2013. - № 2. - C. 25-30.

Тимошик М. Служити народові - то служити Богові : [ до 130-річчя від дня народження видатного українця Івана Огієнка (митрополита Іларіона)]/ М. Тимошик // Урядовий кур’єр. -2012. - 14 січ. - C. 18.

Токман В. В. Ключові напрями суспільної активності релігійних організацій України / В. В. Токман // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 4. - C. 36-42.

Цапко О. М. Політика радянського керівництва щодо Української Автокефальної Православнлї Церкви в 20-х роках ХХ ст. / О. М. Цапко // Держава і право. - 2013. - Вип. 60. - C. 467-473.

Чернецький Є. Шептицькі / Є. Чернецький // День. - 2012. - 5-6 жовт. - C. 7.

Щепа А. Пертнери Бога: перезавантажити цінності і стати християнською державою / А. Щепа // Україна молода. - 2012. - 12 лип. (№ 100). - C. 8.

Щербак І. М. Поліконфесійність Закарпатського села: релігія та етнічність / І. М. Щербак // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 6. - C. 22-29.

Щербак І. М. Релігійні процеси в поліетнічному середовищі : на матеріалах Житомирщини / І. М. Щербак // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 3. - C. 42-49.
2014-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5531

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему : "Ідіостиль Станіслава Павловського". Дякую!

Мосійчук Наталія
2014-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

83.0(4УКР) Н69
Нитченко Д. В. Елементи теорії літератури і стилістики / Д. Нитченко; Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії. - Мельборн: Просвіта, 1975. - 88 c.

Андріяш О. Ідіостиль Анатолія Мойсієнка : мовний аспект / О. Андріяш // Дивослово. - 2011. - № 9. - C. 36-39.

Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту / Тетяна Беценко // Дивослово . - 2012. -№ 10. - C. 42-45.

Деркач О. Характеристика персонажів та образів-символів у художньому творі / Олена Деркач // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2010. - № 11/12. - C. 78-80.

Наєнко М. Погляд на прозу - погляд на літературу / Михайло Наєнко // Слово і час. - 2011. -№ 3. - C. 49-52.

Кожедуб Л. Г. Розуміння підтексту як переумова адекватного сприйняття художнього тексту у процесі підготовки майбутніх філологів / Л. Г. Кожедуб // Вища освіта України. - 2011. - № 1. - C. 63-69.

Павловський С. С. Бронтозаври на випасі : сатиричний роман / С. С. Павловський. - К. : Молодь, 1990. - 266 с.

Стилістичний аналіз художнього твору : фрагменти конспектів уроків / Н. С. Дець, О. В. Сметюк, І. О. Ткач и др // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. -2013. - № 9. - C. 31-37.

Таранік-Ткачук К. Відчуття художнього стилю - найперша ознака читацької особистості / Катерина Таранік-Ткачук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2008. - № 4. - C. 13-17.


< />    < />... 116 | 117 | 118 | 119 | 120| 121 | 122 | 123 | 124 | ... >>     >>>