Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3360

друковані видання про таємні ложі на Закарпатті

Лях Роман Романович
2010-12-27
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Вибачте, у нашому фонді відсутні друковані видання по темі Вашого запиту.2010-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3358

білбліографічний опис документів

2010-12-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. - К. : Книжкова палата України, 2001. - 40 с. - ISBN 966-647-003-9 : 1.50 грн


78.37С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі [Текст] : заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. - 25 с. - (Державний стандарт України). - 2.50 грн

78.5 С13
Савина, Инна Александровна.
Библиографическое описание документа: семиотический подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.А. Савина. - М. : Либерея, 2004. - 88 с. - (Библиотекарь и время ; №4).

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с. - Библиогр.: с. 206-208.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334. - ISBN 966-346-234-5 (в опр.) : 28 грн.

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.
Мартовицкая, Лариса.
Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" [Текст] / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

2010-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3357

емоційно цінісний розвиток дошкільників

2010-12-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

88.37 Я14
Яблонко, Валерій Якович Психолого - педагогічні основи формування особистості [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Я. Яблонко ; М-во освіти і науки України, Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 258 с. : табл., мал. - Бібліогр.: с.251-255 та у підрядк. прим.

88.37 В18
Варій, Мирон Йосипович. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 592 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

74.58 Н84
Носенко, Елеонора Львівна. Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій [Текст] : монографія / Е. Л. Носенко, М. А. Салюк ; под ред. Е. Л. Носенко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту , 2007. - 140 с. : іл. - Бібліогр.: с. 128-138.

88.37 З-12
Заброцький, Михайло Михайлович. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - [3-є вид.]. - К. : Освіта України, 2009. - 364 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 360-363 та наприкінці тем. - Предм. покажч.: с. 358-359 . - Імен. покажч.: с. 359.

88.37 З-49
Зелінська, Тетяна Миколаївна. Амбівалентність особистості [Текст] : теорія, діагностика і психокорекція : навч. посіб. / Т. М. Зелінська. - К. : Каравела, 2010. - 256 с. - Бібліогр.: с. 239-253. - ISBN 978-966-229-02-8 (в опр.) : 72 грн

74.1 К73
Котляр, Володимир Пилипович. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей [Текст] : навч. посіб. / В. П. Котляр. - К. : Кондор, 2009. - 200 с. : мал. - Бібліогр. наприкінці розд.

74.1 К65
Константинович, Стеван. Казки і безпека дітей [Текст] : посіб. для вихователів, викладачів і батьків / С. Константинович ; пер. із серб. Є. Кулеба ; : Я. Кулеба, В. Бродович. - Ужгород : Ґражда, 2008. - 168 с. : іл. - Бібліогр.: с.162 та у підрядк. прим.

74.1Б 90
Булдович, Маргарита. Гармонія: книга для батьків і вихователів [Текст] : дитячий садок. Бібліотека / М. Булдович, Н. Бадь. - К. : Шк. світ, 2008. - 128 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Дошкілля).

74.1 Д49
Дитина [Текст] : метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін. ; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. - 2-е вид., доопр. і доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с.

74.1 З-58
"Зернятко" [Текст] : програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / О.Л. Богініч, А.М. Гончаренко та ін; Наук. кер. О.Л. Кононко. - К. : [б. и.], 2004 (Патент) . - 192 с.

74.1 З-58
"Зернятко" [Текст] : метод. рек. до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під ред. О.Л. Кононко. - К. : Кобза, 2004. - 188 с. - Бібліогр.: с.184-187 . -Алф. покаж.: с. 173-183.


2010-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3355

де знайти відповіді до залікового зошиту із всесвітньої історії Т.В.Раденка за 11 клас???

2010-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті потрібне Вам видання не знайдено.2010-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3354

доброго дня шановні працівники бібліотеки ,з наступаючими вас святами, допоможіть будь ласка знайти інформацію про ДСТУ 4423 мета,складова його характеристика.Щиро вдячна

Майор Вікторія
2010-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ознайомтесь з наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 162010-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3353

Зразок довідки про викладання навчальних предметів під час атестації навчальних закладів

Лобода Наталія
2010-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3352

Добрий день допоможіть знайти літературу до теми курсового: "Фінансові результати діяльності підприємств: оцінка і прогнозування", дякую. З наступаючим Новим роком !

2010-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури по Вашій темі:

Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко, 2009. - 304 с.

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : Навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін, 2005. - 240 с.

Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк, 2003. - 496 с

Власова, Наталія Олексіївна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова, 2007. - 272 с.

Грабовецький Б.Є.
Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник/ Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-188 с..

Гриньова, Валентина Миколаївна. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, 2006. - 424 с.

Доходи, витрати та фінансові результати/ Р. Грачова. -К.: Преса України, 2002.-130 с.

Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : Монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова, 2004. - 156 с.

Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна, 2007. - 320 с.

Філімоненко, Олександр Сергійовч. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / О.С. Філімоненко, 2002. - 360 с.

Уланчук, Володимир. Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26

Петруха С. В. Методологія аналізу фінансових результатів роботи хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України [Текст] / С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - С. 118 - 137

Кучеренко, Тетяна. Особливості формування фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 10. - С. 33-35

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 36-38

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 37-40

Мейш, Алла. Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів [Текст] / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 19-22

Грекова В. Зв'язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати [Текст] / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 7. - С. 22-26

Полянська А. С. Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах/ А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. -2010. -№ 2. - С.39-47.< />    < />... 119 | 120 | 121 | 122 | 123| 124 | 125 | 126 | 127 | ... >>     >>>